ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ช่วยให้คุณพร้อมรับทุกความท้าทาย และเติบโตอย่างมีศักยภาพ

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ช่วยให้คุณพร้อมรับทุกความท้าทาย และเติบโตอย่างมีศักยภาพ

เปิดรับโจทย์ที่ท้าทายอยู่เสมอ

“แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี มาจากความเชื่อว่าฉันสามารถทำทุกสิ่งได้

ด้วยความคิดที่ว่านี้ ฉันจึงมองหาความท้าทายและกล้าทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ผลของมันอาจออกมาดีหรืออาจไม่น่าพอใจ แต่การได้ลองทำสิ่งใหม่ๆช่วยดึงศักยภาพในตัวฉันออกมา และทำให้ฉันได้พัฒนาบุคคลิกภาพและความกล้าที่ซ่อนอยู่ในตัว

แอกซ่าเป็นที่ๆเปิดโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้และลงมือทำ เพื่อให้ฉันค้นพบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น”

การออกไปผจญภัยคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

“การทำงานในต่างประเทศทำให้ผมได้พบกับประสบการณ์ที่ท้าทาย และยังได้เรียนรู้อีกมากในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  นอกจากนี้การทำงานในต่างประเทศยังช่วยให้ผมเติบโตในด้านความคิดอีกด้วย ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างยิ่ง

โอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศเป็นไปได้ที่แอกซ่า บริษัทประกันภัยชั้นนำระดับโลก”

คว้าทุกโอกาสที่เข้ามา

“แอกซ่าทำให้ฉันเห็นคุณค่าในตัวเอง  ฉันเริ่มการทำงานจากพนักงานจัดเอกสาร จนเติบโตมาอยู่ในระดับบริหารด้วยการคว้าทุกโอกาสในการพัฒนาตนเองที่แอกซ่ามอบให้   ครอบครัวของฉันภูมิใจในความสำเร็จของฉัน 

ฉันจะยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แอกซ่าประสบความสำเร็จต่อไป”

ผมคือผลผลิตของการเรียนรู้

“ผมวางแผนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผมชอบแพลทฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลกของแอกซ่าที่ผมสามารถบริหารการเรียนรู้ว่าจะเรียนที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้  นอกจากนี้ ผมยังได้รับการสนับสนุนการพัฒนาสายวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศด้วย”