ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส

ปกป้องการขับขี่ของคุณอย่างอุ่นใจ
บริการช่วยเหลือทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แอกซ่า ฮอตไลน์ 0 2118 8111

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.* ประเภท 1 ประเภท 2 / 2+
ประเภท 3 / 3+
ประเภท 4

ฟรี!! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

1. ฟรีค่าแรง สำหรับจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหารถ ณ ที่เกิดเหตุทันที ไม่เกิน 1,500 บาท/ ครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

2. ฟรีค่ายกรถ ไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุด เพื่อแก้ไขฉุกเฉิน กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยการซ่อมเบา ตามข้อ 1 (ให้บริการรถยกโดยแอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส เท่านั้น)

ไม่เกิน 100 กม. แรก

ไม่เกิน 50 กม. แรก

3. ฟรีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พัก จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ในกรณีรถยนต์เสียและสถานที่เกิดเหตุอยู่ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตร จากที่อยู่ที่ระบุตามกรมธรรม์โดยต้องใช้เวลาซ่อมเกินกว่า 24 ชั่วโมง จากการประเมินและเห็นชอบโดยช่างซ่อมของศูนย์ หรืออู่ในเครือ โรดไซด์ เซอร์วิสเท่านั้น

3.1 ค่าเช่ารถยนต์ 2 วัน จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน หรือ

3.2 ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

3.3 ค่าตั๋วรถไฟ หรือ รถยนต์โดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

3.4 ค่าเช่าที่พัก 2 คืนติดต่อกัน จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ คืน

4. ฟรีเติมน้ำมัน กรณีน้ำมันรถหมดฉุกเฉินและไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เพื่อให้ไปยังสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุดได้

ไม่เกิน 20 ลิตรต่อปี

ไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี

5. ฟรีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ป่วยในระหว่างการเดินทางในรถยนต์ที่เอาประกันภัย รวมทั้งกรณีต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแรกไปโรงพยาบาลอื่นที่เหมาะสมตาม ความเห็นของแพทย์ จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท/ ปี

6. ฟรีบริการส่งศพหรืออัฐิ กลับภูมิลำเนาเดิม(ภายในประเทศไทย) กรณีเดินทางโดยรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เกินกว่า 100 กิโลเมตร จากที่อยู่ ที่ระบุในกรมธรรม์ จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ ครั้ง

7. ฟรีบริการจัดหาผู้ขับขี่ กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางและไกลเกิน 100 กิโลเมตร จากที่อยู่ในกรมธรรม์ และไม่มีผู้ขับขี่ต่อไปได้ เพื่อเดินทางไปยังจุดหมาย หรือที่พักได้

8. ฟรีบริการปลดล็อคประตูรถยนต์ (จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหา) กรณีประตูล็อคเอง หรือกุญแจรถหาย ไม่เกิน 1,500 บาท/ ครั้ง

9. ฟรีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น จองตั๋วหนัง บัตรคอนเสิร์ต จองโรงแรม หรือจองสนามกอล์ฟ เป็นต้น

 

*หมายเหตุ

1. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ (รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้เท่านั้น) และอายุรถต้องไม่เกิน 15 ปี

3. การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่กรณีที่ต้องเปลี่ยนใหม่

4. การบริการตามข้อ 3, การบริการนี้สามารถใช้ได้สูงสุด 2 ครั้งต่อปี

5. หากมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากจำนวนเงินที่ระบุตามเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

6. การให้บริการตามข้อ 7 และ 9 ในตารางแสดงเงื่อนไขการให้บริการ เป็นการให้บริการจัดหาและประสานงานเท่านั้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการ

7. การให้บริการเสริม บริษัทฯ จะเป็นเพียงผู้ประสานงานให้เท่านั้น

8. บริษัทฯ จะยึดถือที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นที่อยู่ประจำ เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บริษัทฯ ทราบก่อน

9. รายละเอียดการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น

10. ให้บริการภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

11. “รถ” ในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น

ปกป้องการขับขี่ของคุณอย่างอุ่นใจ บริการช่วยเหลือทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แอกซ่า ฮอตไลน์ 0 2118 8111

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.* ประเภท 1 ประเภท 2 / 2+
ประเภท 3 / 3+
ประเภท 4

