ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Claims Administrative Officer

JOB :

The incumbent supports claim handling by coordinating related documents from customers to support claims decision; verifying claims documents; registering claims in the System; processing payment to customers; and communicating with customers on claim status.

QUALIFICATION :

● 2 years experience in Insurance business

● Strong communication

● Well-organized process and administration

● Good command of English

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th