ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คำถามที่พบเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Outbound Travel Insurance)

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Outbound Travel Insurance) มีกี่แบบ?

ประกันการเดินทางต่างประเทศสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

 • แบบรายเที่ยว (Single Trip) แบ่งออกเป็น 6 แผน ได้แก่ อีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์
 • แบบรายปี (Annual Trip) แบ่งออกเป็น 6 แผน ได้แก่ อีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Outbound Travel Insurance) คุ้มครองสูงสุดกี่วัน?

 • ประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว คุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อทริป
 • ประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายปี คุ้มครองไม่จำกัดจำนวนทริป ในระยะเวลา 1 ปี โดยที่ระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเดินทางจะต้องไม่เกิน 180 วันต่อทริป

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแบบรายปี ให้ความคุ้มครองอย่างไร?

สำหรับแผนประกันการเดินทางแบบรายปีเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องเดินทางบ่อยครั้งภายใน 1 ปี โดยระยะเวลาการเดินทางสูงสุดจะต้องไม่เกิน 180 วันต่อทริป

ใน 1 ปี หากมีการเดินทางมากกว่า 5 ครั้ง ควรเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแผนใด?

เลือกแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศแผนใดก็ได้ โดยแนะนำให้เลือกซื้อแบบรายปีเพื่อความคุ้นค่าและป้องกันการลืมการทำประกัน

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Outbound Travel Insurance) ไม่คุ้มครองประเทศใดบ้าง?

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

 1. อัฟกานิสถาน, เบลารุส, ไครเมีย (รวมถึงเซวัสโตปอล), คิวบา, อิหร่าน, เนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป), เกาหลีเหนือ, รัสเซีย, ซีเรีย, เวเนซุเอลา, พม่า และยูเครน เฉพาะภูมิภาคโดเนตสก์ ลูฮันสก์ เคอร์ซอน และ ซาปอริฌเฌีย
 2. ประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ
 3. โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

ขอดูเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเรียกดูได้จากที่ไหน?

เมื่อท่านชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งหน้าตารางกรมธรรม์ ใบเสร็จ และแจ้งลิงค์เพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นไปทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้กับระบบ

ในการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ต้องเลือกประกันภัยฯ ที่มีความคุ้มครองอย่างไร และต้องเลือกแผนใด?

 • แผนประกันการเดินทางต่างประเทศที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะต้องมีความคุ้มครอง ดังนี้
 • วงเงินประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
 • ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากเมืองไทยจนกลับถึงประเทศไทย
 • โดยแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของแอกซ่า ที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คือ พลัส-ไลท์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์

ในกรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน สามารถขอคืนเบี้ยประกันได้หรือไม่?

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า อันเนื่องมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูต โดยผู้ประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง บริษัทจะทำการคืนเบี้ยประกันให้ลูกค้าเต็มจำนวน

โดยมีเอกสารประกอบการคืนเบี้ยฯ ดังนี้

 1. สำเนากรมธรรม์ฯ
 2. สำเนาหนังสือปฏิเสธการขอ VISA จากสถานฑูต
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง

ส่งเอกสารมาที่ axathai@axa.co.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 118 8111 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 18:30, เสาร์ 09:30 - 18:00

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Outbound Travel Insurance) สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุกี่ปี?

 • ประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว (Single Trip) และแบบรายปี(Annual Trip) แผนอีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ และโกลด์ รับประกันภัยบุคคล อายุระหว่าง 1-75 ปี
 • ประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว (Single Trip) และแบบรายปี(Annual Trip) แผนแพลทตินัม และเอมเมอรัลด์ รับประกันภัยบุคคล อายุระหว่าง 1-70 ปี

ผู้เดินทางจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อประกันภัยการเดินทางหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง โรคเรื้อรัง โรคทางพันธุกรรม หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคประจำตัว

สามารถซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศล่วงหน้าได้กี่วัน?

โดยปกติการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อท่านทำรายการสำเร็จ ระบบจะส่งกรมธรรม์ฯ ให้ท่านผ่านทาง Email (ตามที่ระบุในแบบคำขอเอาประกันฯ) ภายใน 1 ชั่วโมง หรือภายในวันที่ทำรายการ แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ขออนุญาตแนะนำท่านให้ซื้อกรมธรรม์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันทำการ เผื่อในกรณีที่มีความจำเป็นเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ฯ (ต้องแจ้งก่อนกรมธรรม์ฯ เริ่มต้นคุ้มครอง)

หากไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) กรณีเกิดเหตุผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์?

