ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่าให้ความคุ้มครองคุณจากโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี ทำให้ต้องเผชิญกับโรคร้ายหลายอย่างที่มีศัตรูตัวร้ายที่มองแทบไม่เห็นอย่างเช่นยุงที่เป็นพาหะนำโรค โดยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายจากยุงพบได้ทั่วประเทศ รวมถึงเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น ชุมชนแออัด สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่รกร้าง และกองภูเขาขยะ เป็นต้น

 

ปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราและคนในครอบครัวดีแล้ว แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ก็อาจขึ้นได้เสมอ ดังนั้น เราควรหาตัวช่วยที่เพิ่มความอุ่นใจให้กับชีวิตด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ “ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน” จากแอกซ่าประกันภัย ที่คุ้มครอง 5 โรคร้ายที่เกิดจากยุง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคไวรัสซิกา โรคไข้จับสั่น (มาลาเรีย) และโรคไข้สมองอักเสบ ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 146 บาทต่อปี เจอแล้วจ่ายเงินก้อนสูงสุดถึง 30,000 บาท และจ่ายผลประโยชน์ เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 1 คืน ลูกค้าสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

 

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อนและประกันภัยสุขภาพของแอกซ่า โดยสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของแอกซ่าประกันภัยได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

-เว็บไซต์ของแอกซ่า https://www.axa.co.th

-ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า โทร 02-118-8111   

-เฟซบุ๊กแอกซ่าประเทศไทย https://www.facebook.com/AXAThailand/

-ไลน์แอกซ่า @AXAThailand

 

*เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง