ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • "เจอ จ่าย จบ" จ่ายเงินก้อนทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาท
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทั้งลุกลาม และไม่ลุกลาม
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
 • ให้ความคุ้มครองคนไทยที่มีอายุตั้งแต่อายุ 15 วัน - 59 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์หลัก
 • ไม่มีเงื่อนไขการเรียกร้องค่าสินไหมว่าผู้เอาประกันภัย จะมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากตรวจพบหรือไม่
 • สามารถนำเบี้ยประกันมะเร็งมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2567 สูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • เมื่อซื้อแผนครอบครัว ฟรี! ความคุ้มครองสำหรับบุตรที่อายุ 15 วัน - 22 ปีและยังไม่สมรส โดยไม่จำกัดจำนวน

ประกันมะเร็ง ออนไลน์ เจอจ่ายจบ จากแอกซ่า ประกันภัย

จากสถิตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคร้าย โรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

จะดีกว่าไหมถ้ามีประกันโรคมะเร็ง โรคร้ายแรง ที่ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตรวจพบโรคร้าย รับเงินก้อนทันที ประกันมะเร็ง เจอจ่ายจบ ราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 3 บาท/วัน ให้คุณมีเงินก้อนสำหรับวางแผนการ

รักษาและไม่กระทบเงินออมที่เผื่อไว้ใช้ในอนาคต สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์

สามารถรับสิทธิความคุ้มครองมะเร็งสำหรับบุตรฟรี

ประกันมะเร็ง ออนไลน์แอกซ่า เจอ จ่าย จบ

เอกสารคุ้มครองประกันโรคมะเร็ง

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ประกันมะเร็ง

ความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3

ประกันมะเร็ง จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

200,000

500,000

750,000

ประกันมะเร็ง ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

40,000

100,000

150,000

เบี้ยประกันเริ่มต้น

825 บาท/ปี
(≈ 3 บาท/วัน)

2,060 บาท/ปี
(≈ 6 บาท/วัน)

3,090 บาท/ปี
(≈ 9 บาท/วัน)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงว่ามีเชื้อไวรัส HIV
2. โรคมะเร็งทุกชนิดที่เป็นมาก่อน หรือเกิดก่อนการทำประกันภัย
3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก


_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย


_______________________________________

ประกันมะเร็งออนไลน์ ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ จากแอกซ่า

ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันมะเร็ง ประกันโรคร้ายแรง เจอ จ่าย จบ ที่ไหนดี 2567 แอกซ่าประกันภัยขอแนะนำแผนประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ พร้อมให้การดูแลคุ้มครองโรคมะเร็ง “เจอ จ่าย จบ” ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 900,000 บาท ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความคุ้มครองคนไทยตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ คนในกลุ่มทำงาน และทุกช่วงวัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่ละชนิด และนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ การพักผ่อนน้อย การรับประทานอาหารประเภททอดน้ำมัน มีไขมันสูง และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จากการสูดดมหรือการสัมผัสทางผิวหนัง สารเคมีไฟไหม้โรงงาน สารก่อมะเร็ง อาทิ สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene monomer), แร่ใยหิน (Asbestos), เบนซีน (Benzene), เบนซิดีน (Benzidine), แคดเมียม (Cadmium), นิกเกิล (Nickel) หรือ ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride)

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันโรคมะเร็งแอกซ่าได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์*

สถิติโรคมะเร็งของคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงและเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก จากข้อมูลปี 2563 องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงถึง 19.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตถึง 10 ล้านราย ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 70% พบในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมาตั้งแต่ปี 2541 คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ำดี และมะเร็งปากมดลูก ส่วนโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งสมอง

(ที่มา: WHO, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ siamrath)

โรคมะเร็งที่ต้องระวังในแต่ละช่วงวัย

มะเร็งที่พบบ่อยในเด็ก

มะเร็งที่พบบ่อยในวัยทำงาน

มะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ประกันมะเร็ง คือ ประกันภัยโรคร้ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคเป็นครั้งแรกว่าเป็นมะเร็ง ภายหลังจากพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองการประกันภัยมะเร็งจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัทประกันภัย

ประกันภัยโรคมะเร็งมีหลายประเภทที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย สำหรับ AXA SmartCare Cancer ประกันภัยโรคร้ายจากมะเร็ง คุ้มครองมะเร็งทุกชนิด และทุกระยะ ตรวจพบรับเงินก้อนทันที หมดห่วงอย่างไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ผู้ซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

การเลือกซื้อประกันมะเร็งที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ผู้ซื้อควรศึกษาเงื่อนไข ข้อยกเว้น และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการของคุณ

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ (AXA SmartCare Cancer) จุดเด่น :

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามก็สมัครได้
 • จ่ายเงินก้อนทันที ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุกประกัน
 • คุ้มครอง ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลามและไม่ลุกลาม
 • เบี้ยประกันภัย สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ฟรี ความคุ้มครองสำหรับบุตร อายุ 15 วัน - 22 ปี (ยังไม่สมรส) โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร เมื่อซื้อแผนครอบครัว
  ตรวจสอบเงื่อนไขการรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตรเมื่อซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ >>คลิกที่นี่<<

ค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็งจะขึ้นอยู่กับอายุและทุนประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ค่าเบี้ยประกันมะเร็งเริ่มต้นอยู่ที่ 825 บาทต่อปี หรือประมาณ 3 บาทต่อวัน* ท่านสามารถเช็คค่าเบี้ยได้ที่นี่ (*คำนวณจากผู้เอาประกันภัยอายุ 25 ปี เลือกแผน 1 ที่มีทุนประกันภัย 200,000 บาท)

กรณีผู้เอาประกันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก และพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองแล้ว แผนประกันภัย แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ (AXA SmartCare Cancer) จะจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินก้อนทันที ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยอุ่นใจและสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

มะเร็งเกิดได้ในทุกช่วงวัย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ (AXA SmartCare Cancer) รับประกันภัยสำหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 15 วัน – 59ปี และสามารถต่อความคุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 825 บาท/ปี >>ตรวจสอบค่าเบี้ย<<

สำหรับช่องทางออนไลน์ สามารถซื้อได้ด้วยตนเองตั้งแต่อายุ 18-59 ปี

พิเศษสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ที่ซื้อประกันมะเร็ง สามารถรับสิทธิความคุ้มครองมะเร็งสำหรับบุตร ฟรี! ตรวจสอบเงื่อนไขการรับสิทธิความคุ้มครองสำหรับบุตร >>คลิกที่นี่<<

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง

เบี้ยประกันภัยแอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ (AXA SmartCare Cancer) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 2566 ได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ตอนนี้แอกซ่ามีโปรโมชั่นสุดคุ้ม เมื่อซื้อประกันมะเร็งผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

 • ส่วนลดค่าเบี้ย 10% กรอกโค้ด CANCER10 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2567 >>คลิกที่นี่<<
 • รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันมะเร็งออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และมียอดซื้อรวมอากรสแตมป์ และภาษี ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์

สำหรับการผ่อนชำระ เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่ ซิตี้แบงค์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี (ไม่รวมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์), บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย, บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารทีเอ็มบีธนชาต และบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี