ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อประกันสุขภาพสมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล แผนรายเดี่ยว รับ GoWabi e-Coupon กรอกโค้ด AXAGOWABI

ซื้อประกันสุขภาพสมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล แผนรายเดี่ยว รับ GoWabi e-Coupon กรอกโค้ด AXAGOWABI

รายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่น AXAGOWABI :

●แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันสุขภาพสมาร์ทแคร์เอสเซนเชียลแผนรายเดี่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ https://direct.axa.co.th/HealthOnline/SmartCareEssential ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น ช่องทางอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้ เพียงกรอกโค้ด “AXAGOWABI” และชำระค่าเบี้ยสมบูรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

●ในทุกๆ ยอดการซื้อประกันสุขภาพสมาร์ทแคร์เอสเซนเชียล แผนรายเดี่ยว ของท่าน ที่มีการกรอกใช้รหัส “AXAGOWABI” ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะได้สิทธิ์รับ GoWabi e-Coupon ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

-         รับ GoWabi e-Coupon มูลค่า 1,500 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 ถึง 19,999 บาท

-         รับ GoWabi e-Coupon มูลค่า 2,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 20,000 ถึง 29,999 บาท

-         รับ Gowalia e-Coupon มูลค่า 2,500 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 30,000 ถึง 39,999 บาท

-         รับ GoWabi e-Coupon มูลค่า 3,000 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 40,000 ถึง 49,999 บาท

-         รับ GoWabi e-Coupon มูลค่า 3,500 บาท เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

● แคมเปญนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ช่องทางออนไลน์เท่านั้น สำหรับลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์ทุกช่องทาง หรือลูกค้าที่เคยซื้อประกันสุขภาพสมาร์ทแคร์เอสเซนเชียลผ่านออนไลน์จะไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

● จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 ยอดการซื้อเท่านั้น ไม่สามารถนำยอดการชำระค่าเบี้ยประกันของรายการอื่นๆ มารวมกันเพื่อขอรับสิทธิ์ได้

● บริษัทฯ จะจัดส่ง GoWabi e-Coupon ไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครอง

● เงื่อนไขการใช้ GoWabi e-Coupon จะเป็นไปตามที่ GoWabi กำหนด

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของกำนัล หากอีเมลที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง หรือที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้อง (ได้รับข้อความแจ้งกลับกรณีไม่มีที่อยู่อีเมล หรือจัดส่งไม่ถึง) และหากไม่ได้รับการติดตามของกำนัลจากลูกค้าภายใน 30 วันหลังจากวันที่บริษัทฯ จัดส่ง e-Coupon ไปทางอีเมล

● แคมเปญการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นและสนับสนุนโดยบจก. วี แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอทส์

● สามารถเลือกผ่อนชำระได้เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตกรุงศรี (ไม่รวมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์), บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย, บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต, บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย(รวมค่าอากรสแตมป์และภาษี) ดังนี้

-         ยอดชำระค่าเบี้ยฯ 15,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน

-         ยอดชำระค่าเบี้ยฯ 4,000 – 14,999 บาท/กรมธรรม์ ผ่อนชำระได้สูงสุด 4 เดือน

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้แต่เพียงผู้เดียว

● ส่วนลดค่าเบี้ย ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

● โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด ของแถม หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

● ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก กำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- AXA Customer Service 02 118 8111
- Facebook: www.facebook.com/AXAThailand
- Line Official: @axathailand