ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • สมัครง่าย ซื้อผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุด 10 ล้านบาท ต่อโรค
  • เลือกแผนความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) และการดูแลสุขภาพได้
  • เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ การทำฟัน การรักษาสายตา
  • สามารถเลือกความรับผิดส่วนแรก เพื่อลดค่าเบี้ยประกันได้
  • สมัครออนไลน์ได้จนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์
  • ไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารักษาในสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสุขภาพแอกซ่า
  • เลือกแผนความคุ้มครองผู้ป่วยนอก(OPD) แบบต่อครั้งและแบบต่อปีได้

ตารางความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล ออนไลน์

ที่ให้คุณหมดกังวลว่าค่ารักษาพยาบาลจะมากระทบระบบการเงินของคุณด้วย แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล ออนไลน์ เป็นแผนประกันสุขภาพที่ปกป้องคุณได้มากกว่า ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรค สูงถึง 10,000,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของคุณตั้งแต่ค่าปรึกษาแพทย์ไปจนถึงค่ารักษาพยาบาลจากเหตุฉุกเฉิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความคุ้มครองประกันสุขภาพกรณีเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)
กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)


หากคุณกำลังมองหา ประกันสุขภาพ IPD+OPD ออนไลน์ ที่ไหนดี 2567 สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล ออนไลน์ ประกันสุขภาพที่เติมความมั่นใจให้คุณ หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ให้คุณได้เลือกรับบริการรักษาตามแบบที่คุณต้องการ ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล ออนไลน์ นี้ไม่ต้องยื่นผลตรวจสุขภาพ และเพียงแค่ตอบคำถามสุขภาพ สามารถสมัครออนไลน์ได้ง่าย ชำระเงินสำเร็จรับกรมธรรม์ทันทีผ่านอีเมล นอกจากนี้ยังคุ้มครองค่ารักษาอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทันที โดยไม่มีระยะเวลารอคอย ความคุ้มครองเริ่มต้นทันทีในวันถัดไปสำหรับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายประกันสุขภาพแอกซ่า

กรณีเจ็บป่วย ไม่สะดวกออกมาพบแพทย์ ประกันสุขภาพสมาร์ทแคร์เอสเซนเชียล ออนไลน์ ยังมีบริการ Telehealth พบแพทย์ผ่านวิดีโอคอล เพื่อรับคำปรึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา รับยาส่งตรงถึงบ้านภายใน 3 ชั่วโมง (สำหรับผู้ใช้บริการในกรุงเทพฯ และพื้นที่ที่ให้บริการ)

_______________________________________


_______________________________________


ตารางความคุ้มครอง ประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอสเซนเชียล

(บาท/คน)

ข้อตกลงคุ้มครอง

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรค
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน 1,000,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000

1

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ต่อวัน)

 - ค่าห้องผู้ป่วยธรรมดา

3,000

5,000

10,000

12,000

 - ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต

6,000

10,000

20,000

24,000

2

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล

2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุด 30 วัน)

3

ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (ต่อวัน, สูงสุด 1 ครั้ง/วัน)

2,500

3,000

จ่ายตามจริง

4

ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

ไม่คุ้มครอง

5

การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

จ่ายตามจริง

ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

6

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

7

ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง (รวมถึงการติดตามผล 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน)

20,000

30,000

40,000

จ่ายตามจริง

8

ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

ไม่คุ้มครอง

9

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

ไม่คุ้มครอง

จ่ายตามจริง

10

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา

จ่ายตามจริง

11

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด

12

ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

2,000

จ่ายตามจริง

13

ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

จ่ายตามจริง

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

14

ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ (ต่อวัน, สูงสุด 30 วัน/ปี)

1,000

15

ค่าชดเชยรายวัน (กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) (สูงสุด 31 วัน ต่อปี)

2,000

2,500

3,500

16

ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการป่วย

20,000

50,000

17

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.2)

50,000

80,000

100,000

120,000

18

การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

จ่ายตามจริง

ความคุ้มครองเสริม: ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD)

19

 - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)

3,000

 - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อปี

50,000

ความคุ้มครองเสริม: การดูแลสุขภาพ

20

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค / การตรวจสุขภาพ / การรักษาด้านสายตา / การรักษาด้านทันตกรรม (ต่อปี)
(ระยะเวลาารอคอย 6 เดือน)

3,000


เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีที่เด็กมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องสมัครพร้อมกับผู้ปกครอง)
2. ต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 99 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยอาจถูกปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
3. บริษัทจะไม่จ่ายค่าผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ยกเว้นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
4. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 120 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ สำหรับโรค เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
5. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
6. ผลประโยชน์สูงสุด (ต่อโรค) หมายถึง ผลประโยชน์สูงสุดต่อ การพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ด้วยสาเหตุ หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมในประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ หรือได้รับการคว่ำบาตรทางการค้าหรือเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย เฉพาะผู้สมัครที่มีอาชีพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น


_______________________________________

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยเป็นไปตามที่ AXA กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจเงื่อนไขก่อนเข้าทำสัญญาประกันภัย

_______________________________________

ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อ AXA Customer Service 02-118-8111

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-18.30 น. วันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.30-18.00น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)