ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ โรคมะเร็ง

ถึงโรคร้ายจะมา ก็ไร้กังวล มั่นใจไปกับประกันโรคมะเร็งจากแอกซ่า

เช็คราคา

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • คุ้มครองคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี และสูงสุดอายุ 65 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามก็สมัครได้
 • คุ้มครอง ครอบคลุม โรคมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม
 • ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง “เจอแล้วจ่าย ” ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 900,000 บาท
 • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกันภัย
 • จ่ายเงินก้อนให้ทันทีหลังแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • เมื่อซื้อแผนครอบครัว รับฟรี! ความคุ้มครองบุตรอายุ 1-22 ปี และยังไม่สมรส โดยไม่จำกัดจำนวน
 • ผ่อนผันระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 วันในปีที่ต่ออายุกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันสุขภาพนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 15,000 บาท

โรคมะเร็งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มะเร็ง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง แอกซ่า ประกันภัย เล็งเห็นถึงความสำคัญในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอแผนประกันภัย แอกซ่า สมารท์แคร์ แคนเซอร์ เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงิน และวางแผนการรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบมะเร็ง

แผนประกันภัยสุขภาพ  แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ พร้อมให้การดูแล โดยให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง “เจอแล้วจ่าย” ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 900,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ  คุ้มครอง ครอบคลุม มะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง*

ความคุ้มครองหลัก

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถามก็สมัครได้

 • จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

 • ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

กรุณากรอกข้อมูล