ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท เมื่อชำระเบี้ยประกันแอกซ่าแบบเต็มจำนวน ต่อที่ 2 ใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่ายอดใช้จ่าย

รายละเอียด

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท เมื่อชำระประกันผ่านบัตรฯ แบบเต็มจำนวน ยกเว้นการชำระบิลค่าเบี้ยประกันผ่าน www.citibank.co.th และ การชำระค่าเบี้ยประกันผ่านโปรแกรมบริการแบ่งชำระยอดใช้จ่าย (Spending Conversion/FlexiBill)

- ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000-99,999 บาท/เดือน รับเครดิตเงินคืน 400 บาท

- ยอดใช้จ่ายสะสม 100,000-299,999 บาท/เดือน รับเครดิตเงินคืน 800 บาท

- ยอดใช้จ่ายสะสม 300,000-499,999 บาท/เดือน รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท

- ยอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาทขึ้นไป/เดือน รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)

ต่อที่ 2 : ใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป**

เมื่อใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์

พิมพ์ INSP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 โดยจะมีข้อความตอบกลับ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

ระยะเวลารับสิทธิ์

1 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th