ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ

แผนประกันสุขภาพที่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน เราคุ้มครองคุณได้ทุกที่

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับแผนประกันภัยสุขภาพทั่วๆ ไป
  • แผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครอง สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย (ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่สมัคร)
  • หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญ่สุดในไทย
  • ระยะเวลารอคอย สำหรับความคุ้มครองการตั้งครรภ์สั้น เพียง 280 วัน
  • คุ้มครองการตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค
  • อาณาเขตคุ้มครองเอเซียรวมถึงการรักษาพยาบาล ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เป็นต้น
  • เบี้ยประกันมีความคงที่สูง
  • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท (ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)

ตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก แผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ จากแอกซ่าพร้อมที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความอุ่นใจระหว่างการเดินทาง

แอกซ่าประกันภัยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายมากมายที่สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของคุณทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์รวมไปถึงค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเเนลเอ็กซ์คลูซีฟ คุณสามารถท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกได้อย่างมั่นใจ เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แอกซ่าพร้อมอยู่ดูแลคุณเสมอทุกที่ ทุกเวลา

ค้นหาเครือข่ายทางการแพทย์ของแอกซ่าทั่วโลก เพื่อเชื่อมต่อคุณกับการรักษาที่ต้องการ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)แผนประกันสุขภาพของแอกซ่าที่มีวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (หรือเทียบเท่าสกุลเงินบาท) ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด
สามารถแจ้งบริษัทขอใบรับรองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อใช้ยื่นลงทะเบียน Thailand Pass ได้

_______________________________________

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ

ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุด (ต่อปี)(1)

93ล้าน

74ล้าน

58ล้าน

48ล้าน

อาณาเขตคุ้มครอง

เอเชีย หรือทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา หรือทั่วโลก (ตามตารางจำนวนเงินเบี้ยประกันภัย)

กรณีนอกอาณาเขตคุ้มครอง

คุ้มครองเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น

หมวดที่ 1 : ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด

1.1 ค่าห้อง - ค่าอาหารและการพยาบาลสำหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา(2) และห้องผู้ป่วยอาการหนัก

ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว

1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาแบบหัตถการ

1.4 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล

1.5 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์

1.6 ค่าอวัยวะเทียม

1.7 ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ

1.8 ค่าห้องสำหรับผู้ปกครอง สูงสุดไม่เกิน (ต่อวัน)

4,800

4,800

4,800

4,800

1.9 ค่าชดเชยรายวัน (ต่อวัน)(3)

7,500

4,800

3,200

3,200

หมวดที่ 2 : ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก)

2.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์

2.2 ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจด้วยเครื่อง MRI, PET, การตรวจการเดิน Gait Scan

2.3 ค่ารังสีบำบัด หรือ ค่าเคมีบำบัดที่ได้รับแบบผู้ป่วยนอก ภายใต้การดูแลโดยแพทย์

2.4 การรักษาแบบไคโรแพรคติค ฝังเข็ม การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Homeopathy) การรักษาโรคกระดูก (Osteopathy) และกายภาพบำบัด สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)

37,000

37,000

2.5 การรักษาด้วยยาจีนแผนโบราณ

- สูงสุดไม่เกิน (ต่อครั้ง)

1,900

1,900

- สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)

20 ครั้ง

20 ครั้ง

หมวดที่ 3 : ข้อตกลงคุ้มครองการตรวจสุขภาพ*

สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)
(ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก)

32,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)

หมวดที่ 4 : ข้อตกลงคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions) สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)

- ปีที่ 1 (ต่อปี)

75,000

75,000

- ปีที่ 2 (ต่อปี)

75,000

75,000

- ปีต่อๆไป (ต่อปี)

150,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 270 วัน)

150,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 270 วัน)

หมวดที่ 5 : ข้อตกลงคุ้มครองโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเอาประกันภัย (Maintenance of Non Pre-existing Chronic Conditions arising after enrolment)

โรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเอาประกันภัย

หมวดที่ 6 : ข้อตกลงคุ้มครองการศัลยกรรมช่องปาก กระดูกใบหน้าและขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery)

การศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หมวดที่ 7 : ข้อตกลงคุ้มครองการบริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน*

การบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศ

หมวดที่ 8 : ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาโรคทางจิตเวช

การรักษาโรคทางจิตเวช สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)

250,000

150,000

100,000

หมวดที่ 9 : ข้อตกลงคุ้มครองค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ

หมวดที่ 10 : ข้อตกลงคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร

ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร


(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)


(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)


(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)

หมวดที่ 11 : ข้อตกลงคุ้มครองค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด

ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด

หมวดที่ 12 : ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค

ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)

48,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)

38,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)

หมวดที่ 13 : ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาแบบประคับประคอง (Hospice and Palliative Care)

การรักษาแบบประคับประคอง สูงสุดไม่เกิน (ตลอดชีพ)(4)

1,200,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)

960,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 12 เดือน)

หมวดที่ 14 : ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

200,000

200,000

200,000

200,000

เอกสารแนบท้าย แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการคลอดบุตร*
การคลอดบุตร สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)
(ไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

440,000
(หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 280 วัน)

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการรักษาด้านทันตกรรม*
การรักษาด้านทันตกรรม สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)

คุ้มครอง 80%
ของค่าใช้จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 38,000 บาท

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการรักษาด้านสายตา*
การรักษาด้านสายตา สูงสุดไม่เกิน (ต่อปี)
(ไม่มีความรับผิดส่วนแรก)

9,000

ทางเลือก: ความรับผิดส่วนแรกต่อปี (สำหรับทุกแผน)

☐ 160,000 บาท ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 25%
☐ 48,000 บาท ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 12.5%
☐ 16,000 บาท ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 5%

หมายเหตุ

1. จำนวนเงินผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินต่อคนต่อปี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะลดลงหลังจากที่บริษัทฯ ได้จ่ายสินไหมทดแทนหลังจากหักค่าเสียหายส่วนแรกหรือจำนวนเงินความรับผิดร่วมที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบแล้ว
2. ค่าห้องผู้ป่วยแบบเดี่ยว คือ ค่าห้องผู้ป่วยในแบบห้องพักเดี่ยวที่มีอัตราค่าห้องต่ำที่สุด
3. บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน เมื่อผู้ที่ได้รับความคุ้มครองมิได้เรียกร้องค่าสินไหมจากการรักษาพยาบาลของบริษัท
4. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ (หมวดที่ 13 : ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาแบบประคับประคอง) หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมีชีวิตอยู่
5. ผู้เอาประกันภัย สามารถต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ถึงอายุ 80 ปี ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณารับประกันของบริษัท
* ไม่ปรับใช้กับเรื่องความรับผิดส่วนแรก


_______________________________________


_______________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อ AXA Hotline 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)