ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่าห่วงใยสุขภาพของลูกค้า พร้อมนำเสนอแผนประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองตอบโจทย์ในทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าในวิถีชีวิตใหม่

แอกซ่าห่วงใยสุขภาพของลูกค้า พร้อมนำเสนอแผนประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองตอบโจทย์ในทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าในวิถีชีวิตใหม่

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้โลกเราต้องเปลี่ยนวิถีเข้าสู่ยุค New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ ทำให้หลายๆ ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจประกันภัยต้องปรับตัวให้ทันกับไลฟ์สไตล์ของคนไทย และตอบสนองกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมยุคดิจิทัลและหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น

นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทรนด์ประกันสุขภาพกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากกระแสความตื่นตัวเรื่องการดูแลและใส่ใจสุขภาพ ยิ่งทุกวันนี้มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นอย่างโรคโควิด-19 ทำให้คนทั่วโลกและคนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองเป็นพิเศษ และมีความต้องการประกันสุขภาพที่ให้ความครอบคลุมทุกความต้องการในทุกๆกลุ่มลูกค้า ซึ่งแผนประกันสุขภาพของแอกซ่ามีให้เลือกหลากหลายแผนและครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งนี้ทุกแผนประกันสุขภาพของแอกซ่ารวมความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากโควิด-19 พร้อมเครือข่ายโรงพยาบาลของแอกซ่าที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 400 แห่ง แอกซ่าพร้อมดูแลสุขภาพคนไทย มอบความอุ่นใจไร้กังวล ลดความเสี่ยงจากภาระค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยในอนาคต และยังเป็นการวางแผนความมั่นคงด้านการเงินด้วยแผนประกันสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เพราะแอกซ่าเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันทุกช่วงชีวิต”

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาประกันสุขภาพในราคาที่สบายกระเป๋า ขอแนะนำให้เลือก “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ” ประกันภัยสุขภาพที่ให้บริการระดับพรีเมียม คุ้มครองทั่วถึงด้วยวงเงินต่อโรคต่อครั้ง ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ กรณีฉุกเฉินไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง 1 ครั้ง จ่ายส่วนเกินให้ 90% สำหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาลและสำหรับค่าธรรมเนียมการผ่าตัด สามารถต่ออายุได้สูงสุดจนถึงอายุ 99 ปี พร้อมข้อเสนอส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่ประวัติดีในปีต่ออายุกรมธรรม์

สำหรับลูกค้าที่มีความกังวลในเรื่องการจำกัดวงเงินของค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล แผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม” มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบครบวงจร และจ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่าย รวมถึงจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อตรวจพบและแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องผ่าตัด เป็นต้น

ส่วนลูกค้าที่สนใจแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมนอกเหนือในประเทศไทย ซึ่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน สามารถคุ้มครองได้ทุกที่ แนะนำให้ลูกค้าเลือกประกันสุขภาพ “แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ” ที่ให้วงเงินคุ้มครองต่อปีสูงสุดเมื่อเทียบกับแผนประกันสุขภาพทั่วไป และมีเบี้ยประกันคงที่ พร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความอุ่นใจ รวมถึงให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย