ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

วงเงินต่อโรคต่อครั้ง คุ้มครองทั่วถึง ด้วยราคาสบาย ๆ

เช็คราคา

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทแคร์เอ็กเซ็กคิวทีฟ กับ แอกซ่า ประกันภัย วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 คุ้มครองการเจ็บป่วยจาก โคโรน่าไวรัส (COVID-19) ทันที โดยไม่มีระยะเวลารอคอย 30 วัน
  • คุ้มครองการรักษาพยาบาล และศัลยแพทย์ กรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง/วัน (30 ครั้งต่อปี)
  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) สูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 80,000 บาท
  • การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 8,000 บาท
  • ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยสูงสุด 20,000 บาท

สิ่งที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออุบัติเหตุ แอกซ่าสามารถคุ้มครองคุณได้ด้วย แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ประกันภัยสุขภาพที่ให้คุณและครอบครัวมากกว่าความคุ้มครอง ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรคต่อครั้ง เบี้ยประกันสุขภาพที่เริ่มต้นเพียงแค่ 4,000-5,000 บาทต่อปี คุณจะได้รับความคุ้มครองสูงถึงครั้งละ 600,000 บาทนอกจากนี้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของคุณตั้งแต่ค่าปรึกษาแพทย์ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉิน เราพร้อมคุ้มครองคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

เรายังมีแผนประกันภัยสุขภาพให้เลือกอีกมากมาย เพื่อความเหมาะสมสำหรับคุณและครอบครัว เพื่อที่คุณจะได้รับความคุ้มครอง และพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ซื้อประกันสุขภาพกับแอกซ่าได้แล้ววันนี้

ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสมาร์ทแคร์เอ็กเซ็กคิวทีฟกับแอกซ่าประกันภัยวันนี้– 31 กรกฎาคม 2563 คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโคโรน่าไวรัส  (COVID-19) ทันทีโดยไม่มีระยะเวลารอคอย 30 วัน

*แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

______________________________________________________________________________________________

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) คลิก

ความคุ้มครองหลัก

  • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าพยาบาล(ต่อวัน) สูงสุดถึง 5,000 บาท

  • การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) สูงสุดถึง 8,000 บาท

  • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ รวมการฆาตกรรม และการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ สูงสุดถึง 80,000 บาท

กรุณากรอกข้อมูล