ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ข้อควรปฏิบัติและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีภัยน้ำท่วม

ประกาศคู่ค้าทางธุรกิจเลขที่ SCO2017/001

ข้อควรปฏิบัติและขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีภัยน้ำท่วม

  1. ทันทีที่ทราบว่ารถถูกน้ำท่วม ต้องรีบแจ้งให้บริษัทฯ (AXA Hotline 0-2118-8111) ทราบทันที บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยเข้าตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหาย
  2. เมื่อทราบว่าไม่สามารถขนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้ ควรถอดสายไฟที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ออก และยกแบตเตอรี่ออกจากช่องเก็บ หากทำไม่ทันให้รีบถอดสายแบตเตอรี่ออกทันทีที่สามารถกู้รถให้พ้นจากพื้นที่น้ำท่วมได้
  3. เมื่อนำรถขึ้นจากน้ำแล้ว ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ ( เพราะอาจจะทำให้เครื่องเสียหายมากขึ้น)
  4. ไม่พ่วงต่อกระแสไฟ เช่น พ่วงแบตเตอรี่ จนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีระบบไฟฟ้าลัดวงจร
  5. ก่อนที่จะต่อขั้วแบตเตอรี่เข้ากับตัวรถอีกครั้ง ควรต้องปลดฟิวส์ในกล่องควบคุมของระบบถุงลมนิรภัยเพื่อตัดการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมนิรภัยระเบิดขึ้นเองหากมีการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า
  6. ให้ความคุ้มครองกรณีรถที่มีความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และรวมถึงกรมธรรม์ประเภทอื่น ที่ซื้อความคุ้มครองความเสียหายจากภัยน้ำท่วมเท่านั้น
  7. หลักเกณฑ์การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วม จะพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง โดยจะรีบดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด

เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายแล้ว สำหรับกรณีนี้ เพื่อความรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องรอนาน บริษัทฯ อนุโลมให้ผู้เอาประกันภัย สามารถนำรถยนต์ของท่านที่ได้รับความเสียหายไม่มากนัก ติดต่อนำรถยนต์เข้าซ่อมอู่ที่ท่านสะดวกและโทรแจ้งผู้ประสานงานตามรายชื่อด้านล่างนี้ เพื่อตกลงราคาก่อนจัดซ่อม อาทิเช่น การซักล้าง พรม เบาะรถ แผงประตู ฯลฯ

อนึ่ง สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และของเหลวต่างๆ บริษัทฯ ตกลงและยืนยันชดใช้ให้เต็ม 100% โดยมิได้หักค่าเสื่อมสภาพแต่อย่างใด

สำหรับ สินไหมเบ็ดเตล็ด และสินไหมเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า สามารถแจ้งอุบัติเหตุมายัง ศูนย์บริการแอกซ่า AXA Hotline 0-2118-8111 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีมีข้อสงสัยประการใดหลังจากแจ้งอุบัติเหตุแล้ว ท่านสามารถติดต่อกับผู้ประสานงาน ดังมีรายนามต่อไปนี้