ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

สมาชิกเชลล์ โกพลัส (Shell GO+) เพียงใช้คะแนนเริ่มต้น 55 คะแนน แลกสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท

สมาชิกเชลล์ โกพลัส (Shell GO+) เพียงใช้คะแนนเริ่มต้น 55 คะแนน แลกสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท

เชลล์ โกพลัส (Shell GO+) ห่วงใยความปลอดภัยของสมาชิก เพียงใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากบริษัทแอกซ่าประกันภัย สูงสุด 100,000 บาท นานสูงสุด 3 เดือน ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565

  • ใช้เพียง 55 คะแนน แลกรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระยะเวลา 30 วัน

(จำกัด 1 สิทธ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิก เชลล์ โกพลัส (Shell GO+) โดยสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)

  • ใช้เพียง 120 คะแนน แลกรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระยะเวลา 90 วัน

(จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิก เชลล์ โกพลัส (Shell GO+) โดยสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)

คลิกเพื่อแลกคะแนนที่นี่ !

เงื่อนไข

1. ใช้เพียง 55 คะแนน แลกรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระยะเวลา 1 เดือน  >>  https://go.shell.com/3du9ZsO (จำกัด 1 สิทธ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิก เชลล์ โกพลัส (Shell GO+) จำกัดสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์ตลอดะยะเวลาโครงการ โดยสามารถแลกรับสิทธิ์และลงทะเบียนรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)

2. ใช้เพียง 120 คะแนน แลกรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระยะเวลา 3 เดือน >> https://go.shell.com/3du9ZsO (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิก เชลล์ โกพลัส (Shell GO+) จำกัดสิทธิ์ 25,000 สิทธิ์ตลอดะยะเวลาโครงการ โดยสามารถแลกรับสิทธิ์และลงทะเบียนรับความคุ้มครองได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)

3. สมาชิกเชลล์ โกพลัส (Shell GO+) นำ Code ที่ได้รับผ่านอีเมล และนำ Code กรอกผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/registerpaplan เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ โดยบมจ. แอกซ่าประกันภัยและความคุ้มครองจะเริ่มต้น 00.01 น. ของวันถัดไป นับจากวันที่สมาชิกนำ Code มาลงทะเบียนเสร็จสิ้นผ่านเว็บไซต์ AXA ที่กำหนดและได้รับอีเมลยืนยันครบถ้วน

4. หากไม่ได้รับ Code หลังแลกคะแนน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเชลล์ โกพลัส (Shell GO+) โทร 02-697-5858

5. ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 18 - 65 ปีบริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียน

6. รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1 เท่านั้นดังนี้

กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการรองผู้จัดการ, ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการฝ่าย, รองผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้จัดการ, รองผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, พนักงานทั่วไป, พนักงานขาย/การตลาด, พนักงานบัญชี, พนักงานพิมพ์ดีด, เลขานุการ, นักธุรกิจ, พนักงาน, ที่ปรึกษา, หัวหน้าฝ่าย, ผช.หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าหน่วย, กรรมการ, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการฝ่าย, , ผู้พิพากษา, ทนายความ, อัยการ, ที่ปรึกษากฎหมาย, พนักงานฝึกหัดทนายความ, บรรณาธิการ, นักประพันธ์, นักวิจารณ์, ผู้ประกาศข่าววิทยุ/โทรทัศน์, นักดนตรี, นักร้อง, นักแต่งเพลง, นักดาราศาสตร์, นักบัญชี, นักสังคมสงเคราะห์, บรรณารักษ์, เศรษฐกร, นักจิตวิทยา, นักสถิติ, นักมานุษยวิทยา, อธิบดี, รองอธิบดี, ผู้ช่วยอธิบดี, ผู้อำนวยการกอง, ข้าราชการฝ่ายบริหาร, หัวหน้ากอง, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, หัวหน้าคณะผู้บริหาร, หัวหน้าแผนก, ครู-อาจารย์, ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร, พนักงานสหกรณ์การเกษตร, พนักงานโทรศัพท์/โทรเลข, เจ้าของกิจการ, ตัวแทนขายประกัน, แม่บ้าน, นักเรียน/นักศึกษา, ผู้ตรวจสอบบัญชี, เกษียณ, เด็ก, แม่ชี, พ่อบ้าน, นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์, นักรัฐศาสตร์, นักปรัชญา, โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ, ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร, พระสงฆ์, นักบวช, อาชีพเกี่ยวกับศาสนา, วิศวกร, สถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบ, นักเขียนแบบ, แพทย์, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์, ศัลยแพทย์, เภสัชกร, พนักงานกายภาพบำบัด, พนักงานในโรงพยาบาล, สัตว์แพทย์

7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนและ หรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

8. เชลล์ โกพลัส (Shell GO+) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ /หรือบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ ผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่เลือก เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บมจ. แอกซ่าประกันภัยโทร. 02-118-8111

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมการส่งเสริมการขายนี้

10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้จัดทำโทย บริษัท ดับบลิว พีพี มาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชั่น จำกัด และเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประกันอุบัติเหตุสำหรับโปรแกรมการส่งเสริมการขายให้กับบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

12. รับประกันภัยโดยบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจการทำประกันภัยทุกครั้ง