ติดต่อเรา 0-2118-8111 เช็คราคา
icon-ask-question
ติดต่อเรา 0-2118-8111

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

อีเมลไม่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ชอบถ่ายภาพแนวไหน เมื่อไปท่องเที่ยว”

ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ชอบถ่ายภาพแนวไหน เมื่อไปท่องเที่ยว”

กิจกรรม “ชอบถ่ายภาพแนวไหน เมื่อไปท่องเที่ยว

ลุ้นรับ Starbucks Card มูลค่า 200 บาทจำนวน 10 รางวัล

กติกาการร่วมกิจกรรม

 1. คลิก Like Facebook AXA Thailand www.facebook.com/AXAThailand
 2. คลิก Like และ Share โพสต์กิจกรรมนี้ เปิดสถานะเป็นสาธารณะ (Public) เท่านั้น
 3. คอมเมนต์ว่าชอบถ่ายภาพแนวไหนใต้โพสต์กิจกรรมนี้
 4. แท็กเพื่อนอย่างน้อย 2 คน
 5. ใส่ Hashtag #MyStyleMyPhoto ในคอมเมนต์
 6. สุ่มเลือกผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามกติกาครบถ้วน จำนวน 10 ท่านเพื่อรับรางวัล

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.

ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ เว็บไซต์ http://www.axa.co.th

การตัดสิน

 1. ทำการสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องตามกฏและกติกา จำนวน 10 ท่าน จาก www.random.org
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตัวยืนยันสิทธิ์ ทาง inbox AXA Thailand Fanpage ภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560 เท่านั้น หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และ ของรางวัลจะจัดส่งไปยังผู้โชคดีภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งยืนยันสิทธิ์
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตในการร่วมกิจกรรมใด ๆ ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้โชคดีจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขกติกาต่าง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแจกรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นแฟนของเพจ AXA Thailand และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นพิจารณาเหตุผลที่หยาบคาย ส่อเสียด พาดพิง
 • พนักงานและครอบครัว ตัวแทน หรือนายหน้าของ บมจ. แอกซ่าประกันภัย ไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค และบุคคลที่สาม