ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม

คุ้มครองทุกคนที่คุณรัก ด้วยแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อตรวจพบและแพท์วินิฉัย ว่าเป็นโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องผ่าตัด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
  • ต่ออายุได้สูงสุดจนถึง 99 ปี
  • ข้อเสนอส่วนลดประวัติดี
  • ผลประโยชน์การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนขณะอยู่ในต่างประเทศ
  • จ่ายตามจริงทั้งผลประโยชน์ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
  • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม

ที่จ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพทั่วไป มีความคุ้มครองที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 1.5 ล้านบาท และสูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อปี ช่วยให้คุณอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ให้การดูแลค่าห้องพัก สำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ละครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนวัน ตามแผนประกันที่ท่านเลือก

นอกจากนี้แอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย ด้วยประกันสุขภาพที่ดูแลคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้คุณสามารถใช้ชิวิตได้อย่างสบายใจ หายห่วง ซื้อประกันสุขภาพกับแอกซ่าได้แล้ววันนี้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)


แผนประกันสุขภาพของแอกซ่าที่มีวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (หรือเทียบเท่าสกุลเงินบาท) ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด
สามารถแจ้งบริษัทขอใบรับรองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อใช้ยื่นลงทะเบียน Thailand Pass ได้

_______________________________________


ข้อตกลงความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม (บาท) BASIC CLASSIC DELUXE EXTRA DELUXE PRIVILEGE

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด (ต่อปี)(1)

1,500,000

2,500,000

5,000,000

10,000,000

20,000,000

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด(3)

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหารรายวัน และค่าการพยาบาล (ต่อวัน)

- ห้องผู้ป่วยธรรมดา

8,000

10,000

12,000

15,000

18,000

- ห้องผู้ป่วยหนัก

จ่ายตามจริง(6)

1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

จ่ายตามจริง(6)

1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ (สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/วัน)

ไม่เกิน 30 วัน

ไม่เกิน 45 วัน

ไม่เกิน 60 วัน

ไม่เกิน 75 วัน

ไม่เกิน 90 วัน

1.4 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

จ่ายตามจริง(6)

1.5 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง)

30,000

50,000

70,000

80,000

100,000

1.6 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (ต่อครั้ง)

จ่ายตามจริง(6)

1.7 ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียม (ลิ้นหัวใจ, กะโหลกศีรษะ, ข้อสะโพก, ข้อต่อหัวเข่า)

จ่ายตามจริง(6)

1.8 ผลประโยชน์เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอวัยวะและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้บริจาค)

500,000

700,000

1,00,000

1,500,000

2,00,000

1.9 การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2. ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดมาจากอุบัติเหตุ

15,000

25,000

50,000

100,000

150,000

3. ผลประโยชน์สำหรับโรคมะเร็ง, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, โรคหลอดเลือดสมอง หรือได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (จ่ายครั้งเดียวเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิด)

50,000

70,000

100,000

100,000

100,000

4. การล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก (จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ)

- การล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง

150,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

- การรักษาโรคมะเร็ง

150,000

300,000

500,000

1,000,000

1,500,000

5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)(5)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

6. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

7. ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

8. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน)(2)

750,000

1,500,000

2,500,000

5,000,000

5,000,000

ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย/ปี

20,000

30,000

50,000

หมายเหตุ

1. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด ต่อไปนี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมข้อ 7 ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน) นี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมข้อ 7 ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็กจะต้องได้รับการแจ้งกับบริษัทฯก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านใช้สิทธิ์ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแบบผู้ป่วยนอก แต่หากมีการแจ้งบริษัทฯก่อน จะได้รับการพิจารณาภายใต้ข้อ 1 การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด
4. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับกลุ่มอาชีพ 1-3 เท่านั้น
5. ข้อ 5 - การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์-ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย
6. จ่ายตามจริง หมายถึึง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน
7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้


_______________________________________


_______________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อ AXA Hotline 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)