ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อัปเดตมาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน ประจำปี 2566’ ซึ่งลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 40,000 บาท (รวม VAT แล้ว) สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566

ในครั้งนี้รายการลดหย่อนภาษีจะเพิ่มเติมในส่วนของ
ใบกำกับภาษีแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
✔ค่าซื้อสินค้า และ บริการจำนวน 30,000 บาทแรก จะสามารถยื่นหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ได้ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
✔ค่าซื้อสินค้า และ บริการจำนวน 10,000 บาท จะต้องยื่นหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เท่านั้น
บิลค่าน้ำมัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ต้องมาจากสถานบริการน้ำมันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

----------------------

AXA Hotline : โทร 02-118-8111

Line Official : @AXAThailand

----------------------

ขอบคุณข้อมูลจาก iTaxhttp://bit.ly/3FOYCKxและกรมประชาสัมพันธ์https://bit.ly/3H9MfL3

#AXAThailand #AXAcaresForYou #KnowYouCan #ลดหย่อนภาษี66