ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อเลย

ประกันสุขภาพ อีซี่แคร์ วีซ่า - for OA, OX and LTR visa

แผนประกันสุขภาพ สำหรับวีซ่าเกษียณอายุและวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • สำหรับการยื่นขอวีซ่าเกษียณอายุ (Long Stay Visa ประเภท O-A และ O-X) รวมถึงวีซ่าพำนักระยะยาว (LTR Visa)
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 4 ล้านบาทต่อโรค
  • สมัครได้จนถึงอายุ 80 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์
  • โรงพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุม
  • แอกซ่าฮอตไลน์ พร้อมบริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • รับส่วนลดสูงสุดถึง 10% เมื่อสมัครแผนครอบครัว

แผนประกันสุขภาพ EasyCare Visa เป็นแผนประกันพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะพำนักในประเทศไทย ความคุ้มครองเป็นไปตามตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักประเทศไทยระยะยาว (Long Stay Visa Non-Immigrant O-A และ O-X 10 ปี) และ วีซ่าพำนักระยะยาว (Long term Resident Visa)

>>สามารถซื้อประกันสุขภาพสำหรับยื่นขอวีซ่าเหล่านี้ได้แล้วที่นี่<<

ด้วยชื่อเสียงในแบรนด์ประกันภัยที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล คุณมั่นใจได้ว่าแอกซ่าจะมอบความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณตลอดการพำนักในประเทศไทย แอกซ่าประกันภัยได้รับการอนุมัติจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) ให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการในการประกันภัยสุขภาพอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการ Long Stay Visa (อ้างอิง https://longstay.tgia.org/) และ โครงการ LTR (อ้างอิง https://ltr.boi.go.th/page/data-center.html)

ประกันภัยสุขภาพ EasyCare Visa ให้ความคุ้มครองต่อการเจ็บป่วยเเละอุบัติเหตุอย่างครอบคลุม สูงสุดถึง 4,000,000บาท ผู้เอาประกันได้รับสิทธิไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วไทย อีกทั้งยังสามารถเลือกค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณซึ่งจะทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยลดลง นอกจากนี้ยังมอบส่วนลดพิเศษในกรณีซื้อแบบครอบครัวสูงสุด 10% ให้คุณและคนที่คุณรักอุ่นใจมากขึ้น

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คลิก ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวีซ่า คุณสมบัติ ข้อกำหนด และขั้นตอนการสมัคร

ข้อมูลสำหรับ วีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรไทยระยะยาว (O-A และ O-X) คลิก https://www.thaievisa.go.th/long-stay-visa

ข้อมูลสำหรับ วีซ่าพำนักระยะยาว (LTR Visa) คลิก https://ltr.boi.go.th/

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ อีซี่แคร์ วีซ่า

(บาท/คน)

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2

ผลประโยชน์สูงสุด (ต่อโรค)

2,000,000

4,000,000

ความรับผิดส่วนแรกต่อโรค

100,000 / 200,000 / 300,000

ความคุ้มครอง

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

- ห้องผู้ป่วยธรรมดา

2,500

4,000

- ห้องผู้ป่วยวิกฤติ

5,000

8,000

ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

30,000

150,000

ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

1,000

1,500

ค่าการพยาบาลพิเศษต่อวัน (สูงสุด 30 วัน/ปี)

1,000

1,500

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

1,000

1,500

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด

การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และ การผ่าตัดเล็ก

ค่ารักษาพยาบาลก่อนและหลังการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (ภายใน 30 วัน)

การรักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก

100,000

100,000

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

25,000

50,000

ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และ สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)

1,500 ต่อครั้ง (สูงสุด 45,000 ต่อปี)

✓ จ่ายตามจริงตามผลประโยชน์สูงสุด


เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง)
2. ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยอาจถูกปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
3. บริษัทจะไม่จ่ายค่าผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ยกเว้นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
4. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ สำหรับโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
5. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
6. ผลประโยชน์สูงสุด (ต่อโรค) หมายถึง ผลประโยชน์สูงสุดต่อ การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยสาเหตุ หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมในประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ หรือได้รับการคว่ำบาตรทางการค้า หรือเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู้สมัครที่มีอาชีพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น


_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย


บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและมีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักประเทศไทยระยะยาว (Long Stay Visa O-A และ O-X) และ วีซ่าพำนักระยะยาว (Long term Resident Visa) โดยต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ถึง 99 ปีบริบูรณ์

แผนประกันภัยสุขภาพแอกซ่าสำหรับวีซ่าแต่ละประเภท คลิกที่นี่

แผนประกันภัย EasyCare Visa คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

แผนประกันภัย EasyCare Visa ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัครทำประกันภัยสำหรับทุกช่วงอายุ

แผนประกันภัย EasyCare Visa สามารถเพิ่มคู่สมรสตามกฎหมาย และบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรสที่ยังไม่ได้สมรสและยังไม่ได้ทำงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 วัน ถึง 18 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์หากกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนปกติ

ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันนับจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ยกเว้นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ) และบริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรกสำหรับโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดต่อมทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกสถานพยาบาลที่จะเข้าทำการรักษาพยาบาลได้เองโดยที่สถานพยาบาลนั้นต้องได้รับใบอนุญาตและถูกกฎหมายในประเทศไทย

ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองชำระค่ารักษาพยาบาลก่อนหากผู้เอาประกันภัยไปโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไปโรงพยาบาลนอกเครือข่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองชำระค่ารักษาพยาบาลก่อนและดำเนินการส่งคำร้องมาให้ทางบริษัทเพื่อทำการเบิกค่าสินไหมทดแทน

เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะชำระเป็นสกุลเงินตราของประเทศไทย ณ วันที่ทำการรักษาโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทย

LTR Visa เป็นวีซ่าประเภทใหม่ที่เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 สำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเพื่อยื่นขอพำนักระยะยาว 10 ปี โดยมีเงื่อนไขสำหรับการประกันภัยสุขภาพอย่างน้อยที่ 50,000 เหรียญสหรัฐ