ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ รับบัตรสตาร์บัคสูงสุดถึง 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด COFFEE

ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ รับบัตรสตาร์บัคสูงสุดถึง 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด COFFEE

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น COFFEE:

● แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยโรคมะเร็งผ่านทางเว็บไซต์ https://direct.axa.co.th/HealthOnline/Cancer/CoverageOptionPlan ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยต้องกรอกโค้ด COFFEE และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำเร็จตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

● ในทุกๆ ยอดการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของท่าน ที่มีการกรอกใช้รหัส COFFEE ท่านจะได้สิทธิรับ Starbucks e-Coupon ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 ถึง 2,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 ถึง 3,999 บาทรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท

- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4,000 ถึง 4,999 บาทรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท

- ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท

● โปรโมชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ตรงตามเงื่อนไขและมีการกรอกรหัส COFFEE บนหน้าเว็บไซต์เท่านั้น

● ทางบริษัทจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปตามที่อยู่อีเมล ภายใน 45 วันทำการนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มความคุ้มครอง

● บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ทำรายการสำเร็จ หากอีเมลที่ท่านระบุไว้ไม่ถูกต้อง(จัดส่งไม่ถึง) และไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้า

● ขอสงวนสิทธิ์ Starbucks e-Coupon 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้

● เงื่อนไขการใช้สตาร์บัคส์ อี-คูปอง (Starbucks e-Coupon) จะเป็นไปตามที่สตาร์บัคส์กำหนด

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรณี สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

● ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

● โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

● ขอสงวนสิทธิ์การมอบ Starbucks e-Coupon เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งกับแอกซ่าปีแรกเท่านั้น

● แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดย บจก. วี แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอทส์

● ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
AXA Customer Service โทร 02 118 8111
Facebook: AXAThailand
Line Official: @axathailand