ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เราร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้โลกใบนี้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สังคมของเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

เราร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้โลกใบนี้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สังคมของเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ

ร่วมรับผิดชอบสร้างสิ่งที่ดีให้สังคม

“ภาวะโลกร้อนเป็นวาระสำคัญของโลก แอกซ่ามุ่งมั่นในการปกป้องผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง  ฉันรู้สึกกระตือรือร้นทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน ทุกคนต้องช่วยกันค่ะ  และฉันตั้งใจว่าฉันจะร่วมโครงการดีๆทุกโครงการที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน”

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

“แอกซ่ามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม  การทำงานที่แอกซ่าทำให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะขึ้นเหนือ ลงใต้ สร้างฝ้าย ปลูกป่า สร้างรอยยิ้มให้เด็กด้อยโอกาส ผมเต็มใจไปทุกที่”

 

กิจกรรม AXA Hearts in Action ปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังและระบบนิเวศใต้ท้องทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน