ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • ตรวจเจอมะเร็ง จ่ายเงินก้อนทันที ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาทตามแผนประกันภัยที่ท่านได้รับความคุ้มครอง
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทั้งลุกลาม และไม่ลุกลาม
  • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
  • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
  • เฉพาะสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 1 - 65 ปี
  • ซื้อแผนครอบครัว ฟรี! คุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี ที่ยังไม่สมรส
  • ขยายระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยได้ถึง 30 วันในปีต่ออายุกรมธรรม์

ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ ที่ให้คุณรับเงินก้อนทันที ที่ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

แอกซ่า ประกันภัย เล็งเห็นถึงความสำคัญในค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอแผนประกันโรคมะเร็ง เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงิน และวางแผนการรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบมะเร็ง ให้คุณมีเงินก้อน ไม่กระทบเงินออมที่เผื่อไว้ใช้ในอนาคต

แผนประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ พร้อมให้การดูแลคุ้มครองโรคมะเร็ง “เจอแล้วจ่าย” ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 900,000 บาท ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

แอกซ่า เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันทุกช่วงชีวิต  

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันโรคมะเร็งแอกซ่าได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์*

______________________________________________________________________________________________

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก จากข้อมูลปี 2561 องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต 9.6 ล้านราย ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 70% พบในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมาตั้งแต่ปี 2541 คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ำดี และมะเร็งปากมดลูก ส่วนโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

(ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ siamrath)

ตารางความคุ้มครอง

ประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์
ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3

จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

200,000

500,000

750,000

ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

40,000

100,000

150,000

พิเศษ ! สำหรับแผนครอบครัว เมื่อซื้อเป็นคู่สามีภรรยา

รับฟรี ! ความคุ้มครองสำหรับบุตรที่อายุ 1-22 ปี และยังไม่สมรส โดยไม่จำกัดจำนวน

● ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงว่ามีเชื้อไวรัส HIV

2. โรคมะเร็งทุกชนิดที่เป็นมาก่อน หรือเกิดก่อนการทำประกันภัย

3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรมประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

● คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันโรคมะเร็ง คลิกที่นี่

______________________________________________________________________________________________

Q1: หากตรวจพบว่าเป็น โรคมะเร็ง ประกันโรคมะเร็งของแอกซ่า จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไร

A1: เมื่อผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยอุ่นใจและสามารถวางแผนการรักษาได้ทันที

______________________________________________________________________________________________

Q2: ใครสามารถทำประกันมะเร็งได้บ้าง

A2: ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1-59 ปี และสามารถต่อความคุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์

______________________________________________________________________________________________

Q3: ผู้ที่สนใจทำประกันมะเร็งต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

A3: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริง

______________________________________________________________________________________________

Q4: ประกันมะเร็งครอบคลุมโรคมะเร็งชนิดใดบ้าง ตั้งแต่ระยะไหน

A4: ประกันมะเร็ง แผนแอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ลุกลาม และไม่ลุกลาม) รวมไปถึงเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

______________________________________________________________________________________________

Q5: หากดำเนินการซื้อประกันมะเร็งแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองทันที หรือเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่

A5: กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

______________________________________________________________________________________________

Q6: ค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่

A6: ค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับอายุและทุนประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 1,360 บาทต่อปี* ท่านสามารถเช็คค่าเบี้ยได้ที่นี่

(*คำนวณจากผู้เอาประกันภัยอายุ 30 ปี เลือกแผน 1 ที่มีทุนประกันภัย 200,000 บาท)

______________________________________________________________________________________________

Q7: เบี้ยประกันมะเร็ง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไหม

A7: เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000บาท ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

______________________________________________________________________________________________

Q8: หากซื้อประกันมะเร็งกับแอกซ่า มีโปรโมชั่นราคาพิเศษใดบ้าง

A8: ตอนนี้ทางบริษัทมีโปรโมชั่นพิเศษ ลดค่าเบี้ยทันที 12% พร้อมรับบัตรสตาร์บัคคูปองสูงสุดถึง 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด CANCER12 เมื่อซื้อประกันมะเร็งผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น คลิก

______________________________________________________________________________________________

Q9: หากสนใจซื้อประกันมะเร็ง ซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง และต้องดำเนินการอย่างไร

A9: หากท่านสนใจซื้อประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมลทันที คลิก

______________________________________________________________________________________________