ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ โรคมะเร็ง

ถึงโรคร้ายจะมา ก็ไร้กังวล มั่นใจไปกับแอกซ่า

เช็คราคา

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • จ่ายเงินชดเชยเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรกหลังจากเอาประกันภัย
  • คุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะลุกลาม
  • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย
  • เมื่อซื้อแผนครอบครัว สามารถคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปีที่ยังเป็นโสด โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร
  • สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 65 ปี
  • ผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 วันในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์

โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยถึง 61,000 คนต่อปี โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และจำนวนของผู้เป็นโรคมะเร็งนั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อคน ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อย แผนประกันภัยสุขภาพสมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ จากแอกซ่า พร้อมให้ความช่วยเหลือและคลายความกังวลในเรื่องการเงินจากค่ารักษาตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบ แผนประกันภัยสุขภาพสมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และจ่ายค่าชดเชยจากมะเร็งทุกระยะลุกลาม เริ่มคุ้มครองตัวเองวันนี้ได้ง่ายๆ เพื่อความสบายใจในการใช้ชีวิตของคุณในวันข้างหน้า

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ โรคมะเร็ง เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง

ความคุ้มครองหลัก

  • จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

  • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

กรุณากรอกข้อมูล