ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ทำไมควรเลือกประกันบ้าน และคอนโด แอกซ่า

แผนประกันบ้าน และแผนประกันคอนโดจากแอกซ่า เราให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยทั้งตัวสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินและเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้าน และคอนโดมิเนียม ที่คุ้มครองครบทุกภัย เช่น อุบัติเหตุจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ลูกเห็บ ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม รวมถึงความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น สิ่งมีค่า การโจรกรรม ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันจากเรา ได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้

_______________________________________________________

โปรโมชั่นประกันภัยบ้าน Covid-19

_______________________________________________________