ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ล่วงหน้า ไม่ต้องรอหมดอายุดีกว่าอย่างไร

พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์
ส่วนลด พ.ร.บ.รถยนต์ ออนไลน์

------------------------------------------

คลิกซื้อได้เลยที่ > https://direct.axa.co.th/CMIOnline/CoverageOptionPlan
------------------------------------------

เพราะการเสียภาษี และการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์เป็นอีกหนึ่งข้อกฎหมายที่ผู้ครอบครองรถทุกคนต้องทำตามเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ในการคุ้มครอง ไม่ต้องรอ พ.ร.บ. รถยนต์หมดอายุก็สามารถต่อล่วงหน้าได้

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ประกัน พ.ร.บ. คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้เจ้าของรถ ที่มีชื่อในเล่มทะเบียนรถยนต์หรือผู้ครอบครองรถในกรณีเป็นผู้เช่าซื้อรถ และต้องต่ออายุในทุก ๆ ปี นอกจากเป็นประกันภาคบังคับที่ผู้ใช้รถต้องทำอยู่แล้ว พ.ร.บ. รถยนต์ ยังเป็น 1 ในหลักฐานที่จำเป็นต่อการต่อภาษีรถยนต์ในทุก ๆ ปี ซึ่งในกรณีที่ไม่ทำจะถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย โพสต์นี้ แอกซ่า นำข้อดีของการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ล่วงหน้าไม่ต้องรอหมดอายุมาแชร์กัน

รับความคุ้มครองได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถรับสิทธิ์การคุ้มครองตามสัญญาได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เสียสิทธิ์การคุ้มครองระหว่างระยะเวลาการต่ออายุ พ.ร.บ


ลดความเสี่ยงในการถูกปรับ กรณีจ่ายเลยกำหนด

ในการต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์จะถือได้ว่าเป็นภาคบังคับทุกปี เพราะหากไม่ทำการต่ออายุจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ และหากเลยกำหนด เกิดความล่าช้าจะทำให้ถูกปรับ ตามเงื่อนไขของกรมขนส่งทางบกอีกด้วย


มีเวลาวางแผนเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

สามารถมีเวลาในการศึกษาและดูข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อนำมาอ้างอิงและตัดสินใจก่อนถึงกำหนดการต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์

เพื่อรับความคุ้มครองและการทำตามข้อกฎหมาย สำหรับท่านที่สนใจซื้อ หรือต่ออายุประกัน พ.ร.บ. แอกซ่ามีบริการที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับกรมธรรม์ง่าย ๆ ผ่านอีเมลได้ทันที

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม https://www.axa.co.th/compulsory-motor-insurance

----------------------

AXA Hotline: โทร 02-118-8111​​
Line Official: @AXAThailand​​

*เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

----------------------
ขอบคุณข้อมูลจาก AXA Thailand และ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2​