ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

ประกันธุรกิจ SME

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจและเคียงข้างธุรกิจของคุณ

แผนสมาร์ทแพลน เอสเอ็มอี (Smart Plan SME)

การเป็นเจ้าของธุรกิจทุกวันนี้ต้องมีความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จะดีกว่าไหมถ้าแอกซ่าสามารถปกป้องคุณจากความเสี่ยง เพื่อให้คุณทำธุรกิจด้วยความอุ่นใจ
ด้วยประกันธุรกิจ SME ด้วยแผนสมาร์ทแพลน เอสเอ็มอี (Smart Plan SME)

สมาร์ทแพลน ช็อป

สมาร์ทแพลน ช็อป

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจร้านค้าทั่วไปของคุณ

สมาร์ทแพลน เซอร์วิส

สมาร์ทแพลน เซอร์วิส

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจบริการของคุณ

สมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี

สมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของคุณ