เช็คราคา

สมาร์ทแพลน เอสเอ็มอี

การเป็นเจ้าของธุรกิจทุกวันนี้ต้องมีความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จะดีกว่าไหมถ้าแอกซ่าสามารถปกป้องคุณจากความเสี่ยง เพื่อให้คุณทำธุรกิจด้วยความอุ่นใจ ด้วยสมาร์ทแพลน เอสเอ็มอีจากแอกซ่า

smartplan-sme-shop

สมาร์ทแพลน ช็อป

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจร้านค้าทั่วไปของคุณ

smartplan-sme-service

สมาร์ทแพลน เซอร์วิส

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจบริการของคุณ

smartplan-sme-foods

สมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของคุณ