ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

แอกซ่าประกันภัยแนะนำ “ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน” รองรับสถานการณ์โรคเขตร้อนที่ระบาดเพิ่มขึ้น

          แอกซ่าประกันภัยแนะนำแผนประกันภัยสุขภาพ “ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน” เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคเขตร้อนในประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยแผนนี้ให้ความคุ้มครองโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะที่พบบ่อยที่สุด 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคไวรัสซิกา โรคไข้จับสั่น (มาลาเรีย) และโรคไข้สมองอักเสบ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง

          ประเทศไทยพบผู้ป่วยจากโรคเขตร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา จากข้อมูลกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รายงานว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2566 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 18,173 ราย มากกว่าปี 2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกันมากถึง 4.2 เท่า โดย “ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน” ของแอกซ่าจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์อย่างครอบคลุม สำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคร้ายเหล่านี้

          จุดเด่นของประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อนจากแอกซ่ามีมากมาย เช่น ขั้นตอนการสมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หากตรวจพบจ่ายเงินก้อนสูงสุดถึง 30,000 บาท เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 คืน ซึ่งแผนประกันนี้ยังเหมาะสำหรับเด็ก เนื่องจากสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องมีแผนประกันเพิ่มเติม นอกจากนี้แผนประกันนี้ยังสามารถซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รับความคุ้มครองได้ทันที พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านอีเมลได้อย่างสะดวกสบาย โดยสามารถใช้เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ (ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)

          แอกซ่าพร้อมให้การดูแลอย่างครอบคลุมแก่ลูกค้าเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคที่มีสาเหตุมาจากยุง ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ แอกซ่ามุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการบริการให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน รวมถึงการนำเสนอทางเลือกด้านประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันภัยสุขภาพ “ประกันโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน” จากแอกซ่า สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์แอกซ่า https://www.axa.co.th/axa-tropical-disease

*เงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง