ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • จ่ายเงินก้อนทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาท
  • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทั้งลุกลาม และไม่ลุกลาม
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
  • ให้ความคุ้มครองคนไทยที่มีอายุตั้งแต่อายุ 1 - 65 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีกรมธรรม์หลัก
  • ไม่มีเงื่อนไขการเรียกร้องค่าสินไหมว่าผู้เอาประกันภัย จะมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากตรวจพบหรือไม่
  • สามารถนำเบี้ยประกันมะเร็งมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 สูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
  • เมื่อซื้อแผนครอบครัว ฟรี! ความคุ้มครองสำหรับบุตรที่อายุ 1-22 ปีและยังไม่สมรส โดยไม่จำกัดจำนวน

ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ ที่ให้คุณรับเงินก้อนทันที ที่ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ

ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3 บาท/วัน

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ประกันมะเร็ง

ความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3

ประกันมะเร็ง จ่ายเงินก้อนให้ทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็งครั้งแรก

200,000

500,000

750,000

ประกันมะเร็ง ขยายความคุ้มครองมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

40,000

100,000

150,000

เบี้ยประกันเริ่มต้น

825 บาท/ปี
(≈ 3 บาท/วัน)

2,060 บาท/ปี
(≈ 6 บาท/วัน)

3,090 บาท/ปี
(≈ 9 บาท/วัน)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

1. เอดส์ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส และเนื้องอกร้ายแรงซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยผลการตรวจเลือดแสดงว่ามีเชื้อไวรัส HIV
2. โรคมะเร็งทุกชนิดที่เป็นมาก่อน หรือเกิดก่อนการทำประกันภัย
3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกภายใน 90 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก


_______________________________________

แอกซ่า ประกันภัย. . .

เล็งเห็นถึงความสำคัญในค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอเสนอแผนประกันโรคมะเร็ง ราคาสบายกระเป๋าที่เริ่มต้นเพียง 3 บาท/วัน เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงิน และวางแผนการรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจพบมะเร็ง ให้คุณมีเงินก้อน ไม่กระทบเงินออมที่เผื่อไว้ใช้ในอนาคต ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันโรคมะเร็งที่ไหนดี 2565 แอกซ่าประกันภัยขอแนะนำ แผนประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ พร้อมให้การดูแลคุ้มครองโรคมะเร็ง “เจอแล้วจ่าย” ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 900,000 บาท ครอบคลุมมะเร็งทุกชนิด ทั้งระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ความคุ้มครองคนไทยตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ คนในกลุ่มทำงานที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงและนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ การพักผ่อนน้อย การรับประทานอาหารประเภททอดน้ำมัน มีไขมันสูง และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จากการสูดดมหรือการสัมผัสทางผิวหนัง สารเคมีไฟไหม้โรงงาน สารก่อมะเร็ง อาทิ สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene monomer), แร่ใยหิน (Asbestos), เบนซีน (Benzene), เบนซิดีน (Benzidine), แคดเมียม (Cadmium), นิกเกิล (Nickel) หรือ ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl chloride)

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันโรคมะเร็งแอกซ่าได้สูงสุดไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์*

สถิติโรคมะเร็งของคนไทย

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก จากข้อมูลปี 2563 องค์การอนามัยโลก รายงานว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงถึง 19.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตถึง 10 ล้านราย ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 70% พบในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมาตั้งแต่ปี 2541 คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็ง รายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี ซึ่งแนวโน้มการเกิดโรคมะเร็งในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศหญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งตับและท่อน้ำดี และมะเร็งปากมดลูก ส่วนโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งสมอง

(ที่มา: WHO, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ siamrath)

โรคมะเร็งที่ต้องระวังในแต่ละช่วงวัย

เมื่อผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง บริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อน เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยอุ่นใจและสามารถวางแผนการรักษาได้ทันที

ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1-59 ปี และสามารถต่อความคุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง

ประกันมะเร็ง แผนแอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ลุกลาม และไม่ลุกลาม) รวมไปถึงขยายความคุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง 20% ของทุนประกัน

กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็งจะขึ้นอยู่กับอายุและทุนประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ค่าเบี้ยประกันมะเร็งเริ่มต้นอยู่ที่ 825 บาทต่อปี หรือประมาณ 3 บาทต่อวัน* ท่านสามารถเช็คค่าเบี้ยได้ที่นี่ (*คำนวณจากผู้เอาประกันภัยอายุ 25 ปี เลือกแผน 1 ที่มีทุนประกันภัย 200,000 บาท)

เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 2565 ได้ตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด

ตอนนี้ทางบริษัทมีโปรโมชั่นสุดคุ้ม 2 แบบให้ลูกค้าสามารถเลือกรับได้ตามใจ เมื่อซื้อประกันมะเร็งผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ดังนี้
• โปรโมชั่นที่ 1: รับส่วนลดค่าเบี้ย 8% ทุกแผน ไม่มีขั้นต่ำ เพียงกรอกโค้ด CANCER8
• โปรโมชั่นที่ 2: รับบัตรสตาร์บัคส์สูงสุด 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด COFFEE
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันมะเร็งออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และมียอดค่าเบี้ยประกันโรคมะเร็งหลังหักส่วนลด 4,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม

หากท่านสนใจซื้อประกันมะเร็ง แอกซ่า สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีผ่านทางอีเมล คลิก