ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • จ่ายเงินก้อนทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาท
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทั้งลุกลาม และไม่ลุกลาม
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
  • ให้ความคุ้มครองคนไทยที่มีอายุตั้งแต่อายุ 1 - 65 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์หลัก
  • ไม่มีเงื่อนไขการเรียกร้องค่าสินไหมว่าผู้เอาประกันภัย จะมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากตรวจพบหรือไม่
  • เบี้ยประกันมะเร็งนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 ได้สูงสุดถึง 25,000 บาท
  • เมื่อซื้อแผนครอบครัว ฟรี! ความคุ้มครองสำหรับบุตรที่อายุ 1-22 ปีและยังไม่สมรส โดยไม่จำกัดจำนวน

ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ ที่ให้คุณรับเงินก้อนทันที ที่ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ขยายโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าคนพิเศษ

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ประกันมะเร็ง แอกซ่า

ความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3

จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

200,000

500,000

750,000

ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

40,000

100,000

150,000

เบี้ยประกันเริ่มต้น

1,360 บาท/ปี
(ประมาณ 4 บาท/วัน)

3,400 บาท/ปี
(ประมาณ 10 บาท/วัน)

5,096 บาท/ปี
(ประมาณ 14 บาท/วัน)

ซื้อเลย

ซื้อเลย

ซื้อเลย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงว่ามีเชื้อไวรัส HIV
2. โรคมะเร็งทุกชนิดที่เป็นมาก่อน หรือเกิดก่อนการทำประกันภัย
3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก


_______________________________________

แอกซ่า ประกันภัย. . .

เล็งเห็นถึงความสำคัญในค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอแผนประกันโรคมะเร็ง เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงิน และวางแผนการรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบมะเร็ง ให้คุณมีเงินก้อน ไม่กระทบเงินออมที่เผื่อไว้ใช้ในอนาคต

แผนประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ พร้อมให้การดูแลคุ้มครองโรคมะเร็ง “เจอแล้วจ่าย” ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 900,000 บาท ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันโรคมะเร็งแอกซ่าได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์*

สถิติโรคมะเร็งของคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก จากข้อมูลปี 2561 องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต 9.6 ล้านราย ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 70% พบในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมาตั้งแต่ปี 2541 คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ำดี และมะเร็งปากมดลูก ส่วนโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

(ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ siamrath)

_______________________________________


_______________________________________


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันโรคมะเร็ง

Q1: หากตรวจพบว่าเป็น โรคมะเร็ง ประกันโรคมะเร็งของแอกซ่า จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไร

A1: เมื่อผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยอุ่นใจและสามารถวางแผนการรักษาได้ทันที

Q2: ใครสามารถทำประกันมะเร็งได้บ้าง

A2: ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1-59 ปี และสามารถต่อความคุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์

Q3: ผู้ที่สนใจทำประกันมะเร็งต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

A3: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง

Q4: ประกันมะเร็งครอบคลุมโรคมะเร็งชนิดใดบ้าง ตั้งแต่ระยะไหน

A4: ประกันมะเร็ง แผนแอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ลุกลาม และไม่ลุกลาม) รวมไปถึงขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

Q5: หากดำเนินการซื้อประกันมะเร็งแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองทันที หรือเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่

A5: กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

Q6: ค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็งเท่าไหร่

A6: ค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็งจะขึ้นอยู่กับอายุและทุนประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ค่าเบี้ยประกันมะเร็งเริ่มต้นอยู่ที่ 1,360 บาทต่อปี* ท่านสามารถเช็คค่าเบี้ยได้ ที่นี่
(*คำนวณจากผู้เอาประกันภัยอายุ 30 ปี เลือกแผน 1 ที่มีทุนประกันภัย 200,000 บาท)

Q7: เบี้ยประกันมะเร็ง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไหม

A7: เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 2564 โดยหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000บาท ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

Q8: หากซื้อประกันมะเร็งกับแอกซ่า มีโปรโมชั่นราคาพิเศษใดบ้าง

A8: ตอนนี้ทางบริษัทมีโปรโมชั่นสุดคุ้ม 3 ต่อเพียงกรอกโค้ด CANCER12 เมื่อซื้อประกันมะเร็งผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ดังนี้
• ต่อที่ 1 ลดค่าเบี้ยทันที 12%
• ต่อที่ 2 รับบัตรสตาร์บัคคูปองสูงสุดถึง 1,000 บาท
• ต่อที่ 3 ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันมะเร็งออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และมียอดค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็งหลังหักส่วนลด 4,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม

Q9: หากสนใจซื้อประกันมะเร็ง ซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง และต้องดำเนินการอย่างไร

A9: หากท่านสนใจซื้อประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีผ่านทางอีเมล คลิก