สมาร์ทแพลน เอสเอ็มอี

การเป็นเจ้าของธุรกิจทุกวันนี้ต้องมีความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จะดีกว่าไหมถ้าแอกซ่าสามารถปกป้องคุณจากความเสี่ยง เพื่อให้คุณทำธุรกิจด้วยความอุ่นใจ
ด้วยสมาร์ทแพลน เอสเอ็มอีจากแอกซ่า

สมาร์ทแพลน ช็อป

สมาร์ทแพลน ช็อป

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจร้านค้าทั่วไปของคุณ

สมาร์ทแพลน เซอร์วิส

สมาร์ทแพลน เซอร์วิส

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจบริการของคุณ

สมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี

สมาร์ทแพลน เอฟแอนด์บี

หลักประกันที่ให้ความอุ่นใจในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของคุณ