ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลถือเป็นเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศอย่างหนึ่งที่สามารถให้ความ คุ้มครองสินค้าของคุณในระหว่างการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือทางพัสดุภัณฑ์ จากต้นทางถึงปลายทาง กรณีนำเข้าสินค้าในเงื่อนไข FOB (Free on Board) หรือ C&F (Cost and Freight) ควรซื้อประกันภัยสินค้านั้นๆในประเทศไทย เช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าในเงื่อนไข CIF (Cost, Insurance and Freight) การนำเข้าสินค้าในเงื่อนไข FOB หรือ C&F และการส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไข CIF เป็นการได้เปรียบทางการค้าเพราะแอกซ่า ประกันภัยสามารถให้ความคุ้มครองด้วยราคาที่เป็นกันเอง ทำให้สินค้าของคุณสามารถแข่งขันทางด้านราคาในตลาดโลกได้มากกว่า