เช็คราคา

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยถึง 61,000 คนต่อปี โรคมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย และจำนวนของผู้เป็นโรคมะเร็งนั้น มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทต่อคน ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อย แผนประกันภัยสุขภาพสมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ จากแอกซ่า พร้อมให้ความช่วยเหลือและคลายความกังวลในเรื่องการเงินจากค่ารักษาตั้งแต่วันแรกที่ตรวจพบ แผนประกันภัยสุขภาพสมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และจ่ายค่าชดเชยจากมะเร็งทุกระยะลุกลาม เริ่มคุ้มครองตัวเองวันนี้ได้ง่ายๆ เพื่อความสบายใจในการใช้ชีวิตของคุณในวันข้างหน้า

สิทธิพิเศษ

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • จ่ายเงินชดเชยเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรกหลังจากเอาประกันภัย
  • คุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะลุกลาม
  • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย
  • เมื่อซื้อแผนครอบครัว สามารถคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปีที่ยังเป็นโสด โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร
  • สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 65 ปี
  • ผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 วันในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์
Message AXA