ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เช็คราคา

สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล

ประกันสุขภาพที่คุ้มครองทั่วถึง ราคาสบายกระเป๋า

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 2 ล้านบาท ต่อโรค
  • คุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็ง (ทั้งแบบผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก)
  • เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ การทำฟัน การรักษาสายตา
  • สามารถเลือกความความรับผิดส่วนแรก เพื่อลดค่าเบี้ยประกันได้
  • ต่ออายุได้ถึงอายุ 99 ปี
  • เบี้ยประกันภัยนำไปลดหย่อนภาษีได้

ตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล

ที่ให้คุณหมดกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลจะมากระทบระบบการเงินของคุณด้วย แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล เป็นแผนประกันสุขภาพที่ปกป้องคุณได้มากกว่า ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรค สูงถึง 2,000,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของคุณตั้งแต่ค่าปรึกษาแพทย์ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)


_______________________________________


ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล

ตารางผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2

ผลประโยชน์สูงสุด (ต่อโรค) (บาท/คน)

1,000,000

2,000,000

ความคุ้มครองหลัก : ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน (IPD)

1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน)

- ห้องผู้ป่วยธรรมดา

3,000

5,000

- ห้องผู้ป่วยวิกฤติ

6,000

10,000

2. ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป

- ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

2,000

2,000

- ค่าการพยาบาลพิเศษต่อวัน (สูงสุด 30 วัน/ปี)

1,000

1,000

- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

2,500

3,000

3. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด

ความคุ้มครองหลัก : กรณีไม่ต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล

4. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน และ การผ่าตัดเล็ก

5. การรักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก

6. การรักษาฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง (ต่อครั้ง)

20,000

30,000

7. ค่าชดเชยรายวัน ต่อวัน (สูงสุด 31 วัน/ปี)

2,000

2,500

8. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

20,000

50,000

9. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

50,000

80,000

ความคุ้มครองเสริม : ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และ สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)

3,000 ต่อครั้ง

ความคุ้มครองเสริม : การดูแลสุขภาพ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค/การตรวจสุขภาพ/การรักษาด้านสายตา และ การรักษาด้านทันตกรรม (ต่อปี) (ระยะเวลารอคอย 6 เดือน)

3,000

✓ จ่ายตามจริงตามผลประโยชน์สูงสุด


เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง)
2. ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยอาจถูกปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
3. บริษัทจะไม่จ่ายค่าผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ยกเว้นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
4. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ สำหรับโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
5. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
6. ผลประโยชน์สูงสุด (ต่อโรค) หมายถึง ผลประโยชน์สูงสุดต่อ การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยสาเหตุ หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมในประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ หรือได้รับการคว่ำบาตรทางการค้าหรือเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู้สมัครที่มีอาชีพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น


_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่แอกซ่ากำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย


_______________________________________


_______________________________________

หากท่านสนใจผลิตภัณฑ์ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็คเบี้ยประกัน สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อ AXA Hotline 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)