ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส

อย่าปล่อยให้ค่ารักษาพยาบาลกระทบเงินออมของคุณ

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาล(ต่อวัน) สูงสุดถึง 5,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง/วัน (30 ครั้งต่อปี)
  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 8,000 บาทต่อครั้ง
  • ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยสูงสุด 20,000 บาท
  • สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดถึง 25,000 บาท ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

หมดกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลจะมากระทบระบบการเงินของคุณด้วย แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส แผนประกันสุขภาพที่ปกป้องคุณได้มากกว่า ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรคต่อครั้ง สูงถึง 750,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของคุณตั้งแต่ค่าปรึกษาแพทย์ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉิน เราพร้อมคุ้มครองคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล ซื้อประกันสุขภาพกับแอกซ่า พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุดได้แล้ววันนี้

แอกซ่า เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันทุกช่วงชีวิต  

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส

______________________________________________________________________________________________

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพแอกซ่า

______________________________________________________________________________________________

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

______________________________________________________________________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถคลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ

ติดต่อ AXA Hotline 02-118-8111 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส

ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองนี้ (ต่อโรค/ต่อครั้ง)

375,000

500,000

625,000

750,000

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหารรายวัน และค่าการพยาบาล (ต่อวัน)

- ห้องผู้ป่วยธรรมดา

1,500

2,000

3,000

5,000

- ห้องผู้ป่วยหนัก

3,000

4,000

6,000

10,000

1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง)(1)

จ่ายตามจริง(4)

1.3 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

750

1,000

1,500

2,000

1.4 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ในกรณีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่ออุบัติเหตุ)

จ่ายตามจริง(4)

1.5 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์(1)

40,000

60,000

80,000

100,000

1.6 การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง)

5,000

6,000

7,000

8,000

2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (วงเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ)(2)

- การล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง

50,000

60,000

70,000

80,000

- การรักษาโรคมะเร็ง

50,000

60,000

70,000

80,000

3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)(3)

50,000

60,000

70,000

80,000

4. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

20,000

20,000

20,000

20,000

เช็คราคา

เช็คราคา

เช็คราคา

เช็คราคา


ข้อตกลงความคุ้มครอง (บาท) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5

กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผลประโยชน์สูงสุด - ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/ปี)

800

1,000

1,500

2,000

2,500

● หมายเหตุ

1. สำหรับข้อ 1.2 (ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล) และ 1.5 (ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์) จะได้รับการชดเชยเพิ่มเติมอีกร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตาราง แต่จะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดรวมเฉพาะหมวด 1 (ไม่ใช้กับข้อ 1.6 - การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ)

2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุดตลอดชีพ หมายถึง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้

3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ (อบ.2) รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์-ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย

4. จ่ายตามจริง หมายถึง ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน

5. ต่อครั้ง หมายถึง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยครั้งใด ครั้งหนึ่ง ที่เกิดจากสาเหตุเดียวกัน รวมทั้งโรคแทรกซ้อน