ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

Application Support Engineer / Officer

JOB :

The incumbent provides first level contact for end users by conveying resolutions; providing technical support to internal / external users; setting up configuration; ensuring problem prevention to improve service level.

QUALIFICATION :

● 1-3 years of related experience.  New graduates are welcome. 

● The experience in SQL Server Database are an advantage.

● Knowledge of help desk support

● Familiarity with database and remote control

● Service mind oriented

● Problem solving skill

Interested applicants, please send your updated CV to recruitment@axa.co.th