ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์รูปแบบข้อความ) ที่เว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม คุกกี้จะขอให้เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราได้ตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ซึ่งเรียกว่า “คุกกี้ภายใน” เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นคุกกี้จากโดเมนที่แตกต่างไปจากเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชมตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูล

จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลในบริบทของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณ):

        บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

        สถานที่ติดต่อ: 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

        ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 02-118-8111 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30 น. และวันเสาร์ 9.30 – 18.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

        เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        สถานที่ติดต่อ: 414 อาคารสยามปทุมวันเฮ้าส์ ชั้น 25 ยูนิต 2511-1-2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

        อีเมล: dpo@axa.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราจัดเก็บและวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

รายชื่อบุคคลภายนอก

คุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับบริการที่เสนอโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก หากคุณให้ความยินยอม ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกหล่านี้จะหย่อนคุกกี้ที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพเนื้อหาที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้บนเว็บไซต์ของเราและแชร์เนื้อหาของเรา บุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและใช้ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่พวกเขากำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณบนข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ของบุคคลภายนอกหรือหากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น คุณสามารถติดต่อองค์กรของพวกเขาได้โดยตรง โดยในเว็บไซต์นี้ เราใช้คุกกี้จากบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้:

วิธีในการตั้งค่ายอมรับหรือปฏิเสธการฝากคุกกี้

แบนเนอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ axa.co.th ครั้งแรก โดยแบนเนอร์นี้ช่วยให้คุณ:

- ยินยอมให้ฝากคุกกี้ทั้งหมด

เราจะเก็บตัวเลือกของคุณไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้ท่านพิจารณาตัวเลือกใหม่ทันที ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกของคุณได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่เมนู "การตั้งค่า" ภายในเบราเซอร์ของคุณ

สิทธิในการถอนความยินยอม

ตัวเลือกคุกกี้ของคุณ (การยอมรับคุกกี้) จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ดังนั้นคุณสามารถจัดการตัวเลือกคุกกี้ของคุณได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิกถอนความยินยอมของคุณ โดยคลิกที่เมนู "การตั้งค่า บนเบราว์เซอร์ของคุณ การกำหนดค่าของเบราว์เซอร์แต่ละตัวจะแตกต่างกัน กระบวนการนี้อธิบายไว้ในเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ และจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนตัวเลือกของคุณ ลิงค์สำหรับเบราว์เซอร์ยอดนิยมบางตัว:

กล่าวโดยสรุป เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้โดยสิ้นเชิงนั้น ฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง หน้าเว็บไซต์ และพื้นที่ของเว็บไซต์อาจไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเราไม่อาจรับผิดชอบในส่วนนั้นได้

สิทธิของคุณ

เมื่อคุกกี้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

  • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล
  • ขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอม หากข้อมูลของคุณจำเป็นสำหรับการเริ่มต้น การดำเนินการ หรือป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หากข้อมูลของคุณจำเป็นสำหรับการปกป้องสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น หรือ หากการใช้ข้อมูลของคุณมีเหตุผลสำคัญที่เป็นสาธารณประโยชน์
  • ขอให้เราหยุดกิจกรรมการประมวลผลบางอย่างกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การตลาดทางตรง
  • ขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของคุณหรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ผูกมัดคุณกับผู้ควบคุมข้อมูล

โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่กระทบต่อการประมวลผลที่เป็นไปตามกฎหมายที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้
คุณสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแอกซ่าตามที่อยู่ต่อไปนี้: dpo@axa.co.th

สิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแล

คุณมีสิทธิ์แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร. 02-141-6747 หรือ pr@mdes.go.th

การปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โดยนโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ [18 พฤษภาคม 2565]

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และไม่สามารถปิดได้ในระบบของเรา โดยปกติแล้วจะตั้งค่าให้ตอบสนองต่อการกระทำของคุณตามปริมาณคำขอใช้บริการ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้บล็อกหรือแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่บางส่วนของเว็บไซต์จะไม่ทำงาน

คุกกี้เพื่อการวัดผลการเข้าชม

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้เราสามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเราได้ โดยช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุดและดูว่าผู้เยี่ยมชมเคลื่อนไหวในเว็บไซต์อย่างไร ซึ่งคุกกี้จะเก็บรวมรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่ทราบว่าคุณได้เยี่ยมชมไซต์ของเราเมื่อใด และจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของคุกกี้ได้

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์มีฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้นและมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจถูกกำหนดโดยเราหรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งเราเพิ่มบริการลงในเพจของเรา หากคุณไม่อนุญาตคุกกี้เหล่านี้ บริการบางส่วนหรือทั้งหมดอาจทำงานไม่ถูกต้อง

โซเชียลมีเดียคุกกี้

คุกกี้เหล่านี้ได้รับการกำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่เราได้เพิ่มบนเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนๆ และเครือข่ายของคุณได้ คุกกี้เหล่านี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อเข้าชมไซต์อื่นๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่คุณเห็นบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าชม หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการแบ่งปันเหล่านี้ได้

เอกสารแนบท้าย