ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

AXA และ Superrich Thailand ให้คุณเที่ยวได้ สบายใจ เมื่อซื้อประกันการเดินทางตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์
ได้รับส่วนลดแลกเงินทันที สูงสุด 1,000 บาท

AXA และ Superrich Thailand ให้คุณเที่ยวได้ สบายใจ เมื่อซื้อประกันการเดินทางตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ ได้รับส่วนลดแลกเงินทันที สูงสุด 1,000 บาท

Superrich มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยการเดินทางของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดแทนเงินสด เพื่อนำมาแลกเงินกับซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) ยกเว้นสาขา เดอะ แพลตตินั่ม แฟชั่นมอลล์ มูลค่า 150 บาท สุงสุดถึง 1,000 บาท เมื่อมียอดชำระเบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรรมธรรม์

ขั้นตอนการรับสิทธิ์

เพียงซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านทาง QR Code หรือเว็บไซต์ https://direct.axa.co.th/TA/CoverageOptionPlan/promo/SRTAXA19 และมียอดชำระเบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ รับฟรี! ส่วนลดแทนเงินสดเพื่อนำมาแลกเงินจากซุปเปอร์ริช ดังนี้

ระยะเวลาการรับสิทธิ์

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาการใช้สิทธิ์

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม2562 –วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

การจัดส่งของรางวัล

ท่านจะได้รับคูปองส่วนลดแทนเงินสด (e-voucher) ผ่านทางอีเมลที่ระบุในกรมธรรม์

 ภายใน  5 นาที นับจากการชำระเงินซื้อประกันภัยเสร็จสิ้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เพื่อทำการซื้อประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (Individual Plan) ผ่านทาง QR code หรือเว็บไซต์ https://direct.axa.co.th/TA/CoverageOptionPlan/promo/SRTAXA19 และมียอดชำระเบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไปต่อ 1 กรมธรรม์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

2. คูปองนี้ใช้เป็นส่วนลดได้ที่ ซุปเปอร์ริช ไทยแลนด์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาเดอะ แพลตินั่ม แฟชั่นมอลล์

3. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษอื่นๆ ได้

4. กรุณาแจ้งรหัสส่วนลดที่หน้าเคาน์เตอร์ ก่อนทำรายการแลกเปลี่ยน

5. ไม่จำกัดจำนวนการรับสิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำเศษของเบี้ยประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์ มาคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เช่น

· กรณี เบี้ยประกันภัย 549 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ จะได้รับฟรี คูปองส่วนลด (e-voucher) มูลค่า 150 บาท

· กรณี เบี้ยประกันภัย 1,257 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ จะได้รับฟรี คูปองส่วนลด (e-voucher) มูลค่า 250 บาท

7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข กติกาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขครบถ้วน

9. กรณีผู้ซื้อประกันภัยไม่ได้รับคูปองส่วนลดแทนเงินสด (e-voucher) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากระบุอีเมลไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อต้องติดต่อบริษัทฯ ทันที และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดแทนเงินสด (e-voucher) ให้ภายวันที่บริษัทฯ ได้รับแจ้ง หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการติดต่อบริษัทฯ เพื่อติดตามสิทธิประโยชน์จนกระทั่งล่วงเลยระยะเวลา 30 วัน นับจากวันกำหนดจัดส่ง คูปองส่วนลดแทนเงินสด (e-voucher) ถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์ทันที

10. รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

11. โปรโมชั่นนี้จัดทำโดย บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จํากัด

ซื้อเลย!!