ระบบจะระบุเป็นทายาทตามกฏหมายให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ที่รับประโยชน์จะเป็นทายาทตามกฏหมายตามลำดับ

วิธีซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ทำอย่างไร?

ท่านสามารถเลือกรับความคุ้มครองประกันการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกที่นี่ โดยกรอกแบบคำขอเอาประกันฯ โดยบันทึกข้อมูลผู้เอาประกันฯ โดยบันทึกข้อมูลผู้เอาประกันฯ และเลือกแผนการความคุ้มครองตามต้องการ หลังจากทำรายการเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ (ตารางกรมธรรม์ฯ และใบเสร็จรับเงิน) โดยท่านสามารถใช้ตารางกรมธรรม์ที่ได้รับเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อยื่นขอวีซ่าได้

สามารถชำระได้ผ่านช่องทางบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเท่านั้น หากสะดวกชำระด้วยวิธีอื่น สามารถติดต่อ 02 118 8111 หรือ axathai@axa.co.th ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 18:30, เสาร์ 09:30 - 18:00

ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ คืออะไร?

คือการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ในกรณีที่ท่านได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วย เมื่อท่านเดินทางในต่างประเทศ จะให้บริการช่วยเหลือตามผลประโยชน์คุ้มครอง ดังนี้

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังสภานพยาบาล
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นที่ประเทศไทย        
 • บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย

เมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ต้องรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ลูกค้าเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากแนะนำให้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกที่ประเทศไทย แจ้งเคลมภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

แต่หากการรักษาพยาบาลนั้นๆ มีแนวโน้มต้องนอนรักษาตัวในระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะส่งผลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะสูงเกินกว่าที่จะสำรองจ่ายได้ ท่านสามารถประสานงานกลับมาที่ AXA Hotline 0-2118-8111 กด 3 (World Wide ค่าบริการตามอัตรา Roaming) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานได้ตลอด 24 ชม.

ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่?

กรมธรรม์คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้ง OPD และ IPD

ประกันคุ้มครองอาการปวดฟันด้วยหรือไม่?

ไม่คุ้มครองอาการที่เกี่ยวข้องกับฟัน ยกเว้นกรณีเกิดจากอุบัติเหตุและจำเป็นจะต้องรักษาทันที เพื่อบรรเทาบาดแผลเท่านั้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปเพื่อความสวยงาม

ถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แล้วซื้อยามารักษาเอง จะสามารถนำใบเสร็จมาเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่?

ได้ แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมา ถึงประเทศไทยแล้ว แต่ต้องรักษาต่อเนื่องจะต้องทำอย่างไร?

ทันทีที่เกิดเหตุผู้เอาประกันควรเข้ารับการรักษาเบื้องต้น และหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยจะต้องเข้ารับการรักษาทันทีภายใน 12 ชม.

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมา ถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดแตกหักจากการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทได้หรือไม่?

กรณีทรัพย์สินเสียหายโดยผู้ขนส่งผู้เอาประกันจะต้องแจ้งให้ผู้ขนส่งรับทราบและได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ขนส่ง รวมถึงทำการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ขนส่งต่อทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายตามที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะพิจารณาชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยผู้เอาประกันจะต้องนำกระเป๋าติดต่อร้านซ่อมหรือศูนย์ซ่อมกระเป๋าเดินทางเพื่อทำการประเมินราคา หากได้รับการยืนยันจากผู้ทำการซ่อมว่าไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะชดเชยตามราคากระเป๋า ณ ปัจจุบัน หักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน

บริษัทจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินใดบ้างในการเดินทาง และจากสาเหตุใด?

บริษัท จะให้ความคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางมาจาก 2 กรณี

 • กรณีที่กระเป๋าเดินทางสูญหายโดยผู้ขนส่ง และการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่อยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม
 • กรณีถูกชิงทรัพย์

ทรัพย์สินและ สิ่งของที่ได้รับความคุ้มครองในการเดินทาง กระเป๋าเดินทาง(กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทางที่มีลักษณะมีล้อลาก) และทรัพย์สินที่อยู่ภายใน แต่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกระเป๋าอื่นๆ ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นกระเป๋าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีระบุในข้อยกเว้น เช่น เงินสด เช็คเดินทาง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ประกันการเดินทางต่างประเทศรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างไร?

