ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

อุ่นใจทั้งลูกจ้าง และนายจ้างด้วยแผนประกันสุขภาพ

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • แผนประกันเหมาะสมสำหรับผู้ที่ทำงานในประเทศไทย สำหรับ 4 สัญชาติได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
 • ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ผ่านอีเมล และดาวน์โหลดได้ทันที
 • คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) 1,000 / ครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) 150,000 บาท
 • คุ้มครองโรค Covid-19

ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว Welcome Labour Insurance

แผนประกันแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย แอกซ่าประกันภัยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เราพร้อมอบความคุ้มครองที่ครบถ้วน เบี้ยประกันราคาเพียง 990 บาท คุ้มครองนาน 6 เดือน และเบี้ยประกันราคา 1790 บาทสำหรับ 1 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครองประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ความคุ้มครอง (บาท) จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

150,000

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

1,000 / ครั้ง
สูงสุด 15 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรือการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

100,000

เบี้ยประกัน (คุ้มครอง 6 เดือน)

990 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย:

 1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยและลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว อายุ 1 - 99 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 2. สิทธิ์การประกันภัยนี้สำหรับแรงงานต่างด้าวตามโครงการฯ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยทุกชนิด รวมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 5. ผลประโยชน์ข้อ 2 ยกเว้นการแพ้วัคซีน
 6. ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 7. เมื่อสั่งซื้อสำเร็จ ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้
 8. อาณาเขตความคุ้มครอง : ภายในประเทศไทย

เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตาม AXA กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนทำสัญญาประกันภัย