ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ

ประเภทประกันภัย

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองภัยเพิ่ม

ทรัพย์สิน

บุคคล

การชน

สูญหาย

ไฟไหม้

ภัยธรรมชาติ

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ค่ารักษาพยาบาล

ประกันตัวผู้ขับขี่

1

แอกซ่า สมาร์ทไดรฟ์ 1

2+

แอกซ่า มอเตอร์ 2+ เต็มแม็กซ์

(เลือกซื้อเพิ่มได้)

แอกซ่า มอเตอร์ 2+ เอ็กซ์ตรา เซฟ

แอกซ่า มอเตอร์ 2+ ซุปเปอร์ เซฟ

3+

แอกซ่า มอเตอร์ 3+ ซุปเปอร์ เซฟ


*ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้

• สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม เเละ ใบเสนอราคา คลิก https://www.axa.co.th/th/private-car-insurance

1

ประกันภัยชั้น

แอกซ่า สมาร์ทไดรฟ์ 1

 • ทรัพย์สิน

 • บุคคล

 • การชน

 • สูญหาย

 • ไฟไหม้

 • ภัยธรรมชาติ

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

2+

ประกันภัยชั้น

แอกซ่า มอเตอร์ 2+ เต็มแม็กซ์

 • ทรัพย์สิน

 • บุคคล

 • การชน (*)

 • สูญหาย

 • ไฟไหม้

 • ภัยธรรมชาติ
  (เลือกซื้อเพิ่มได้)

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

2+

ประกันภัยชั้น

แอกซ่า มอเตอร์ 2+ เอ็กซ์ตรา เซฟ

 • ทรัพย์สิน

 • บุคคล

 • การชน (*)

 • สูญหาย

 • ไฟไหม้

 • ภัยธรรมชาติ

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

2+

ประกันภัยชั้น

แอกซ่า มอเตอร์ 2+ ซุปเปอร์ เซฟ

 • ทรัพย์สิน

 • บุคคล

 • การชน (*)

 • สูญหาย

 • ไฟไหม้

 • ภัยธรรมชาติ

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

3+

ประกันภัยชั้น

แอกซ่า มอเตอร์ 3+ ซุปเปอร์ เซฟ

 • ทรัพย์สิน

 • บุคคล

 • การชน (*)

 • สูญหาย

 • ไฟไหม้

 • ภัยธรรมชาติ

 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ค่ารักษาพยาบาล

 • ประกันตัวผู้ขับขี่


*ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้

• สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม เเละ ใบเสนอราคา คลิก https://www.axa.co.th/th/private-car-insurance