ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางมีกี่แบบ?

ประกันภัยการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

 • แบบรายเที่ยว (Single Trip) แบ่งออกเป็น 6 แผน ได้แก่ อีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์
 • แบบรายปี (Annual Trip) แบ่งออกเป็น 6 แผน ได้แก่ อีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์

ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองสูงสุดกี่วัน?

 • ประกันภัยแบบรายเที่ยว คุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อทริป
 • ประกันภัยแบบรายปี คุ้มครองไม่จำกัดจำนวนทริป ในระยะเวลา 1 ปี โดยที่ระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเดินทางจะต้องไม่เกิน 180 วันต่อทริป

ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี ให้ความคุ้มครองอย่างไร?

สำหรับแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปีเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องเดินทางบ่อยครั้งภายใน 1 ปี โดยระยะเวลาการเดินทางสูงสุดจะต้องไม่เกิน 180 วันต่อครั้ง

ใน 1 ปี หากมีการเดินทางมากกว่า 5 ครั้ง ควรเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแผนใด?

เลือกแผนประกันภัยการเดินทางแผนใดก็ได้ โดยแนะนำให้เลือกซื้อแบบรายปี

ประกันภัยการเดินทาง ไม่คุ้มครองประเทศใดบ้าง?

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้

 1. เกาหลีเหนือ, คิวบา, ไครเมียและเซวัสโตปอล, ซีเรีย, เนปาล (เฉพาะพื้นที่ใดๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป) และอิหร่าน
 2. ประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ
 3. โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางเรียกดูได้จากแหล่งใด?

เมื่อท่านชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งหน้าตารางกรมธรรม์ ใบเสร็จ และแจ้งลิงค์เพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นไปทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้กับระบบ

ในการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ต้องเลือกประกันภัยฯ ที่มีความคุ้มครองอย่างไร และต้องเลือกแผนใด?

 • แผนประกันภัยการเดินทางที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) จะต้องมีความคุมครอง ดังนี้
 • วงเงินประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
 • ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากเมืองไทยจนกลับถึงประเทศไทย
 • โดยแผนประกันภัยการเดินทางของแอกซ่า ที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คือ พลัส-ไลท์ โกลด์ แพลทตินัม และเอมเมอรัลด์

ในกรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน สามารถขอคืนเบี้ยประกันได้หรือไม่?

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า อันเนื่องมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานฑูต โดยผู้ประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง บริษัทจะทำการคืนเบี้ยประกันให้ลูกค้าเต็มจำนวน

โดยมีเอกสารประกอบการคืนเบี้ยฯ ดังนี้

 1. สำเนากรมธรรม์ฯ
 2. สำเนาหนังสือปฏิเสธการขอ VISA จากสถานฑูต
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง

ส่งเอกสารมาที่ axathai@axa.co.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 118 8111 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 18:30, เสาร์ 09:30 - 18:00

ประกันภัยการเดินทาง สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุกี่ปี?

 • แบบรายเที่ยว(Single Trip) และแบบรายปี(Annual Trip) แผนอีโค่ พลัส-ไลท์ ซิลเวอร์ และโกลด์ รับประกันภัยบุคคล อายุระหว่าง 1-75 ปี
 • แบบรายเที่ยว(Single Trip) และแบบรายปี(Annual Trip) แผนแพลทตินัม และเอมเมอรัลด์ รับประกันภัยบุคคล อายุระหว่าง 1-70 ปี

ผู้เดินทางจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อประกันภัยการเดินทางหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง โรคเรื้อรัง โรคทางพันธุกรรม หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคประจำตัว

สามารถซื้อประกันภัยการเดินทางล่วงหน้าได้กี่วัน?

โดยปกติการซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อท่านทำรายการสำเร็จ ระบบจะส่งกรมธรรม์ฯ ให้ท่านผ่านทาง Email (ตามที่ระบุในแบบคำขอเอาประกันฯ) ภายใน 1 ชั่วโมง หรือภายในวันที่ทำรายการ แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ขออนุญาตแนะนำท่านให้ซื้อกรมธรรม์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วันทำการ เผื่อในกรณีที่มีความจำเป็นเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ฯ (ต้องแจ้งก่อนกรมธรรม์ฯ เริ่มต้นคุ้มครอง)

หากไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) กรณีเกิดเหตุผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์?

ระบบจะระบุเป็นทายาทตามกฏหมายให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ที่รับประโยชน์จะเป็นทายาทตามกฏหมายตามลำดับ

วิธีซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ทำอย่างไร?

