ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ปี 2566 จากเบี้ยประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าแอกซ่าประกันภัย

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ปี 2566 จากเบี้ยประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าแอกซ่าประกันภัย

สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการใช้ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่หมวด “บริการลูกค้า” ไปที่ > ยกเว้นภาษีเงินได้ปี 2566 หรือที่ https://direct.axa.co.th/taxExemption

2. หลังจากนั้นให้คลิก “เริ่มทำรายการ”

3.กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับคนไทย*
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างชาติ*
 • วัน เดือน ปี เกิด*
 • Email ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อใช้ในการรับข้อมูล

  *ข้อมูลจำเป็นในการกรอก
  หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กดที่ "ยืนยัน" เพื่อไปต่อ

4.เลือกยืนยันความประสงค์ในการใช้สิทธิในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น

 • มีความประสงค์ใช้สิทธิในกรมธรรม์ทุกฉบับ หรือ
 • กรณีมีหลายกรมธรรม์ และต้องการใช้สิทธิเฉพาะกรมธรรม์ ให้เลือกเฉพาะกรมธรรม์ที่เราต้องการ หรือ
 • ไม่มีความประสงค์

และกด “ยืนยัน” เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

5. จะมีข้อมูลสรุปการยืนยันการยินยอม หรือจะไม่ประสงค์ให้ส่งและเปิดเผยข้อมูลกรมธรรม์แก่สรรพากร และให้กด “ยืนยัน” อีกครั้ง

6.หากท่านได้หน้าขอบคุณ ถือว่าขั้นตอนในการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากทำรายการสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันผลการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ จะไม่มีอีเมลตอบกลับใดๆ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ AXA Customer Service Email axathai@axa.co.th

หรือโทร 02-118-8111 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-18.30น. และวันเสาร์ 9.30-18.00น.