ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ รับส่วนลดค่าเบี้ย 8% เพียงกรอกโค้ด CANCER8

ซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ รับส่วนลดค่าเบี้ย 8% เพียงกรอกโค้ด CANCER8

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น CANCER8:

● แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยโรคมะเร็งผ่านทางเว็บไซต์ https://direct.axa.co.th/HealthOnline/Cancer/CoverageOptionPlan ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต้องกรอกโค้ด CANCER8 และชำระค่าเบี้ยประกันภัยสำเร็จตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565

● ขอสงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดค่าเบี้ย 8% (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) เฉพาะค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรณี สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

● ของกำนัลดังกล่าว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลภายนอก หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้

● โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

● ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก กำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
AXA Customer Service โทร 02 118 8111
Facebook: AXAThailand
Line Official: @axathailand