ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 48 บาท/ปี
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • จ่ายเงินก้อน สูงสุดถึง 30,000 บาท
  • เด็กสมัครได้ โดยไม่ต้องพ่วงผู้ปกครอง
  • จ่ายผลประโยชน์ เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 1 คืน
  • ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล
  • สามารถนำเบี้ยประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อนมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 สูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)

ประกันไข้เลือดออกออนไลน์ คุ้มครองทุกวัย ให้อุ่นใจจากยุงร้าย ค่าเบี้ยถูกและคงที่ตลอดอายุสัญญา

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง

แผนประกันภัย วงเงินเอาประกันภัย (บาท)
10,000
20,000
30,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท/ปี)

ประกันยุง แบบที่ 1 เฉพาะโรคไข้เลือดออก

48

94

140

ประกันยุง แบบที่ 2 โรคไข้เลือดออก + 4 โรคร้ายจากยุง:
     โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา), โรคไวรัสซิก้า, โรคไข้จับสั่น(มาลาเรีย) และโรคไข้สมองอักเสบ

71

136

202

เงื่อนไขการรับประกัน

1. กรมธรรม์มีระยะรอคอย 30 วัน
2. กรมธรรม์จ่ายผลประโยชน์ตามวงเงินเอาประกันภัยที่ท่านเลือก เมื่อผู้เอาประกันได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคใดโรคหนึ่ง และได้มีการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลในประเทศไทย
3. ผลประโยชน์ความคุ้มครองจะชดเชยเพียงโรคใดโรคหนึ่งและชดเชยครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. รับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์ ต่อท่าน


_______________________________________

แอกซ่า ประกันภัย. . .

เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกเดงกี่ ที่นับว่าเป็น 1 ใน 5 ของโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยต่อประชากรสูงสุด โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น เป็นโรคที่เกิดจากตัวไวรัสเดงกี่โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี ถ้าหากใครกำลังมองหาประกันไข้เลือดออกที่ไหนดี แอกซ่าประกันภัยขอแนะนำ แผนประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง พร้อมให้การดูแลคุ้มครองโรคร้ายจากยุง “เจอแล้วจ่าย” ราคาเบี้ยสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 48 บาท/ปี สมัครง่าย ซื้อผ่านออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล

*ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันโรคไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุงได้สูงสุดไม่เกินคนละ 1 กรมธรรม์*

สถิติโรคไข้เลือดออกของคนไทย

องค์การอนามัยโลกยกให้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคเขตร้อนที่แผ่ขยายออกไปเร็ว โดยแต่ละปีมีผู้ป่วยสูงถึง 100-400 ล้านคน เนื่องจากอาจจะพบการกลับมาป่วยได้หลายหนในคนคนหนึ่ง ทางกรมควบคุมโรครายงานว่า ในปี 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 71,000 คน และเสียชีวิต 51 คน กว่า 50% พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กถึงวัยทำงานตั้งแต่อายุ 10–24 ปี กระจายทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

(ที่มา: กรมควบคุมโรค)


_______________________________________


เมื่อผู้เอาประกันภัยตรวจพบว่าเป็นโรคไข้เลือดออก บริษัทจะจ่ายเป็นเงินก้อนตามวงเงินเอาประกันภัยแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือก เมื่อผู้เอาประกันภัยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในเพียง 1 คืน

ชาวไทยและต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 15 วัน - 69 ปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ และได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุงจะขึ้นอยู่กับทุนประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือก ค่าเบี้ยประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุงเริ่มต้นอยู่ที่ 48 บาทต่อปี* ท่านสามารถเช็คค่าเบี้ยได้ที่นี่ (*คำนวณจากผู้เอาประกันภัยเลือกแบบที่ 1 คุ้มครองเฉพาะโรคไข้เลือดออก ที่มีทุนประกันภัย 10,000 บาท)

เบี้ยประกันภัยนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ปี 2565 ได้ตามเงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด

หากท่านสนใจซื้อประกันไข้เลือดออกและโรคร้ายจากยุง สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีผ่านทางอีเมล คลิก