ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่าประกันภัยนำเสนอแผนประกันภัยสุขภาพ สำหรับยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในไทยแบบระยะยาว

แอกซ่าประกันภัยนำเสนอแผนประกันภัยสุขภาพ สำหรับยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในไทยแบบระยะยาว

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำเสนอแผนประกันภัยสุขภาพ “Compulsory Insurance for Long Stay Visa” แบบ O-A และ O-X สำหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีหรือมากกว่า ที่ประสงค์ขอยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักในประเทศไทย ทั้งแบบวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี (Non-Immigrant Visa “O-A”) และพำนักระยะยาว 10 ปี (Non-Immigrant Visa “O-X”) โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่าพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท* และในกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท*

 

แผนประกันภัยสุขภาพของแอกซ่ามีบริการที่ครอบคลุม ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลของแอกซ่าที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในสูงสุดถึง 600,000 บาท* พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดปีแรก 20% ลูกค้าสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่เว็บไซต์แอกซ่า www.axa.co.th/personal-health-insurance

 

ทั้งนี้ แอกซ่ายังเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa แบบ O-A (ระยะ 1 ปี) กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย

 

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นของแอกซ่าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แอกซ่า www.axa.co.th

หรือติดต่อ Customer Service Center โทร. 02-118-8111

 

*เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง