ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกันบ้าน และประกันคอนโด

คุ้มครองบ้าน และคอนโด ให้คุณสบายใจทุกการอยู่อาศัย

แอกซ่า ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย คุ้มครองบ้าน และคอนโดของคุณ

แผนประกันบ้าน และแผนประกันคอนโดจากแอกซ่า เราให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยทั้งตัวสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินและเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้าน และคอนโดมิเนียม ที่คุ้มครองครบทุกภัย เช่น อุบัติเหตุจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ลูกเห็บ ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม รวมถึงความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น สิ่งมีค่า การโจรกรรม ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า กระจก และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว

_______________________________________

สบายดี มาย โฮม ประกันบ้าน และคอนโดออนไลน์

สบายดี มาย โฮม ประกันบ้าน และคอนโดออนไลน์

ปกป้องบ้าน และคอนโดที่คุณรัก ด้วยความคุ้มครองที่ดีที่สุด

สมาร์ทโฮม ประกันภัยบ้าน

สมาร์ทโฮม ประกันภัยบ้าน

ไร้กังวลทั้งตัวคุณ และบ้าน

ตารางความคุ้มครอง

_______________________________________

ตารางเปรียบเทียบแผนประกันสำหรับที่อยู่อาศัย

แผนประกัน สบายดี มาย โฮม  สมาร์ทโฮม สมาร์ทคอนโด

ลักษณะที่อยู่อาศัย

บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียม

บ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮ้าส์

คอนโดมิเนียม

แผนเหมาะสำหรับ

เจ้าของอยู่อาศัยเอง ผู้เช่า หรือเจ้าของบ้านปล่อยเช่าระยะยาวเพื่ออยู่อาศัย

เจ้าของอยู่อาศัยเอง ผู้เช่า หรือเจ้าของบ้านปล่อยเช่าระยะยาวเพื่ออยู่อาศัย

เจ้าของอยู่อาศัยเอง ผู้เช่า หรือเจ้าของบ้านปล่อยเช่าระยะยาวเพื่ออยู่อาศัย

ความคุ้มครอง

คุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เป็นต้น (Fire)

คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยอุบัติภัยใดๆ
ที่มิได้ระยุยกเว้นไว้ (IAR)

คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยอุบัติภัยใดๆ
ที่มิได้ระยุยกเว้นไว้ (IAR)

คุณสมบัติ

คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท

คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท

คุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างได้สูงสุดถึง 30 ล้านบาท

ทุนประกันภัย

200,000 - 30,000,000 บาท

1,000,000 - 30,000,000 บาท

1,000,000 - 30,000,000 บาท

ระยะเวลาคุ้มครอง

เลือกความคุ้มครองได้ทั้งแบบ 1 ปี และ 3 ปี

1 ปี

1 ปี

ซื้อผ่านออนไลน์

เบี้ยประกันเริ่มต้น (ทุนประกันภัย 1 ล้านบาท)

3 บาท/วัน

6 บาท/วัน

7 บาท/วัน

_______________________________________

โปรโมชั่นแอกซ่า สบายดี มาย โฮม

โปรโมชั่นประกันบ้าน และประกันคอนโด

บริการเสริมพิเศษฟรีสำหรับลูกค้าประกันบ้าน และประกันคอนโดแอกซ่า

AXA PREFERRED HOME FIX

AXA PREFERRED HOME FIX

_______________________________________