ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม พลัส

ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น ในราคาที่คุณก็จ่ายไหว

เช็คราคา

คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาล(ต่อวัน) สูงสุดถึง 18,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ สูงสุด 1,500 บาท/วัน
 • การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุดถึง 1,500,000 บาท
 • การปลูกถ่ายอวัยวะ และอวัยวะเทียม
 • ผลประโยชน์พิเศษสำหรับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ต้องผ่าตัด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 50,000 บาท/ปี
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน) สูงสุด 5,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง
 • ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสูงสุด 2,500,000 บาท/ปี
 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท
 • การแท้งบุตรเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 15,000 บาท
 • เงินสิทธิพิเศษ ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรืออการเจ็บป่วย สูงสุด 30,000 บาท
 • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

แอกซ่าขอแนะนำประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม พลัส แผนความคุ้มครองเหมาจ่ายรายปี ที่ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 20 ล้านบาท ซึ่งคุณมั่นใจได้เลยว่า คุณจะได้รับความคุ้มครองครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมไปถึงความคุ้มครองค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ นอกจากนี้ แอกซ่ายังให้ความคุ้มครองคุณ ขณะเดินทางไปต่างประเทศ (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) อีกด้วย ให้คุณสามารถใช้ชิวิตได้อย่างสบายใจ หายห่วงด้วยประกันภัยสุขภาพที่ดูแลคุณได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างสมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม พลัส

แอกซ่า เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันทุกช่วงชีวิต

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม

______________________________________________________________________________________________

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพแอกซ่า

______________________________________________________________________________________________

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

______________________________________________________________________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถคลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ

ติดต่อ AXA Hotline 02-118-8111 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรุณากรอกข้อมูล

ตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม พลัส
ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) EXTRA DELUXE PRIVILEGE

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด (ต่อปี)(1)

10,000,000

20,000,000

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด(3)

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหารรายวัน และค่าการพยาบาล (ต่อวัน)

- ห้องผู้ป่วยธรรมดา

15,000

18,000

- ห้องผู้ป่วยหนัก

จ่ายตามจริง(6)

1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

จ่ายตามจริง(6)

1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ (สูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท/วัน)

ไม่เกิน 75 วัน

ไม่เกิน 90 วัน

1.4 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

จ่ายตามจริง(6)

1.5 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉิน สำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง)

80,000

100,000

1.6 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (ต่อครั้ง)

จ่ายตามจริง(6)

1.7 ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียม (ลิ้นหัวใจ, กะโหลกศีรษะ, ข้อสะโพก, ข้อต่อหัวเข่า)

จ่ายตามจริง(6)

1.8 ผลประโยชน์เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอวัยวะและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยผู้บริจาค)

1,500,000

2,000,000

1.9 การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

15,000

15,000

2. ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดมาจากอุบัติเหตุ

100,000

150,000

3. ผลประโยชน์สำหรับโรคมะเร็ง, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, โรคหลอดเลือดสมอง หรือได้รับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (จ่ายครั้งเดียวเต็มจำนวนเงินจำกัดความรับผิด)

100,000

100,000

4. การล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก (จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ)

- การล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง

1,000,000

1,500,000

- การรักษาโรคมะเร็ง

1,000,000

1,500,000

5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)(5)

100,000

100,000

6. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

30,000

30,000

7. ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

2,500,000

2,500,000

8. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน)(2)

5,000,000

5,000,000


ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย/ปี

20,000

30,000

50,000

● หมายเหตุ

1. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด ต่อไปนี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมข้อ 7 ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางนอกประเทศ (กรณีฉุกเฉิน) นี้ใช้กับทุกข้อ ไม่รวมข้อ 7 ผลประโยชน์สำหรับการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดเล็กจะต้องได้รับการแจ้งกับบริษัทฯก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านใช้สิทธิ์ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแบบผู้ป่วยนอก แต่หากมีการแจ้งบริษัทฯก่อน จะได้รับการพิจารณาภายใต้ข้อ 1 การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด

4. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับกลุ่มอาชีพ 1-3 เท่านั้น

5. ข้อ 5 - การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์-ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

6. จ่ายตามจริง หมายถึึง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน

7. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้