ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ทำไมถึงต้องเลือกแอกซ่าWhy AXA

ระบบของเรา

ขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ได้มาตรฐานสูงสุด
พร้อมช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายตรงตามความต้องการของคุณ

เครือข่ายของเรา

ด้วยเครือข่ายที่คลอบคลุม 64 ประเทศทั่วโลก
พนักงานกว่า 166,000 คน และช่องทางการจัดจำหน่าย
ที่คลอบคลุม เราพร้อมมอบการปกป้องให้กับลูกค้ากว่า 103 ล้านคน

หน้าที่ของเรา

หน้าที่ของเรา คือ การปกป้องคุณ รวมไปถึงครอบครัว และทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องกังวล

สินค้าของเรา

AXA มีประกันหลากหลาย และครอบคลุม ตามความต้องการ
ของลูกค้ารายบุคคล รวมไปถึงลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล (รถยนต์, ที่อยู่อาศัย, การเดินทาง)
ประกันภัยสุขภาพ และ ประกันภัยธุรกิจ (เอสเอ็มอี, ธุรกิจขนาดใหญ่, การขนส่งทางเรือ)

เครือข่ายของเรา

ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุม 64 ประเทศทั่วโลก พนักงานกว่า 166,000 คน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม เราพร้อมมอบการปกป้องให้กับลูกค้ากว่า 103 ล้านคน