ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ซื้อเลย

แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์

พกความสบายใจในการเดินทางไปกับประกันภัยการเดินทางจากแอกซ่า

ซื้อเลย

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง
 • แผนประกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทริปแบบไหน
 • อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline เพียงแค่โทร 0 2206 5488
 • คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต
 • คุ้มครองถึงทรัพย์สินในการเดินทาง
 • อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ พกความอุ่นใจใส่กระเป๋าไปกับคุณ...ด้วย ประกันการเดินทางจาก"แอกซ่า"

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางด้วยประกันการเดินทางจากแอกซ่า เราให้คุณสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ด้วยประกันที่ไม่เพียงครอบคลุมแค่ชีวิตคุณ แต่ยังครอบคลุมถึงทรัพย์สินและโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ พบกับมิติใหม่แห่งการเดินทางไปกับเรา!

*แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองวงเงินเอาประกันภัย (บาท)
ECO*SilverGoldPlatinumEmerald**Diamond**Family Plan 1**Family Plan 2**

1.

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,000,000

1,500,000

3,000,000

5,000,000

10,000,000

1,000,000

3,000,000

2.

การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

2,000,000

3,000,000

3.

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

4.

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

5.

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

1,000,000

3,000,000

6.

การยกเลิกการเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

7.

ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

10,000

N/A

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

8.

การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

3,000

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

9.

การลดจำนวนวันเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

30,000

40,000

10.

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

N/A

N/A

15,000

15,000

20,000

25,000

15,000

20,000

11.

การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

5,000

N/A

50,000

50,000

80,000

100,000

50,000

80,000

12.

การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

13.

การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

5,000

8,000

14.

การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย (เป็นผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

15.

การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

16.

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

17.

การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

N/A

N/A

1,000

1,000

1,500

2,000

1,000

1,500

*สำหรับแผน ECO ไม่สามารถนำไปยืนขอวีซ่ากลุ่มเชงเก้น

**สำหรับแผน Emerald, Diamond, Family Plan 1, Family Plan 2

สามารถติดต่อซื้อความคุ้มครองได้ที่ 0 2118 8111
ในเวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.30 - 18.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ ต่อไปนี้

 1. คิวบา Cuba
 2. อิหร่าน Iran
 3. เกาหลีเหนือ North Korea
 4. ซีเรีย Syria
 5. ยูเครน Ukraine
 6. เบลารุส Belarus
 7. โซมาเลีย Somalia
 8. ซูดาน Sudan
 9. ซูดานใต้ South Sudan
 10. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Democratic Republic of the Congo
 11. ซิมบับเว Zimbabwe
 12. เนปาล Nepal (เฉพาะพื้นที่ใด ๆ ที่มีความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลขึ้นไป)

รวมทั้งหมด 12 ประเทศ และประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป