ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ใส่โค้ด MOTOR8 รับส่วนลด 8% + บัตรเติมน้ำมันสูงสุด 3,500 บาท เมื่อซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์

______________________________________________________________________________________________

โปรโมชั่น MOTOR8 ได้สิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 กรณีติดตามของรางวัลบัตรเติมน้ำมัน สามารถติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AXA Customer Service

- เบอร์โทรศัพท์: 02 118 8111
- Facebook: www.facebook.com/AXAThailand
- Line Official: @axathailand

  • บัตรเติมน้ำมันจะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ประมาณ 45 วันทำการหลังจากเริ่มต้นวันคุ้มครอง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้โค้ด MOTOR8 หลังวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หากมีการใช้ จะไม่สามารถรับของรางวัล (บัตรเติมน้ำมัน)ได้ในทุกกรณี

______________________________________________________________________________________________

โปรเก่าไป ไม่ต้องเสียใจ ส่งโปรโมชั่นใหม่มาให้ถึงที่! คลิกดูรายละเอียดโปรโมชั่นปัจจุบัน รับส่วนลด 12% เมื่อใช้โค้ด AXACAR ได้ที่นี่

______________________________________________________________________________________________

โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ แอกซ่า 2564

______________________________________________________________________________________________

รายละเอียด และเงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลดซื้อประกันรถยนต์ผ่านออนไลน์ (MOTOR8)

● แคมเปญนี้เฉพาะการสั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง https://direct.axa.co.th/Motor ของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ต้องกรอกโค้ด MOTOR8 และชำระค่าเบี้ยสมบูรณ์ผ่านออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2564

● เฉพาะรถใช้เพื่อส่วนบุคคลเท่านั้น

● ส่วนลดในโปรโมชั่นนี้จะใช้ลดเบี้ยได้เฉพาะปีแรกของการซื้อ และรับประกันภัยเท่านั้น

● สำหรับการซื้อผ่านออนไลน์ ลูกค้าจะต้องไม่เคยมีประวัติการยื่นขอค่าสินไหมจากประกันรถยนต์ภายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

● ทุก ๆ ยอดซื้อประกันรถยนต์ผ่านออนไลน์ (คำนวณจากเบี้ยประกันภัยสุทธิภาคสมัครใจ หลังหักส่วนลด) จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นสมาชิกของแอกซ่าโดยอัตโนมัติ และรับคะแนน 1 คะแนน ต่อการชำระค่าเบี้ยประกัน 1 บาท และมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2564

- ตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 คะแนน รับบัตรเติมน้ำมัน ESSO มูลค่า 500 บาท
- ตั้งแต่ 10,001 ถึง 25,000 คะแนน รับบัตรเติมน้ำมัน ESSO มูลค่า 1,500 บาท
- ตั้งแต่ 25,001 คะแนน รับบัตรเติมน้ำมัน ESSO มูลค่า 3,500 บาท

● บัตรเติมน้ำมันจะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ประมาณ 45 วันทำการหลังจากเริ่มต้นวันคุ้มครอง

● เงื่อนไขการใช้บัตรเติมน้ำมัน จะเป็นไปตามที่ ESSO กำหนด

● สำหรับผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ และต้องมีการตรวจสภาพรถ จะต้องเข้ารับการตรวจผ่านช่องทาง Line เท่านั้น

● โค้ดส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ภาคสมัครใจเท่านั้น

● สำหรับการผ่อนชำระ เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น

● บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ของผู้ซื้อ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

● ส่วนลด และบัตรเติมน้ำมัน ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

● ภาพของรางวัลที่ปรากฏในภาพเป็นเพียงภาพโฆษณาเท่านั้น ทางบริษัทสามารถเปลี่ยนสีหรือสร้างลวดลายใหม่บนของรางวัลได้

● โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด ของแถม หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้

● ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากของชำรุด หรือสูญหายจากการจัดส่ง

● ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

● เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก กำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด