ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เอารถส่วนตัวมาขับรับจ้าง ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม?

เอารถส่วนตัวมาขับรับจ้าง ประกันรถยนต์คุ้มครองไหม?

ใครสงสัยบ้างถ้าเอารถยนต์ส่วนตัวหรือรถบ้านมาขับรับจ้าง ประกันรถยนต์จะคุ้มครองไหม ?
โพสต์นี้แอกซ่ามีคำตอบมาให้ทุกคน

คำตอบคือ ประกันภัยจะไม่คุ้มครอง เพราะถือเป็น ‘การใช้รถผิดประเภท’ ซึ่งไม่อยู่ในข้อตกลงของกรมธรรม์ อ้างอิงจากเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ข้อที่ 9.2 อธิบายไว้ว่าการใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางขณะเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครอง และระบุไว้ชัดเจนอีกว่า การใช้รถยนต์ต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่รถรับจ้างหรือให้เช่า เนื่องจากการใช้รับจ้าง หรือให้เช่าจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป

ถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มครองในส่วนของค่าซ่อมรถ แต่ยังคงให้ความคุ้มครองแก่คู่กรณีหรือผู้โดยสารทั้งร่างกายและทรัพย์สิน เพียงแต่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งเอง และตามเงื่อนไขประกันภัยภาคสมัครใจอีก 2,000 บาท เนื่องจากใช้รถยนต์ผิดประเภท

----------------------

AXA Hotline : โทร 02-118-8111

Line Official : @AXAThailand

*เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง​

----------------------

ขอบคุณข้อมูลจาก คปภ.https://bit.ly/3GnNSDi

#AXATHAILAND #AXAcaresForYou #รถรับจ้าง #ประกันรถยนต์ #ใช้รถผิดประเภท