ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

วัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน ช่วยให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเราและเติบโตอย่างสวยงาม

วัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน ช่วยให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเราและเติบโตอย่างสวยงาม

โอกาสที่ผู้หญิงสามารถก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูง

“ฉันยืนหยัดในตัวเอง และเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง

ฉันกำหนดจุดหมายที่แน่ชัด และวางแผนเส้นทางในการเติบโต

ฉันคว้าทุกโอกาสที่เข้ามา

ฉันมุ่งมั่น ทำงานหนัก และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามา

การเดินทางมาถึงจุดนี้ มันไม่ใช่โชค แต่คือความทุ่มเท ความกล้า และความเชื่อมั่นในตัวฉัน”

ตัวฉันเลยค่ะ

“ฉันสามารถเป็นตัวของฉันเองได้ที่นี่ ทุกคนรอบข้างยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น ฉันรู้สึกว่าฉันคือส่วนหนึ่งของแอกซ่า”

มุมมองใหม่จากความหลากหลายที่แตกต่าง

“แอกซ่าเป็นที่ๆฉันได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ด้วยโอกาสจากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานกับเพื่อนๆต่างชาติ ต่างเพศ ต่างวัย ต่างวัฒนธรรม และหลากหลายในความสามารถ ไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศเพื่อฝึกภาษาหรือหาโอกาสทำงานกับต่างชาติค่ะ จบที่นี่เลย”

โอกาสที่เท่าเทียม เพียงคุณกล้าและเชื่อมั่น

“ฉันใช้ความกล้าและความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เหนือความบกพร่องทางร่างกาย  เพื่อนๆเชื่อมั่นในตัวฉัน พี่ๆสนับสนุนให้ฉันได้เรียนรู้และทำสิ่งใหม่ๆ ฉันได้รับโอกาสที่เท่าเทียม ปัจจุบันฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการสร้าง e-learning  ฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันทำและสิ่งที่ฉันเป็น”