ฟรี!! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

1. ฟรีค่าแรง สำหรับจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหารถ ณ ที่เกิดเหตุทันที ไม่เกิน 1,500 บาท/ ครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

2. ฟรีค่ายกรถ ไปศูนย์ซ่อมที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุที่สุด เพื่อแก้ไขฉุกเฉิน กรณีไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยการซ่อมเบา ตามข้อ 1 (ให้บริการรถยกโดยแอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส เท่านั้น)

ไม่เกิน 100 กม. แรก

ไม่เกิน 50 กม. แรก

3. ฟรีค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พัก จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท ในกรณีรถยนต์เสียและสถานที่เกิดเหตุอยู่ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตร จากที่อยู่ที่ระบุตามกรมธรรม์โดยต้องใช้เวลาซ่อมเกินกว่า 24 ชั่วโมง จากการประเมินและเห็นชอบโดยช่างซ่อมของศูนย์ หรืออู่ในเครือ โรดไซด์ เซอร์วิสเท่านั้น

3.1 ค่าเช่ารถยนต์ 2 วัน จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/วัน หรือ

3.2 ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

3.3 ค่าตั๋วรถไฟ หรือ รถยนต์โดยสารสาธารณะเที่ยวเดียวเฉพาะภายในประเทศ (2 ที่นั่ง) หรือ

3.4 ค่าเช่าที่พัก 2 คืนติดต่อกัน จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท/ คืน

4. ฟรีเติมน้ำมัน กรณีน้ำมันรถหมดฉุกเฉินและไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้เพื่อให้ไปยังสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้ที่สุดได้

ไม่เกิน 20 ลิตรต่อปี

ไม่เกิน 10 ลิตรต่อปี

5. ฟรีบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ป่วยในระหว่างการเดินทางในรถยนต์ที่เอาประกันภัย รวมทั้งกรณีต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแรกไปโรงพยาบาลอื่นที่เหมาะสมตาม ความเห็นของแพทย์ จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 4,500 บาท/ ปี

6. ฟรีบริการส่งศพหรืออัฐิ กลับภูมิลำเนาเดิม(ภายในประเทศไทย) กรณีเดินทางโดยรถยนต์คันที่เอาประกันภัย และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เกินกว่า 100 กิโลเมตร จากที่อยู่ ที่ระบุในกรมธรรม์ จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ ครั้ง

7. ฟรีบริการจัดหาผู้ขับขี่ กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางและไกลเกิน 100 กิโลเมตร จากที่อยู่ในกรมธรรม์ และไม่มีผู้ขับขี่ต่อไปได้ เพื่อเดินทางไปยังจุดหมาย หรือที่พักได้

8. ฟรีบริการปลดล็อคประตูรถยนต์ (จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหา) กรณีประตูล็อคเอง หรือกุญแจรถหาย ไม่เกิน 1,500 บาท/ ครั้ง

9. ฟรีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น จองตั๋วหนัง บัตรคอนเสิร์ต จองโรงแรม หรือจองสนามกอล์ฟ เป็นต้น

 

*หมายเหตุ

1. การให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ เป็นการให้บริการเฉพาะรถยนต์ที่เสียหายจากสภาพการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ

2. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับรถ 4 ล้อ (รถเก๋ง รถปิคอัพ และรถตู้เท่านั้น) และอายุรถต้องไม่เกิน 15 ปี

3. การบริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่กรณีที่ต้องเปลี่ยนใหม่

4. การบริการตามข้อ 3, การบริการนี้สามารถใช้ได้สูงสุด 2 ครั้งต่อปี

5. หากมีค่าใช้จ่ายที่เกินจากจำนวนเงินที่ระบุตามเงื่อนไขการให้บริการลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

6. การให้บริการตามข้อ 7 และ 9 ในตารางแสดงเงื่อนไขการให้บริการ เป็นการให้บริการจัดหาและประสานงานเท่านั้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการ

7. การให้บริการเสริม บริษัทฯ จะเป็นเพียงผู้ประสานงานให้เท่านั้น

8. บริษัทฯ จะยึดถือที่อยู่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าเป็นที่อยู่ประจำ เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้บริษัทฯ ทราบก่อน

9. รายละเอียดการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ เท่านั้น

10. ให้บริการภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

11. “รถ” ในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ หมายถึง รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัทฯ เท่านั้น