ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกันภัยการเดินทางรายปี ดีกว่ายังไง?

ประกันภัยการเดินทางรายปี ดีกว่ายังไง?

ประกันการเดินทางรายปี กับประกันการเดินทางรายเที่ยวแตกต่างกันอย่างไร

ประกันการเดินทางรายปี จะคุ้มครองการเดินทางไป-กลับ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่เกิน 180 วันต่อเที่ยว ภายในระยะเวลา 1 ปี และคุ้มครองทั่วโลก โดยจะต้องเป็นประเทศที่กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครอง

ประกันการเดินทางรายเที่ยว หรือประกันการเดินทางแบบเที่ยวเดียวจะเป็นการคุ้มครองเฉพาะการไป-กลับต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด มีระยะคุ้มครองสูงสุด 180 วัน หรือถ้าเดินทางหลายๆประเทศ เช่น เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น หากเดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทยก็จะถือว่าสิ้นสุดการคุ้มครอง 

ประกันการเดินทางรายปี กับประกันการเดินทางรายเที่ยวแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน

สำหรับคนวางแผนว่าในช่วงปีจะต้องเดินทางบ่อย ไม่ว่าจะท่องเที่ยว ไปทำงาน หรือธุรกิจส่วนตัว หรือเดินทางมากกว่า 5 ครั้งขึ้นไป AXA ขอแนะนำว่าเลือกซื้อประกันการเดินทางรายปีจะคุ้มค่ากว่า เพราะนอกจากจะซื้อครั้งเดียวได้คุ้มครองทั้งปี คนที่เที่ยวบ่อย ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวันไป-วันกลับ แถมยังช่วยลดเวลาที่จะต้องค้นหาแผนประกันเดินทางใหม่ในรอบถัดไปอีกด้วย

ที่สำคัญประกันการเดินทางจาก AXA มีโปรโมชั่นสำหรับประกันเดินทางรายปีด้วยนะ คลิกที่นี่

 

ตัวอย่างที่  1

นางสาว A วางแผนครั้งใหญ่ ภายใน 1 ปีจะต้องไปบินไปเที่ยวอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย บราซิล รัสเซีย และญี่ปุ่น และเลือกแผนคุ้มครองขั้นสูงสุดอย่าง EMERALD ของแอกซ่า (ที่มีคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด ถึง 4,000,000 บาท) จึงตัดสินใจเลือกซื้อประกันการเดินทางรายปีกับแอกซ่าในราคา 9,980 บาทบาท/ปี/คน เพราะเมื่อเทียบกับซื้อประกันการเดินทางรายเที่ยวที่ต้องจ่ายเฉลี่ยครั้งละ 1,748 บาท x 6 ประเทศ เพราะฉะนั้นนางสาว A ประหยัดค่าประกันการเดินทางไปได้ถึง 990 บาท

ตัวอย่างที่  2

นาย B จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ต้องบินทุกๆ 2 เดือน และมักจะซื้อแผนประกันการเดินทางแบบ GOLD จึงตัดสินใจซื้อแบบรายปีในราคา 4,299 บาท/ปี/คน เพราะเมื่อเทียบกับซื้อประกันการเดินทางรายเที่ยวที่ต้องจ่ายครั้งละ 989 บาท เพราะฉะนั้นนาย B ประหยัดค่าประกันการเดินทางไปได้ถึง 1,635 บาท

**ตัวอย่างเทียบราคาสำหรับการเดินทาง 10 วัน**

 

ซื้อประกันการเดินทางรายปี สามารถใช้ขอ Schengen Visa ได้หรือไม่

สำหรับคนที่สนใจซื้อประกันเดินทางรายปี หากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเชงเก้นประเภท A, B, C หรือ D ก็สามารถซื้อประกันเดินทางรายปี และพร้อใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ทันที โดยให้ยึดตามหลักเกณฑ์ที่สถานฑูตกำหนด คือ จะต้องเลือกแผนประกันการเดินทาง ที่มีวงเงินประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,500,000 บาท 

ขอแนะนำว่าควรศึกษารายชื่อ และซื้อประกันกับบริษัทที่สถานทูตยอมรับเท่านั้น อย่างประกันการเดินทาง AXA ก็เป็น 1 ในบริษัทที่สถานฑูตยอมรับพร้อมแผนประกันการเดินทางจากที่มีสัญลักษณ์ Schengen Visa Approved ได้แก่

  • แผนประกันการเดินทาง Gold
  • แผนประกันการเดินทาง Emerald
  • แผนประกันการเดินทาง Platinum

คุณเหมาะสมที่จะซื้อประกันการเดินทางแบบไหน? 

สุดท้าย AXA อยากชวนทุกคนลองสำรวจตัวเองจากทั้ง 4 ข้อนี้ ว่าควรจะเลือกซื้อประกันการเดินทางรายปี หรือประกันการเดินทางรายเที่ยวมากกว่ากัน 

  1.  คุณเป็นนักเที่ยวขาประจำ เห็นทัวร์ไฟไหม้เป็นไม่ได้ต้องไปใช้ชีวิต!
  2. สายวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศ หรือต้องทำธุรกิจที่ต่างประเทศเป็นประจำ 
  3. เป็นคนชอบไปเที่ยวต่างประเทศนาน ๆ เที่ยวเกิน 7 วัน
  4. คิดว่าตัวเองเป็นคนลืมซื้อประกันการเดินทางบ่อยหรือไม่

 ถ้าตอบ “ใช่”มากกว่า 3 ข้อ :
คุณเหมาะสมที่จะซื้อประกันการเดินทางรายปี

ถ้าตอบ “ใช่”น้อยกว่า 3 ข้อ :
คุณเหมาะสมที่จะซื้อประกันการเดินทางรายเที่ยว

 -----------------------

ให้ AXA ช่วยคุ้มครองคุณในทุกการเดินทาง
ซื้อประกันการเดินทาง AXA คลิก
https://direct.axa.co.th/TA/CoverageOptionPlan

 -----------------------