ค้นหาศูนย์บริการและสาขา เช็คราคา
icon-ask-question
ค้นหาศูนย์บริการและสาขา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

What are the highlights of Sawasdee Thailand: Inbound Travel Insurance for Thailand visitors?

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยรวมถึง COVID-19 สูงสุด 750,000 บาท และอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 ล้านบาท ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ความคุ้มครองเริ่มต้นทันทีหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
  • ไม่มีระยะเวลารอคอย และค่าใช้จ่ายส่วนแรกของผู้เอาประกัน (No waiting period & No deductible)
  • อุ่นใจให้ความคุ้มครองการเดินทางเข้าประเทศไทย จากเเบรนด์เเอกซ่า
  • แนะนำให้มีประกันการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สำหรับผู้เอาประกันชาวต่างชาติที่มีความสนใจเเผนประกัน เเอกซ่า สวัสดีไทยเเลนด์ แผนประกันนี้สามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ เเผนประกันการเดินทางเข้าในประเทศนี้ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด 19 (Covid-19) เเละยังรวมถึงความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว

กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตไทยในพื้นที่ของท่านเกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทย เเผนประกันนี้ผู้เอาประกันต้องอยู่่นอกประเทศไทยในวันที่เริ่มเอาประกันเเละเป็นเเผนประกันการเดินทางเเบบกรมธรรม์รายเที่ยว(single trip)

โปรดศึกษาเงื่อนไขเเละข้อกำหนดของกรมธรรม์ก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง ศึกษาข้อมูลของคำถามที่พบบ่อยได้ ที่นี่

AXA Sawasdee Thailand provides foreigners traveling to Thailand with health and personal accident insurance coverages including Covid-19. AXA has large hospital network throughout Thailand with direct billing option for hospitalization and 24-hour hotline service. Policy is effective with no waiting period. Length of insurance can be chosen up to 180 days.

IMPORTANT: Always consult the Thai embassy near you for latest immigration requirements and health insurance recommendations that fit your type of entry visa and length of stay. Prior to making a purchase, please study terms and conditions of this product, including policy details, change requirements or cancellation and refund. See more in FAQ.

Trusted and recommended as insurance of choice by thousands of visitors from more than 150 countries around the world. Well recognized among leading hospitals in the country for coverage protection in case of medical needs.  Now, you can enter Thailand with full confidence, choose AXA insurance. Available Now Online! Get Policy Documents Instantly Click Here! ☚

If you apply for Thailand’s Long Term Resident scheme (LTR visa) or Log Stay Visa Non-Immigrant O-A and O-X, please visit www.axa.co.th/en/personal-health-insurance. You may be required to obtain a different health insurance plan.

Caught Covid but do not show symptoms? Don't worry! Yes, AXA Sawasdee Thailand will cover for the medical expense incurred based on medical necessity. See more in FAQ.

> Locate Thai embassy and consulate near you, click here.

Plan 2 offer additional benefits on transportation and property, giving a choice for extra peace of mind. Choose the plan that best suits you.

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ความคุ้มครองสูงสุด(บาท)
แผน 1 แผน 2
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1,000,000

1,000,000

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

750,000

750,000

ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

850,000

1,500,000

ความล่าช้าในการเดินทาง 1,000 บาท / ทุก 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศไทยและเที่ยวบินออกนอกประเทศไทย จากสาเหตุตามเงื่อนไข)

20,000

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 1,000 บาท / ทุก 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศเท่านั้น)

20,000

การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางจากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

30,000

ค่าห้องพักโรงแรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกักตัว (ผู้ป่วยยืนยัน และผู้สัมผัสใกล้ชิด)

ซื้อเลย

ซื้อเลย

Eligible persons:

1. Non-Thai nationals excluding those of sanctioned countries and those relate to our AML/sanction regulations and requirements

2. Age: 6 months - 79 years upon the policy effective date

3. Customers who are physically outside of Thailand at the time of policy purchase

Remark

- Sawasdee Thailand is the marketing name for Inbound Travel Accident Insurance

- AXA Thailand allows customers purchase only 1 policy per person

- AXA Sawasdee Thailand is a single trip policy insurance. AXA Thailand does not offer an annual "multiple-trip" policy at this time

- Full premium refund if you cancel the policy within 7 days from the date of purchase and before arrival date to Thailand

- Processing time for policy changes is 2-3 business days. For urgent use, please inform us in advance.