ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันรถยนต์ออนไลน์

ประกันรถยนต์ออนไลน์ ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเดินทางออกไปไหน อยู่บ้านก็สามารถต่อประกันได้ทันที เพียงเลือกแผนประกันที่ท่านต้องการ กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ชำระเงินผ่านออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ทันทีผ่านช่องทางอีเมล โดยเฉพาะของแอกซ่าถูกออกแบบมาให้ง่าย สะดวก และซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 1. ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เคยซื้อประกันรถยนต์กับแอกซ่ามาก่อน หรือ
 2. เป็นลูกค้าเก่าของประกันรถยนต์แอกซ่าที่ต้องไม่เคยมีประวัติเคลมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

 กรณีลูกค้าซื้อประกันรถยนต์ผ่านออนไลน์แล้วพบว่าเคยมีเคลมในช่วง 12 เดือน ซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขในการรับประกันภัย ทางบริษัทจำเป็นต้องมีการปฏิเสธการรับประกันภัย และดำเนินการยกเลิกกรมธรรม์ของท่าน รวมถึงทางบริษัทอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกตามความเหมาะสมได้

ลูกค้าสามารถซื้อประกันรถยนต์ผ่านออนไลน์ได้ทุกชั้น ไม่ว่าจะเป็น

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 (อายุรถสูงสุด 10 ปี)
 • ประกันรถยนต์ชั้น 2+ (อายุรถสูงสุด 20 ปี)
 • ประกันรถยนต์ชั้น 3+  (อายุรถสูงสุด 20 ปี)

โดยสามารถปรับแต่งความคุ้มครอง และทุนประกันภัยของท่านได้ตามความต้องการ หรือเลือกความคุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติมได้

เพื่อความรวดเร็วในการกรอกข้อมูล และทำรายการซื้อผ่านออนไลน์ ทางบริษัทแนะนำให้เตรียมเอกสารสำคัญไว้ใกล้ตัวท่าน ได้แก่

 • บัตรประชาชน (สำหรับกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย)
 • ใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถ (ในกรณีเลือกแบบระบุผู้ขับขี่ จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลเลขใบขับขี่ของผู้ขับขี่คนที่ 1 หรือคนที่ 2 ด้วย)
 • รายการสมุดจดทะเบียนรถ (สำหรับการกรอกรุ่นรถ จังหวัดที่จดทะเบียน ปีที่ผลิต เลขทะเบียนรถ เลขตัวถังรถ)

สำหรับการซื้อประกันรถยนต์ผ่านออนไลน์ ทำได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

 1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น เช่น รุ่นรถ ปีที่ผลิต จังหวัดที่จดทะเบียน และข้อมูลส่วนตัวของท่าน คลิก “ถัดไป”
 2. เลือกรุ่นย่อยรถยนต์ เลือก-ปรับแต่งแผนประกันของท่าน คลิกทื่ “ซื้อเลย”
 3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลรถยนต์ของท่าน วันที่เริ่มคุ้มครอง ที่อยู่ในการจัดส่ง
 4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนการชำระเงิน
 5. ชำระเงินผ่านออนไลน์ สามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ QR Payment
 6. หลังชำระเงินจะมีการจัดส่งกรมธรรม์ผ่านอีเมล สำหรับชั้น 1 และชั้น 2+ ทุนประกันภัย 500,000 บาทขึ้นไป จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดตรวจสภาพรถภายใน 1-3 วันทำการ

ลูกค้าสามารถซื้อพ.ร.บ.พร้อมกับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านออนไลน์ได้ทันที โดยวันที่เริ่มต้นคุ้มครอง และวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะเป็นวันเดียวกัน

กรณีลูกค้าซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น 1 จะได้รับอีเมล 2 ฉบับ

 1. อีเมลยืนยันการซื้อประกันรถยนต์สำเร็จ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
 2. อีเมลกรมธรรม์ พร้อมแนบไฟล์เอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่
  - หน้าตารางกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
  - ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
  - Knock For Knock
  - เอกสารความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานโรงงาน

*กรณีซื้อพร้อมพ.ร.บ. จะได้อีเมลเพิ่มอีก 1 ฉบับพร้อมแนบหน้าตารางกรมธรรม์ภาคบังคับ และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

กรณีลูกค้าซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจชั้น 2+, 3+ จะได้รับอีเมล 2 ฉบับ

 1. อีเมลยืนยันการซื้อประกันรถยนต์สำเร็จ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
 2. อีเมลกรมธรรม์ พร้อมเอกสารสำคัญต่างๆ ได้แก่
  - หน้าตารางกรมธรรม์ภาคสมัครใจ
  - ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
  - เอกสารความคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานโรงงาน

*กรณีซื้อพร้อมพ.ร.บ. จะได้อีเมลเพิ่มอีก 1 ฉบับพร้อมแนบหน้าตารางกรมธรรม์ภาคบังคับ และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

การเริ่มความคุ้มครองขึ้นอยู่วันที่ลูกค้าเลือกในระหว่างทำรายการออนไลน์ สำหรับประกันรถยนต์ออนไลน์ของแอกซ่าสามารถเลือกวันคุ้มครองเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันถัดไปของการซื้อ และซื้อได้ล่วงหน้าสูงสุด 90 วัน

สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 และ ชั้น 2+ ทุนประกันภัยเท่ากับ หรือมากกว่า 500,000 บาท หลังจากทำรายการ และชำระเงินสำเร็จผ่านออนไลน์แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่นัดตรวจสภาพรถภายใน 1-3 วันทำการ โดยการตรวจสภาพรถจะเป็นการตรวจสอบ และระบุบาดแผลที่เกิดก่อนวันเริ่มเอาประกันภัยเท่านั้น เนื่องจากจะไม่สามารถเคลมบาดแผลที่เกิดก่อนวันเริ่มเอาประกันภัยได้

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สำเนากรมธรรม์ที่ได้รับผ่านอีเมลยื่นเป็น 1 ในหลักฐานการขอเคลมสินไหมทดแทนได้

การระบุค่าเสียหายส่วนแรกในหน้าตารางกรมธรรม์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการออกแผนประกันชนิดนี้ แต่ในทางปฏิบัติ ทางบริษัทขอยืนยันว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่มีการเรียบเก็บค่าเสียหายส่วนแรกอย่างแน่นอน

สำหรับการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์กับแอกซ่า โดยปกติจะไม่มีการจัดส่งกรมธรรม์ฉบับจริงให้ จะเป็นการส่งผ่านช่องทางอีเมลเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการหน้าตารางกรมธรรม์ฉบับจริง สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1)      ในระหว่างดำเนินการซื้อผ่านออนไลน์

ในหน้ายืนยันข้อมูล ให้คลิกเลือก “จัดส่งผ่านไปรษณ๊ย์” เจ้าหน้าที่จะจัดส่งให้ภายใน 30-45 วันทำการ

2)      กรณีไม่ได้คลิกเลือกรับผ่านไปรษณีย์ในระหว่างซื้อ แต่ต้องการกรมธรรม์ฉบับจริง

ให้ติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายบริการลูกค้า อีเมล axathai@axa.co.th  โดยแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ และความประสงค์ว่าต้องการรับกรมธรรม์ฉบับจริง ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ และจัดส่งให้ประมาณ 15 วันทำการ

ชื่อผู้เอาประกัน กับชื่อเจ้าของตามรายการจดทะเบียนรถควรเป็นคนเดียวกัน

ในกรณีที่ลูกค้าจัดซ่อมความเสียหายที่ระบุในการตรวจสภาพรถ และต้องการยกเลิกร่องรอยความเสียหายเดิม ท่านสามารถส่งเอกสาร ได้แก่

 1. ใบเสร็จรับเงินที่ระบุข้อมูลการจัดซ่อม และระบุจุดที่จัดซ่อมอย่างชัดเจน
 2. รูปถ่าย หรือถ่ายภาพจุดที่มีการจัดซ่อมความเสียหายแล้วแบบชัดเจน

ระบุความต้องการยกเลิก และแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ เข้ามาที่ axathai@axa.co.th ทางทีมรับประกันภัยจะพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่มีเอกสารใบเสร็จ และรูปถ่ายที่ครบถ้วน และสมบูรณ์เท่านั้น

ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มต้นความคุ้มครองได้ก่อนจะมีผลบังคับใช้ แต่ในกรณีที่เลยวันเริ่มต้นความคุ้มครองไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนวันเริ่มคุ้มครองใหม่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งอีเมลเข้ามาที่ axathai@axa.co.th แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน แนบตารางกรมธรรม์ฉบับเดิม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อให้ทีมรับประกันภัยพิจารณาต่อไป

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ตัวอักษรของชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัยตกหล่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ วันเกิด เลขบัตประชาชน หรือระบุเลขตัวถังรถผิด ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งอีเมลเข้ามาที่ axathai@axa.co.th แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยทางบริษัทจะดำเนินการระบุในสลักหลังเพื่อแก้ไขต่อไป

ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภับมีการแก้ไข ตกแต่ง ดัดแปลงตัวรถนั้น ขอแนะนำว่าต้องแจ้งกลับมาที่บริษัท เพราะเนื่องจากตัวรถหรืออุปกรณ์ตกแต่งได้ต่างไปจากเดิม ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงค่าสินไหมทดแทน

หากต้องการแจ้งอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์รับแจ้งของบริษัทฯ (AXA Hotline) ได้ที่หมายเลข Tel. 0-2118-8111 ได้ตลอด 24 ชม. โดยเน้นข้อมุลสำคัญดังนี้

 1. ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุและผู้แจ้งเหตุ
 2. หมายเลขกรมธรรม์ หรือรายละเอียดของรถประกัน (ทะเบียน รุ่น ยี่ห้อ)
 3. รายละเอียดการเกิดเหตุ และสถานที่เกิดเหตุ

"แอกซ่า โรดไซด์ เซอร์วิส" เป็นบริการช่วยเหลือทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.axa.co.th/axa-roadside-service

ท่านสามารถค้นหาอู่รถยนต์ไม่ว่าจะเป็น อู่ห้าง อู่ประกัน ร้านกระจกรถยนต์ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ในเครือข่ายของแอกซ่าได้ที่ https://www.axa.co.th/garage-locator โดยเลือกจากจังหวัด หรือเขต/อำเภอที่อยู่ในบริเวณ หรือใกล้เคียงพื้นที่ของท่านได้

ข้อมูลเคลมประกันรถยนต์ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆ ท่านสามารถศึกษาจากคู่มือบนหน้าเว็บไซด์ของเราได้ที่ https://www.axa.co.th/th/private-car-insurance-claim หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 0-2118-8111 หรืออีเมล axathai@axa.co.th

ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์: 09.00 - 18.00 น.
(เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)