ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส

ปกป้องการขับขี่ของคุณอย่างอุ่นใจ
ด้วยบริการช่วยเหลือบนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุบนท้องถนน ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แอกซ่า ฮอตไลน์ 0 2118 8111

✔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุทันที
✔ บริการยกรถไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียง
✔ ค่าเดินทาง ค่าที่พักหากรถเสีย และต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง
✔ บริการเติมน้ำมัน หากน้ำมันรถหมดฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.* ประเภท 1 ประเภท 2 / 2+
ประเภท 3 / 3+

1. ยกรถไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุด เพื่อแก้ไขฉุกเฉิน (กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการซ่อม ณ จุดเกิดเหตุ)

ฟรี 100 กม.แรก

ฟรี 50 กม.แรก

2. เติมน้ำมัน เพื่อให้ไปยังสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุด (กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน และไม่สามารถขับเคลื่อนได้แล้วเท่านั้น)

ไม่เกิน 20 ลิตรต่อปี

ไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี

3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหารถ ณ ที่เกิดเหตุ (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)

4. บริการปลดล็อคประตูรถยนต์ กรณีประตูล็อคเอง หรือกุญแจรถหาย (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พัก ในกรณีรถยนต์เสียในสถานที่เกิดเหตุซึ่งไกลเกินกว่าที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์เกิน 100 กิโลเมตร แลต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง** (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

5.1 ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

5.2 ค่าตั๋วรถไฟ หรือ รถยนต์โดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

5.3 ค่าเช่ารถยนต์ (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน ไม่เกิน 2 วัน/ครั้ง) หรือ

5.4 ค่าเช่าที่พัก (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน ไม่เกิน 2 คืนติดต่อกัน)

 

หมายเหตุ:

1. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ (รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้เท่านั้น)

3. "รถ" ในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น

4. การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่กรณีที่ต้องเปลี่ยนใหม่

5. บริษัทฯ จะยึดถือที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นที่อยู่ประจำ เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บริษัทฯ ทราบก่อน

6. ให้บริการภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

7. **สำหรับข้อ 5 ใช้การประเมิน และเห็นชอบโดยช่างซ่อมของศูนย์ หรืออู่ในเครือโรดไซส์ เซอร์วิส

8. รายละเอียดการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

_______________________________________

สอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำในเรื่องประกันภัย ติดต่อแอกซ่าประกันภัย ได้ที่


ปกป้องการขับขี่ของคุณอย่างอุ่นใจ
ด้วยบริการช่วยเหลือบนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุบนท้องถนน ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แอกซ่า ฮอตไลน์ 0 2118 8111

✔ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุทันที
✔ บริการยกรถไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียง
✔ ค่าเดินทาง ค่าที่พักหากรถเสีย และต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง
✔ บริการเติมน้ำมัน หากน้ำมันรถหมดฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.* ประเภท 1 ประเภท 2 / 2+
ประเภท 3 / 3+

1. ยกรถไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุด เพื่อแก้ไขฉุกเฉิน (กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการซ่อม ณ จุดเกิดเหตุ

ฟรี 100 กม.แรก

ฟรี 50 กม.แรก

2. เติมน้ำมัน เพื่อให้ไปยังสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุด (กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน และไม่สามารถขับเคลื่อนได้แล้วเท่านั้น)

ไม่เกิน 20 ลิตรต่อปี

ไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี

3. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหารถ ณ ที่เกิดเหตุ (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)*

4. บริการปลดล็อคประตูรถยนต์ กรณีประตูล็อคเอง หรือกุญแจรถหาย (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พัก ในกรณีรถยนต์เสียในสถานที่เกิดเหตุซึ่งไกลเกินกว่าที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์เกิน 100 กิโลเมตร แลต้องใช้เวลาซ่อมเกิน 24 ชั่วโมง** (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

5.1 ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

5.2 ค่าตั๋วรถไฟ หรือ รถยนต์โดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

5.3 ค่าเช่ารถยนต์ (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน ไม่เกิน 2 วัน/ครั้ง) หรือ

5.4 ค่าเช่าที่พัก (จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน ไม่เกิน 2 คืนติดต่อกัน)

 

*หมายเหตุ:

1. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ (รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้เท่านั้น)

3. "รถ" ในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น

4. การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่กรณีที่ต้องเปลี่ยนใหม่

5. บริษัทฯ จะยึดถือที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นที่อยู่ประจำ เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บริษัทฯ ทราบก่อน

6. ให้บริการภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

7. **สำหรับข้อ 5 ใช้การประเมิน และเห็นชอบโดยช่างซ่อมของศูนย์ หรืออู่ในเครือโรดไซส์ เซอร์วิส

8. รายละเอียดการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

_______________________________________

สอบถามข้อมูล หรือขอคำแนะนำในเรื่องประกันภัย ติดต่อแอกซ่าประกันภัย ได้ที่