ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

โปรโมชั่นประกันสุขภาพ สำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว!
(Special Promotions for Long Stay Visa Only!)

โปรโมชั่นประกันสุขภาพ สำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว! (Special Promotions for Long Stay Visa Only!)

AXA gives you special discount on standard premiums* for Long Stay Visa

Today - 31 October 2020 | Please contact us for a quote and more details Click !

______________________________________________________________________________________________

Conditions:

  1. Applicant has intention of applying for Long Stay Visa in Thailand (O-A & O-X Visa)
  2. O-A Visa: All foreigners
  3. O-X Visa: Nationality from 14 countries: (1) Japan (2) Australia (3) Denmark (4) Finland (5) France (6) Germany (7) Italy (8) Netherlands (9) Norway (10) Sweden (11) Switzerland (12 ) United Kingdom (13) Canada (14) United States
  4. Entry age up to 70 years old
  5. Medical check-up is required for applicants aged 61 years old and above.

Benefit and Premium Notice:

  1. Major medical pay 90% in excess of table limit for item 1.2 (Hospital Miscellaneous Expenses) and 1.5 (Surgeon’s Free without Surgical Schedule) up to the Maximum payable of section 1, (except 1.6 Accidental Miscarriage)
  2. Max. payable limit in whole policy period means the maximum sum insured for whole policy period not limit maximum
  3. Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight, Loss of Hearing, Loss of Speech or Permanent Disability (P.A. 2) Including Murder-Assault and driving or riding as passenger in a Motorcycle-as per the sum insured.

* For Renewal Policy only.

This document is not an insurance contract. Full details are specified in the insurance policy. For more details, please see the details of coverage and exclusion in the insurance policy.

______________________________________________________________________________________________

If you are interested in our product or any further assistance, please click here or directly contact us.

☎ AXA Hotline: 02-118-8111

Monday to Friday 8.30-18.30, Saturday 9.00-18.00 (Unavailable on Sunday and official holidays)

✉ Email: axathai@axa.co.th

Ⓕ Facebook: https://www.facebook.com/AXAThailand

✎ LINE: https://u.axa.co.th/add-line or scan the below QR code