ท่านสามารถเลือกรับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกที่นี่ โดยกรอกแบบคำขอเอาประกันฯ โดยบันทึกข้อมูลผู้เอาประกันฯ และเลือกแผนการความคุ้มครองตามต้องการ หลังจากทำรายการเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับอัตโนมัติ (ตารางกรมธรรม์ฯ และใบเสร็จรับเงิน) โดยท่านสามารถใช้ตารางกรมธรรม์ที่ได้รับเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อยื่นขอวีซ่าได้

สามารถชำระได้ผ่านช่องทางบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเท่านั้น หากสะดวกชำระด้วยวิธีอื่น สามารถติดต่อ 02 118 8111 หรือ axathai@axa.co.th ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30 - 18:30, เสาร์ 09:30 - 18:00

ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ คืออะไร?

คือการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ในกรณีที่ท่านได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วย เมื่อท่านเดินทางในต่างประเทศ จะให้บริการช่วยเหลือตามผลประโยชน์คุ้มครอง ดังนี้

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังสภานพยาบาล
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้นที่ประเทศไทย        
 • บริการเคลื่อนย้ายศพกลับประเทศไทย

เมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ต้องรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จะต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ลูกค้าเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากแนะนำให้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์กลับมาเบิกที่ประเทศไทย แจ้งเคลมภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

แต่หากการรักษาพยาบาลนั้นๆ มีแนวโน้มต้องนอนรักษาตัวในระยะเวลานาน ซึ่งอาจจะส่งผลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะสูงเกินกว่าที่จะสำรองจ่ายได้ ท่านสามารถประสานงานกลับมาที่ AXA Hotline 0-2118-8111 กด 3 (World Wide ค่าบริการตามอัตรา Roaming) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานได้ตลอด 24 ชม.

ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่?

กรมธรรม์คุ้มครองการรักษาพยาบาลทั้ง OPD และ IPD

ประกันคุ้มครองอาการปวดฟันด้วยหรือไม่?

ไม่คุ้มครองอาการที่เกี่ยวข้องกับฟัน ยกเว้นกรณีเกิดจากอุบัติเหตุและจำเป็นจะต้องรักษาทันที เพื่อบรรเทาบาดแผลเท่านั้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปเพื่อความสวยงาม

ถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แล้วซื้อยามารักษาเอง จะสามารถนำใบเสร็จมาเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่?

ได้ แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมา ถึงประเทศไทยแล้ว แต่ต้องรักษาต่อเนื่องจะต้องทำอย่างไร?

ทันทีที่เกิดเหตุผู้เอาประกันควรเข้ารับการรักษาเบื้องต้น และหลังจากกลับมาถึงประเทศไทยจะต้องเข้ารับการรักษาทันทีภายใน 12 ชม.

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมา ถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดแตกหักจากการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทได้หรือไม่?

กรณีทรัพย์สินเสียหายโดยผู้ขนส่งผู้เอาประกันจะต้องแจ้งให้ผู้ขนส่งรับทราบและได้รับหนังสือยืนยันจากผู้ขนส่ง รวมถึงทำการเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ขนส่งต่อทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญหายตามที่มีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะพิจารณาชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยผู้เอาประกันจะต้องนำกระเป๋าติดต่อร้านซ่อมหรือศูนย์ซ่อมกระเป๋าเดินทางเพื่อทำการประเมินราคา หากได้รับการยืนยันจากผู้ทำการซ่อมว่าไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะชดเชยตามราคากระเป๋า ณ ปัจจุบัน หักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน

บริษัทจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินใดบ้างในการเดินทาง และจากสาเหตุใด?

บริษัท จะให้ความคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางมาจาก 2 กรณี

 • กรณีที่กระเป๋าเดินทางสูญหายโดยผู้ขนส่ง และการขนย้ายกระเป๋าเดินทางที่อยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของพนักงานโรงแรม
 • กรณีถูกชิงทรัพย์

ทรัพย์สินและ สิ่งของที่ได้รับความคุ้มครองในการเดินทาง กระเป๋าเดินทาง(กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทางที่มีลักษณะมีล้อลาก) และทรัพย์สินที่อยู่ภายใน แต่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกระเป๋าอื่นๆ ที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นกระเป๋าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีระบุในข้อยกเว้น เช่น เงินสด เช็คเดินทาง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ประกันการเดินทางการรับผิดต่อบุคคลภายนอก คืออะไร?

                     บุคคลภายนอกก คือ บุคคลใดๆ นอกเหนือจากญาติใกล้ชิด หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างทางการที่จ้าง และบุคคลผู้ร่วมเดินทางด้วยกับผู้เอาประกันภัย โดยจะคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีทำทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเสียหาย หรือทำให้บุคคลภายนอกเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ โดยผู้เอาประกันจะต้องไม่กระทำการตกลงจ่ายหรือรับผิดโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัท

ถ้าจะแจ้งเคลมประกันการเดินทางต้องทำยังไงบ้าง?

