ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ทำไมถึงต้องเลือกแอกซ่าWhy AXA

แบรนด์ของเรา

อินเตอร์แบรนด์ ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก
จัดอันดับให้ แอกซ่า เป็นแบรนด์ประกันภัย #1 ของโลก
(Best Global Brand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และเป็น 1 ใน 3 ของแบรนด์ด้านการเงินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก

เครือข่ายของเรา

ด้วยเครือข่ายที่คลอบคลุม 64 ประเทศทั่วโลก
พนักงานกว่า 166,000 คน และช่องทางการจัดจำหน่าย
ที่คลอบคลุม เราพร้อมมอบการปกป้องให้กับลูกค้ากว่า 103 ล้านคน

หน้าที่ของเรา

หน้าที่ของเรา คือ การปกป้องคุณ รวมไปถึงครอบครัว และทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องกังวล

สินค้าของเรา

AXA มีประกันหลากหลาย และครอบคลุม ตามความต้องการ
ของลูกค้ารายบุคคล รวมไปถึงลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล (รถยนต์, ที่อยู่อาศัย, การเดินทาง)
ประกันภัยสุขภาพ และ ประกันภัยธุรกิจ (เอสเอ็มอี, ธุรกิจขนาดใหญ่, การขนส่งทางเรือ)

เครือข่ายของเรา

ด้วยเครือข่ายที่คลอบคลุม 64 ประเทศทั่วโลก พนักงานกว่า 166,000 คน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่คลอบคลุม เราพร้อมมอบการปกป้องให้กับลูกค้ากว่า 103 ล้านคน