ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มาทำความรู้จัก ‘ประกันสุขภาพ’ ที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ มาทำความรู้จัก ‘ประกันสุขภาพ’ ที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

หากใครที่กำลังทำ ประกันสุขภาพ หรือมีแผนที่จะทำเร็วๆ นี้ เรามีคำแนะนำดีๆ ในเรื่องการลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพ มาให้ความรู้กัน ว่าแต่จะลดหย่อนได้เท่าไหร่ และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง มาฟังกัน

1. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้ตัวเอง สามารถนำเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท แต่กรณีทำประกันสุขภาพ ร่วมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี หรือทำร่วมกับประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำเบี้ยรวมไปหักลดหย่อนได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี

2. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่/คู่สมรส

นอกจากประกันสุขภาพตนเองแล้ว ยังมีเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ซึ่งจะหักตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินคนละ 15,000 บาท หมายถึง ลดหย่อนพ่อได้ไม่เกิน 15,000 บาท และลดหย่อนแม่ได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า รายได้ของพ่อแม่ต้องไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ถึงจะนำมาลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงเบี้ยประกันสุขภาพของคู่สมรส ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ เราสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท

สำหรับเงื่อนไขเบี้ย ‘ประกันสุขภาพ’ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มีดังนี้

1. ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การชดเชยทุพพลภาพ และการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

2. ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

3. ประกันภัยโรคที่ร้ายแรง (Critical Illnesses)

4. ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

 

ที่สำคัญคือ ต้องเตรียมหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ทำไว้ โดยมีข้อความต่อไปนี้ ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย (ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้และจ่ายเบี้ยประกันจากเงินได้นั้น), มี ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทประกัน ระบุจำนวนเบี้ยประกันสุขภาพ และจำนวนเงินที่มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

จากการทำประกันสุขภาพ นอกจากจะได้รับสิทธิเคลมค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ จากบริษัทประกัน ยังช่วยคืนสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีให้กับผู้เอาประกันได้ด้วย หากสนใจการประกันสุขภาพ ที่คิดว่าสามารถดูแลตัวท่านได้ แล้วยังได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.axa.co.th/