 • แจ้งเคลมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ WWW.AXA.CO.TH โดยคลิกที่เมนู บริการลูกค้า > แจ้งเคลม > แจ้งเคลมประกันกันภัยการเดินทาง เพื่อกรอกข้อมูลหน้าเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่
 • โทรแจ้งเคลมภาษาไทยได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 02-118-8111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งอีเมล์แจ้งเคลมได้ที่ travelclaimsonline@axa.co.th
 • ส่งเอกสารประกอบเรียกร้องค่าสินไหมซึ่งจะมีเอกสารหลัก เพื่อใช้ในการแจ้งเคลมประกันการเดินทางทุกกรณี คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

สินไหมจะทำการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารหรือข้อมูลครบถ้วนแล้วตามที่ผู้เอาประกันร้องขอ หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัย ยกตัวอย่างเช่น อาจจะต้องทำการสืบประวัติการรักษากรมธรรม์จะขยายการพิจารณาออกไปเป็นภายใน 90 วัน

ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม (Claim) ใช้เวลาดำเนินการกี่วัน?

สินไหมจะทำการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารหรือข้อมูลครบถ้วนแล้วตามที่ผู้เอาประกันร้องขอ หรือกรณีมีเหตุอันเป็นที่สงสัย ยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องทำการสืบประวัติการรักษากรมธรรม์จะขยายการพิจารณาออกไปภายใน 90 วัน

หากซื้อประกันการเดินทางแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ หรือเลื่อนวันเดินทางในกรมธรรม์ต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งอีเมลล์เพื่อแก้ไขข้อมูลกรมธรรม์ได้ที่ axathai@axa.co.th   หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 02-118-8111 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง?

บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้จากที่ใดสืบเนื่องจากการยกเลิกการเดินทางที่วางแผนไว้หลังจากที่การประกันภัยนี้มีผลบังคับแล้ว และการยกเลิกการเดินทางนั้น เกิดขึ้นภายในสามสิบ (30) วัน ก่อนวันเริ่มต้นของการเดินทาง ซึ่งเป็นผลมาจาก

1. การเสียชีวิต ความบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงอันมีผลคุกคามต่อชีวิต ของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส ปู่ย่าตายายของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส พี่น้องของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ทั้งนี้ บริษัทต้องได้รับใบมรณบัตรจากพนักงานผู้มีอำนาจหรือคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ผู้ให้การดูแล เพื่อยืนยันถึงสาเหตุในการที่จะยกเลิกการเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นมีผลคุกคามต่อชีวิต

2. การต้องไปเป็นพยานศาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ทราบมาก่อนที่จะได้มีการเอาประกันภัยนี้

กรณีลดการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางลูกค้าจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง?

กรณีลูกค้ามีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง หรือลดการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักที่ผู้เอาประกันได้จ่ายไปล่วงหน้า ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ แต่ผู้เอาประกันจะต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกไปยังสายการบิน หรือที่พัก เพื่อให้บริษัททราบถึงการชดเชยจากผู้ให้บริการ

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกการเดินทาง การเลือกประเทศในขั้นตอนกรอกข้อมูลเดินทาง สามารถแบ่งออกเป็นหลายกรณี ได้แก่

1. กรณีลูกค้าเดินทางไปยังประเทศในกลุ่ม SCHENGEN Country เพียงประเทศเดียว สามารถระบุเฉพาะประเทศที่จะเดินทางได้

2. กรณีลูกค้าเดินทางไปยังประเทศในกลุ่ม SCHENGEN Country มากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็น SCHENGEN

3. กรณีลูกค้าเดินทางไปยังประเทศในกลุ่ม ASIA Country มากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็น ASIA

4. กรณีลูกค้าเดินทาง มากกว่า 1 ประเทศ (อื่นๆ นอกเหนือ SCHENGEN) เช่น

- ยุโรป + อเมริกา (เหนือ/กลาง/ใต้) ให้เลือกจุดหมายปลายทางเป็น Worldwide

- ยุโรป + เอเชีย ให้เลือกจุดหมายปลายทางเป็น Worldwide

- เอเชีย + อเมริกา (เหนือ/กลาง/ใต้) ให้เลือกจุดหมายปลายทางเป็น Worldwide

5. UK หรือ United Kingdom ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SCHENGEN Country

6. เขตปกครองพิเศษ เช่น Hong Kong หรือ Macau นับเป็นประเทศ เพราะฉะนั้นในกรณีที่เดินทางไป China และ Hong Kong ในทริปเดียวกัน ให้ระบุจุดหมายปลายทางเป็น ASIA

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้จากตารางเปรียบเทียบ คลิกที่นี่