                     บุคคลภายนอก คือ บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย โดยจะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีทำทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย หรือทำให้บุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ โดยผู้เอาประกันจะต้องไม่กระทำการตกลงจ่ายหรือรับผิดโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัท

ถ้าจะแจ้งเคลมประกันการเดินทางต้องทำยังไงบ้าง?

 • แจ้งเคลมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.AXA.CO.TH โดยคลิกที่เมนู บริการลูกค้า > แจ้งเคลม > แจ้งเคลมประกันกันภัยการเดินทาง เพื่อกรอกข้อมูลหน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่
 • โทรแจ้งเคลมภาษาไทยได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 02-118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งอีเมลแจ้งเคลมได้ที่ travelclaimsonline@axa.co.th
 • ส่งเอกสารประกอบเรียกร้องค่าสินไหมซึ่งจะมีเอกสารหลัก เพื่อใช้ในการแจ้งเคลมประกันการเดินทางทุกกรณี คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

สินไหมจะทำการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารหรือข้อมูลครบถ้วนแล้วตามที่ผู้เอาประกันร้องขอ หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัย ยกตัวอย่างเช่น อาจจะต้องทำการสืบประวัติการรักษากรมธรรม์จะขยายการพิจารณาออกไปเป็นภายใน 90 วัน

ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม (Claim) ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน?

สินไหมจะทำการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารหรือข้อมูลครบถ้วนแล้วตามที่ผู้เอาประกันร้องขอ หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัย ยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องทำการสืบประวัติการรักษากรมธรรม์จะขยายการพิจารณาออกไปภายใน 90 วัน

หากซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ หรือเลื่อนวันเดินทางในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งอีเมลเพื่อแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ได้ที่ axathai@axa.co.th   หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 02-118-8111 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง?

บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้จากที่ใดสืบเนื่องจากการยกเลิกการเดินทางที่วางแผนไว้หลังจากที่การประกันภัยนี้มีผลบังคับแล้ว และการยกเลิกการเดินทางนั้น เกิดขึ้นภายในสามสิบ (30) วัน ก่อนวันเริ่มต้นของการเดินทาง ซึ่งเป็นผลมาจาก

1. การเสียชีวิต ความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำนาจหรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแล เพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

2. การต้องไปเป็นพยานศาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ทราบมาก่อนที่จะได้มีการเอาประกันภัยนี้

กรณีลดการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางลูกค้าจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง?

กรณีลูกค้ามีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง หรือลดการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปล่วงหน้า ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ แต่ผู้เอาประกันจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกไปยังสายการบิน หรือที่พัก เพื่อให้บริษัททราบถึงการชดเชยจากผู้ให้บริการ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกการเดินทาง การเลือกประเทศในขั้นตอนกรอกข้อมูลเดินทาง สามารถแบ่งออกเป็นหลายกรณี ได้แก่

1. กรณีลูกค้าเดินทางไปยังประเทศในกลุ่ม SCHENGEN Country เพียงประเทศเดียว สามารถระบุเฉพาะประเทศที่จะเดินทางได้

2. กรณีลูกค้าเดินทางไปยังประเทศในกลุ่ม SCHENGEN Country มากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็น SCHENGEN

3. กรณีลูกค้าเดินทางไปยังประเทศในกลุ่ม ASIA Country มากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็น ASIA

4. กรณีลูกค้าเดินทาง มากกว่า 1 ประเทศ (อื่นๆ นอกเหนือ SCHENGEN) เช่น

- ยุโรป + อเมริกา (เหนือ/กลาง/ใต้) ให้เลือกจุดหมายปลายทางเป็น Worldwide

- ยุโรป + เอเชีย ให้เลือกจุดหมายปลายทางเป็น Worldwide

- เอเชีย + อเมริกา (เหนือ/กลาง/ใต้) ให้เลือกจุดหมายปลายทางเป็น Worldwide

5. UK หรือ United Kingdom ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SCHENGEN Country

6. เขตปกครองพิเศษ เช่น Hong Kong หรือ Macau นับเป็นประเทศ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เดินทางไป China และ Hong Kong ในทริปเดียวกัน ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็น ASIA

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้จากตารางเปรียบเทียบ คลิกที่นี่