ติดต่อเรา เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

คุ้มครองอะไรบ้าง?

  • ตรงตามเงื่อนไขในการสมัคร Thailand Pass พร้อมหนังสือรับรอง
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยรวมถึง COVID-19 สูงสุด 750,000 บาท และอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 ล้านบาท
  • ความคุ้มครองเริ่มทันที่หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ใช้ได้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับเเละยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด
  • ไม่มีระยะเวลารอคอย และค่าใช้จ่ายส่วนแรกของผู้เอาประกัน (No Deductible)

สำหรับผู้เอาประกันชาวต่างชาติที่มีความสนใจเเผนประกัน เเอกซ่า สวัสดีไทยเเลนด์ แผนประกันนี้สามารถใช้ประกอบการสมัคร ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass)เเละ COE ในการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ เเผนประกันการเดินทางเข้าในประเทศนี้ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด 19 (Covid-19) ตามจำนวนที่รัฐบาลกำหนด เเละยังรวมถึงความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล หรือ ทรัพย์สินส่วนตัว

กรุณาตรวจสอบกับสถานทูตไทยในพื้นที่ของท่านเกี่ยวกับระยะเวลาของเเผนประกันที่ท่านต้องสมัครในการยื่นขอ Thailand Pass เเผนประกันนี้ผู้เอาประกันต้องอยู่่นอกประเทศไทยในวันที่เริ่มเอาประกันเเละเป็นเเผนประกันการเดินทางเเบบกรมธรรม์รายเที่ยว(single trip) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเวปคำถามที่พบบ่อยของกรมธรรม์นี้ https://www.axa.co.th/faq-sawasdee-thailand-inbound

โปรดศึกษาเงื่อนไขเเละข้อกำหนดของกรมธรรม์ก่อนการตัดสินใจซื้อทุกครั้ง ศึกษาข้อมูลของคำถามที่พบบ่อยได้ ที่นี่

AXA’s Sawasdee Thailand provides foreigners traveling to Thailand with health and personal accident insurance coverages including Covid-19 that meet official requirements for Thailand Pass and COE, including Phuket Sandbox or Samui Sandbox program. AXA has large hospital network throughout Thailand with direct billing option for hospitalization and 24-hour hotline service. Policy is effective with no waiting period, including Test & Go, ASQ, AQ, or Sandbox duration. Length of insurance can be chosen up to 180 days.

Always consult the Thai embassy near you for latest immigration requirements that fit your type of entry visa and length of stay. Prior to making a purchase, please study terms and conditions of this product, including policy detail change requirements or cancellation and refund. See more in FAQ.

Trusted and recommended as insurance of choice by thousands of visitors from more than 140 countries around the world (updated April 2022). Now, you can enter Thailand with full confidence, choose AXA insurance. Available Now Online! Get Policy and Certificate Instantly Click Here!

If you apply for Thailand’s Long Stay Visa scheme O-A and STV or Non-Immigrant Visa O-X, you will be required a different insurance plan. Please visit AXA Long Stay Visa plan at www.axa.co.th/en/personal-health-insurance.

Caught Covid but do not show symptoms? Don't worry! Yes, AXA will cover for the medical expense incurred based on medical necessity. See more in FAQ.

FAQ- COVID Insurance Thailand

> Locate Thai embassy and consulate near you, click here.

> Learn more about how to apply for Thailand Pass Application, click here

> Ministry of Foreign Affairs' Thailand Pass FAQ, click here

BOTH plan 1 and plan 2 are sufficient for Thailand Pass application requirement. Plan 2 offer additional benefits on transportation and property, giving a choice for extra peace of mind. Choose the plan that best suits you.

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ความคุ้มครองสูงสุด(บาท)
แผน 1 แผน 2
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1,000,000

1,000,000

ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

750,000

750,000

ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

850,000

1,500,000

ความล่าช้าในการเดินทาง 1,000 บาท / ทุก 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศไทยและเที่ยวบินออกนอกประเทศไทย จากสาเหตุตามเงื่อนไข)

20,000

ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 1,000 บาท / ทุก 6 ชั่วโมง (เที่ยวบินในประเทศเท่านั้น)

20,000

การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางจากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

30,000

ค่าห้องพักโรงแรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกักตัว (ผู้ป่วยยืนยัน และผู้สัมผัสใกล้ชิด)

ซื้อเลย

ซื้อเลย

Eligible persons:

1. Non-Thai nationals excluding those of sanctioned countries and those relate to our AML/sanction regulations and requirements

2. Age: 6 months - 74 years upon the policy effective date

3. AXA Thailand allows customers to purchase only 1 policy per person

4. Customers who are physically outside of Thailand at the time of policy purchase

Remark

- Sawasdee Thailand is the marketing name for Inbound Travel Accident Insurance.

- AXA Thailand allows customers purchase only 1 policy per person.

- Does not cover any claim arise from travel to, travel through or travel in Pattani, Yala and Narathiwat

- AXA Sawasdee Thailand is a single trip policy insurance. AXA Thailand does not offer an annual "multiple-trip" policy at this time.

- The Insured will not be entitled to premium refund if the cancellation was done after the issuance of Insurance Policy unless the Insured receives VISA rejection from the embassy. The evidence for VISA rejection from the embassy is required and the Insured must notify the company prior to the effective date of the Insurance Policy. 

- Cancellation request must be made to AXA before the start date of the policy.

- Processing time for policy changes is 2-3 business days. For urgent use, please inform us in advance.