ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ

แผนประกันสุขภาพที่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน เราคุ้มครองคุณได้ทุกที่

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 93 ล้านบาท
  • เลือกความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในเอเชีย หรือทั่วโลก
  • ความคุ้มครองเริ่มต้นทันที
  • คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • คุ้มครองการตรวจสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค
  • คุ้มครองการรักษาฉุกเฉินภายนอกอาณาเขต

ตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก แผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์คลูซีฟ จากแอกซ่าพร้อมที่จะดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความอุ่นใจระหว่างการเดินทาง

แอกซ่าประกันภัยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายมากมายที่สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของคุณทั้งในกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน คุ้มครองค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์รวมไปถึงค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ อินเตอร์เนชั่นเเนลเอ็กซ์คลูซีฟ คุณสามารถท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกได้อย่างมั่นใจ เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แอกซ่าพร้อมอยู่ดูแลคุณเสมอทุกที่ ทุกเวลา

ค้นหาเครือข่ายทางการแพทย์ของแอกซ่าทั่วโลก เพื่อเชื่อมต่อคุณกับการรักษาที่ต้องการ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)_______________________________________

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ

(บาท/คน/ปี)

ตารางผลประโยชน์ แผน บรอนซ์ แผน ซิลเวอร์ แผน โกลด์ แผน แพลทินัม

ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

48 ล้าน

58 ล้าน

74 ล้าน

93 ล้าน

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด

ค่าห้องและค่าอาหารรายวัน สำหรับห้องผู้ป่วยธรรมดาและห้องผู้ป่วยอาการหนัก

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบไม่ข้ามคืน

ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล

ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์

ค่าอวัยวะเทียม

ค่าปลูกถ่ายอวัยวะ

ค่าห้องสำหรับผู้ปกครอง (ต่อวัน)

4,800

ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหม (ต่อวัน)

3,200

4,800

7,500

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ภายใน 90 วัน)

60,000

120,000

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก)

ค่าธรรมเนียมแพทย์

ค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจด้วยเครื่อง MRI, การตรวจด้วยเครื่อง PET (Positron Emission Tomography), การตรวจการเดิน (Gait Scan) ที่ได้รับแบบผู้ป่วยนอก

ค่ารังสีบำบัด หรือ ค่าเคมีบำบัดที่ได้รับแบบผู้ป่วยนอกภายใต้การดูแลโดยแพทย์

การรักษาแบบการจัดกระดูก (Chiropractic) ฝังเข็ม (Acupuncture) การรักษาแบบธรรมชาติบำบัด (Homeopathy) การรักษาโรคกระดูก (Osteopathy) และกายภาพบำบัด (Physical Therapy)

37,000

การรักษาด้วยยาจีนแผนโบราณ (ต่อครั้ง สูงสุด 20 ครั้ง/ปี)

1,900

การตรวจสุขภาพ (ระยะเวลารอคอย 12 เดือน)*

32,000

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (ระยะเวลารอคอย 270 วัน)
  - ปีที่ 1
  - ปีที่ 2
  - ปีต่อๆไป

75,000
75,000
150,000

โรคเรื้องรังที่เกิดขึ้นภายหลังการเอาประกันภัย

การศัลยกรรมช่องปาก กระดูกใบหน้าและขากรรไกร

การรักษาโรคทางจิตเวช

100,000

150,000

250,000

ค่าบริการทางทันตกรรมอันเนื่องจากอุบัติเหตุ

ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร (ระยะเวลารอคอย 280 วัน)

ค่าห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด

ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค (ระยะเวลารอคอย 12 เดือน)

38,000

48,000

การรักษาแบบประคับประคอง (ระยะเวลารอคอย 12 เดือน) ผลประโยชน์สูงสุดตลอดอายุกรมธรรม์

960,000

1,200,000

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)

200,000

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินภายนอกอาณาเขตคุ้มครอง (สูงสุด 30 วันต่อการเดินทาง)

การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างประเทศ*

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองการคลอดบุตร (ต่อปี) (ระยะเวลารอคอย 280 วัน)*

440,000

ความคุ้มครองการรักษาด้านธันตกรรม (ต่อปี) ค่าใช้จ่ายร่วม 20%*

38,000

ความคุ้มครองการรักษาด้านสายตา (ต่อปี)*

9,000

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับความรับผิดส่วนแรกต่อปี

☐ ไม่มีความรับผิดส่วนแรก
☐ 60,000 บาท
☐ 120,000 บาท
☐ 240,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง)
2. ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัย อาจถูกปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
3. ค่าห้องสำหรับห้องผู้ป่วยธรรมดา หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานที่ว่างอยู่และมีอัตราค่าห้องต่ำที่สุด
4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมในประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ หรือได้รับการคว่ำบาตรทางการค้า หรือเศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู้สมัครที่มีอาชีพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

* ไม่นำมาใช้กับความรับผิดส่วนแรก
_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย


_______________________________________


_______________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อ AXA Customer Service 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)