ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

AXA ประกันสุขภาพ

เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย โรคร้าย หรืออุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้เสมอ

เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน และเงินออม แอกซ่า พร้อมเคียงข้างคุณ เราจึงขอเสนอการดูแลสุขภาพ สำหรับคุณและครอบครัว ด้วยแผนประกันสุขภาพที่ไม่พ่วงการประกันชีวิต

AXA ประกันสุขภาพ ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน คุ้มครองการรักษาพยาบาล ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) การผ่าตัด ศัลยแพทย์ ครอบคลุมทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ด้วยราคาสบายๆ เพื่อให้คุณพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่สำคัญแอกซ่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีเครือข่ายสถานพยาบาลมากที่สุดในประเทศไทย

แอกซ่า เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันทุกช่วงชีวิต

______________________________________________________________________________________________

แผนประกันสุขภาพแอกซ่าคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ยกเว้นแผนแอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์

______________________________________________________________________________________________

1) แบรนด์ระดับโลก ที่มีเครือข่ายกว่า 57 ประเทศทั่วโลก

2) ไม่ต้องสำรองจ่าย ณ โรงพยาบาลและคลีนิคในเครือข่ายกว่า 400 แห่ง คลิกที่นี่เพื่อค้นหารายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย

3) ซื้อแผนเดียวจบ ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต

4) อุ่นใจทั้งบ้าน รับส่วนลดกรณีซื้อเป็นครอบครัว

5) จ่ายเบี้ยไม่สูญเปล่า สามารถนำค่าเบี้ยไปลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพแอกซ่าคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากไวรัส COVID-19 โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ยกเว้นแผนประกันมะเร็งแอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์)

ประกันสุขภาพแอกซ่ามีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยกรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 2564 โดยหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000บาท ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หากเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของประกันสุขภาพแอกซ่า ผู้เอาประกันไม่ต้องสำรองจ่าย แต่หากเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่อยู่นอกเครือข่ายของประกันสุขภาพแอกซ่า ก็สามารถเข้ารักษาได้โดยสำรองจ่ายก่อนแล้วเบิกเคลมทีหลัง ซึ่งจะต้องกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานแพทย์ระบุอาการ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ส่งมาที่แผนกสินไหมสุขภาพ บริษัท แอกซ่าประกันภัย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ในกรณีที่ผู้เอาประกันนำส่งเอกสารครบถ้วนและบริษัทฯ ไม่ต้องการร้องขอข้อมูลใดๆเพิ่มเติม ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองค่าสินไหมของท่านจะได้รับการดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถคลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ AXA Hotline 02 118 8111 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)