ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร ? ถ้าซื้อแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร ? ถ้าซื้อแล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง

“อุบัติเหตุ” คือ 1 ในสถานการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง แต่บางเวลาอุบัติเหตุไม่ได้มีต้นเหตุ หรือความประมาทจากตัวเราเพียงอย่างเดียว เพราะมักจะมีอย่างอื่น เช่น บุคคลใกล้ตัว สิ่งของ ฯลฯ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น โชคดีหน่อยก็อาจจะแค่ทายาแล้วก็หาย แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นอุบัติเหตุหนัก เช่น เด็กหกล้มแขนหักต้องใช้เวลารักษา  หรือผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อย ถ้าเรามีวิธี มีบางสิ่งที่คอยช่วยเหลือ หรือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อย่างประกันภัยอุบัติเหตุ ก็จะทำให้โล่งใจได้มากขึ้นเลยล่ะ

______________________________________________________________________________________________

ประกันภัยอุบัติเหตุ คืออะไร ?

ประกันอุบัติเหตุ หรือที่หลายคนเรียกว่า ประกัน PA คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ  บาดเจ็บจากร่างกาย หรือความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุเท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง เช่น เงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล หรือในบางแผนอาจจะมีค่าชดเชยรายวันในกรณีที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกด้วย นอกจากอุบัติเหตุทั่วไปแล้ว ในบางแผนก็จะมีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม อย่างเช่น อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์, ค่าใช้จ่ายทันตกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุ, การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย หรือเงินช่วยเหลือพิเศษ

 ______________________________________________________________________________________________

ประกันภัยอุบัติเหตุจะชดเชยเงินให้ในกรณีไหนบ้าง?

 • จ่ายเงินชดเชยเมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • จ่ายเงินชดเชยสูญเสียอวัยวะ สายตา จากอุบัติเหตุ
 • จ่ายเงินชดเชยเมื่อทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
 • จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้ผู้เอาประกัน
 • จ่ายเงินเมื่อกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ
 • จ่ายเงินเมื่อเกิดเหตุในระหว่างเป็นผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ หรือเกิดอุบัติเหตุภายในอาคาร หรือสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นของราชการหรือเอกชน

นอกจากนี้ประกันภัยอุบัติเหตุยังสามารถขยายความคุ้มครองได้อีกหลายกรณี

 1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรมที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การรักษาฟันที่ได้เกิดขึ้นภายหลัง 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย ร่างกาย
 4. เงินช่วยเหลือพิเศษ

**เงื่อนไขการรับประกันขึ้นอยู่กับแผนกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน**

ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

ข้อดีของการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ

 • เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงอายุ อย่างของ AXA คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 ปี ไปจนถึงอายุ 70 ปี
 • เบี้ยประกันภัยราคาไม่แพงเลย เมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่นๆ และคุ้มครองผู้เอาประกันภัยมากถึง 1 ปี
 • เบี้ยประกันค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับประกันประเภทอื่นๆ ทำให้เราสามารถวางแผนการเงินได้ก่อนจะต่อประกันอุบัติเหตุในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์
 • เป็นประกันไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถซื้อ และคุ้มครองได้ทันที โดยเฉพาะของ AXA สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ สะดวกมากๆ
 • ไม่ว่าจะเจ็บเล็ก หรือเจ็บหนัก ถ้าเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุขึ้นมา สามารถไปที่โรงพยาบาลในเครือข่าย พร้อมยื่น PA Card ที่สำคัญไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนตามวงเงินที่เราได้รับ
 • ในกรณีที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุมีเงินชดเชยให้ ในบางแผนสูงสุด 2,500,000 บาท
 • แบ่งเบาภาระ และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าหมอที่เกิดจากอุบัติเหตุ

______________________________________________________________________________________________

พอจะเห็นความสำคัญของประกันอุบัติเหตุบ้างหรือยังเอ่ย ถ้าสนใจ สามารถคลิกซื้อประกันอุบัติเหตุกับ AXA ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วที่  https://direct.axa.co.th/PA/  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามแผน และช่วงอายุได้ที่นี่

แอกซ่า สบายใจ มาย คิดส์ แผนประกันสำหรับอายุ 1-17 ปี
แอกซ่า สบายใจ มาย ไลฟ์ แผนประกันสำหรับอายุ 18-65 ปี

แอกซ่า สบายใจ มาย พลัส แผนประกันสำหรับอายุ 66-70 ปี

หากสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม แอกซ่าพร้อมแสตนด์บายผ่านช่องทาง

- Line Official: @axathailand
- Facebook: www.facebook.com/AXAThailand
- AXA Customer Service 02 118 8111