ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

EasyCare Health Insurance for Visa OA, OX, and LTR

แผนประกันสุขภาพ สำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว Long Stay Visa (ประเภท O-A , O-X และ STV)
  • สมัครได้จนถึงอายุ 70 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้จนถึง 99 ปี
  • จ่ายส่วนเกินให้ 90% สำหรับ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงพยาบาล และ ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์
  • มีข้อเสนอส่วนลดประวัติดี
  • เลือกซื้อความรับผิดส่วนแรก เพื่อลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุด 50%
  • เอกสารยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยส่งตรงไปยังหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง

ตารางความคุ้มครอง

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ฉันต้องการซื้อประกันเพื่อสมัครวีซ่าประเภท O-A จากต่างประเทศ ในกรณีนี้ ฉันต้องซื้อแผนประกันอีกแผนเพิ่มเติมเพื่อขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย COE หรือไม่ ?

A1: ผู้เอาประกันภัยใหม่ที่ถือวีซ่าประเภท O-A จะได้รับใบรับรองสองฉบับคือ
1. หนังสือรับรองสำหรับการลงตราวีซ่าประเภท O-A
2. หนังสือรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย COE*

Q2: ฉันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากมาถึงประเทศไทยแล้วได้หรือไม่ ?

A2: กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเชื่อมกับฐานข้อมูลของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และ บริษัทจะต้องรายงานการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเข้าระบบ และอาจจะส่งผลกับวีซ่าของท่านได้

Q3: ฉันถือกรมธรรม์สำหรับวีซ่าประเภท O-A อยู่แล้ว ฉันต้องสมัครแผนประกันใหม่หรือไม่ ?

A3: ไม่ต้อง ท่านจะได้รับใบรับรองสองฉบับคือ
1. หนังสือรับรองสำหรับการลงตราวีซ่าประเภท O-A
2. หนังสือรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทย COE* เมื่อถึงรอบการต่ออายุของกรมธรรม์ประกันภัย

Q4: กรมธรรม์ของฉันยังไม่ถึงกำหนดต่ออายุ ฉันต้องสมัครแผนประกันใหม่หรือไม่ ?

A4: ท่านไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยใดๆทั้งสิ้น ระบบจะปรับปรุงข้อมูลใบรับรองให้กับท่าน เมื่อถึงรอบการต่ออายุของกรมธรรม์ประกันภัย

Q5: ฉันถือกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับวีซ่าประเภท O-X การเปลี่ยนแปลงเอกสารเหล่านี้ส่งผลกับฉันหรือไม่ ?

A5: การเปลี่ยนแปลงเอกสารเหล่านี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับวีซ่าประเภท O-A และ STV


_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย


_______________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อ AXA Hotline 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)