ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

SmartCare Executive Individual Long Stay Visa

แผนการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักระยะยาวในประเทศไทยในราคาที่เป็นกันเอง

เช็คราคา

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การให้สิทธิพิเศษ (กรณีเสียชีวิต) สูงสุดถึง 20,000 บาท
  • การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 8,000 บาทต่อครั้ง
  • การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 8,000 บาท

ประกันสุขภาพเป็นประกันที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีหรือมากกว่า ที่ประสงค์ขอยื่นวีซ่าแบบพำนักระยะยาวในประเทศสไทย โดยต้องมีความคุ้มครองด้านสุขภาพในการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 40,000 บาท และแบบผู้ป่วยใน 400,000 บาท

สมัครแผน สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ (แบบส่วนบุคคล Long Stay Visa) ของเราได้แล้ว ที่นี่

ความคุ้มครองหลัก

  • ห้องพักและโรงพยาบาลรายวันสำหรับผู้ป่วยใน (ต่อวัน) สูงสุดถึง 10,000 บาท

  • การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) สูงสุดถึง 8,000 บาท

  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สูญเสียการมองเห็น สูญเสียการได้ยิน สูญเสียการพูดหรือทุพพลภาพ สูงสุดถึง 80,000 บาท

  • การล้างไตในกรณีโรคไตวายเรื้อรัง สูงสุดถึง 80,000 บาท

กรุณากรอกข้อมูล